OKN "Prawne aspekty wierności"

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides” oraz Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Katedrą Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne aspekty wierności",

która odbędzie się 22 stycznia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie.

Tematykę można potraktować wielopłaszczyznowo. Wierność i lojalność są bardzo ważnym elementem w budowaniu relacji międzyludzkich. Naruszenie tych wartości powoduje skutki w obrębie różnych gałęzi prawa. Celem konferencji jest analiza norm prawnych statuujących obowiązek wierności, lojalności, etycznego zachowania (np. wierność małżeńska, lojalność wobec pracodawcy, etyka urzędnicza, tajemnica służbowa, lojalność konsumencka). Zorganizowanie tego rodzaju konferencji będzie podkreśleniem, jak silny wpływ na życie człowieka ma druga osoba, jej zachowanie.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 8 stycznia 2018 r. na adres: wiernosc.konferencja@gmail.com Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 10 stycznia 2018 r.

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz przerwę kawową. Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 30.04.2018 r. Przewidujemy wydanie e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii online.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

▼ Show More Information

Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn, 10-719
Olsztyn
22 January , Monday 09:00

More Events Nearby

 23 June , Saturday
 Hala UWM w Kortowie, Olsztyn
 01 June , Friday
 Filharmonia Warmińsko-Mazurska im.Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyn
 31 May , Thursday
 Hotel Anders, Stare Jabłonki, Stare Jabłonki
 18 June , Monday
 Filharmonia Warmińsko-Mazurska im.Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyn
 03 June , Sunday
 Fundacja "Przyszłość dla Dzieci", Olsztyn
 23 June , Saturday
 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM, Olsztyn
 27 May , Sunday
 CRS Ukiel Olsztyn, Olsztyn
 01 June , Friday
 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM, Olsztyn
 16 June , Saturday
 Olsztyn, Poland, Olsztyn
 26 May , Saturday
 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Olsztyn
 06 June , Wednesday
 Centrum Konferencyjne Uwm, Olsztyn
 23 June , Saturday
 BTB Dance Agency, Olsztyn
 03 June , Sunday
 Miasto Olsztyn, Olsztyn
 30 May , Wednesday
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kortowo
 14 June , Thursday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 10 June , Sunday
 Olsztyn, Poland, Olsztyn
 02 June , Saturday
 Nowy Andergrant, Olsztyn
 14 June , Thursday
 Planeta 11 Biblioteka Multimedialna w Olsztynie, Olsztyn
 09 June , Saturday
 Osada Ataman - Kozackie Imprezy, biesiady, kuligi, Olsztyn
 27 May , Sunday
 Olsztyn, jezioro Ukiel,
 18 June , Monday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 16 June , Saturday
 Fitmania Olsztyn, Olsztyn
 08 June , Friday
 Galeria Sowa, Olsztyn
 26 May , Saturday
 Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat, Olsztyn
 09 June , Saturday
 Olsztyńskie Centrum Medycyny i Sportu Personal Trainers, Olsztyn
 05 June , Tuesday
 Studium Rozwoju Osobistego, Olsztyn
 26 May , Saturday
 Olsztyn, Poland, Olsztyn
 26 May , Saturday
 Aquadiver.pl, Olsztyn
 09 June , Saturday
 Olsztyn, Poland, Olsztyn
 09 June , Saturday
 Olsztyn, Poland, Olsztyn
 06 June , Wednesday
 Zalesie Mazury Active Spa, Barczewo
 09 June , Saturday
 Olsztyn, Poland, Olsztyn
 02 June , Saturday
 Olsztyn, Poland, Olsztyn
 07 June , Thursday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo