OKN "Prawne aspekty wierności"

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides” oraz Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Katedrą Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne aspekty wierności",

która odbędzie się 22 stycznia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie.

Tematykę można potraktować wielopłaszczyznowo. Wierność i lojalność są bardzo ważnym elementem w budowaniu relacji międzyludzkich. Naruszenie tych wartości powoduje skutki w obrębie różnych gałęzi prawa. Celem konferencji jest analiza norm prawnych statuujących obowiązek wierności, lojalności, etycznego zachowania (np. wierność małżeńska, lojalność wobec pracodawcy, etyka urzędnicza, tajemnica służbowa, lojalność konsumencka). Zorganizowanie tego rodzaju konferencji będzie podkreśleniem, jak silny wpływ na życie człowieka ma druga osoba, jej zachowanie.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 8 stycznia 2018 r. na adres: wiernosc.konferencja@gmail.com Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 10 stycznia 2018 r.

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz przerwę kawową. Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 30.04.2018 r. Przewidujemy wydanie e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii online.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

▼ Show More Information

Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn, 10-719
Olsztyn
22 January , Monday 09:00

More Events Nearby

 17 August , Friday
 Olsztyn Green Festival, Olsztyn
 07 September , Friday
 Plaża Miejska Olsztyn, Olsztyn
 07 September , Friday
 Plaża Miejska Olsztyn, Olsztyn
 19 August , Sunday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 24 August , Friday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 19 August , Sunday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 24 August , Friday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 24 August , Friday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 02 September , Sunday
 SKYSAIL, Olsztyn
 24 August , Friday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 27 August , Monday
 Akademia Nauki Olsztyn szybkie czytanie techniki pamięci i robotyka Lego, Olsztyn
 26 August , Sunday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 24 August , Friday
 Tu i Teraz, Nowe Kawkowo
 08 September , Saturday
 Aquadiver.pl, Olsztyn