Niewidzialny książę

„Niewidzialny książę” to zabawny i pasjonu­jący spek­takl przygotowany przez Teatr „Małgo”.
Opowiada o zma­ganiach chłopca imie­niem Wojtek ze złym astrolo­giem Gradobusem.
Gradobus rządzi kra­jem króla Gwoździka, który zdzi­waczał po śmierci żony i zaginięciu ukochanego syna. Rodz­ina Wojtka została

wyg­nana z dworu do opuszc­zonego zamczyska. Matka, która utraciła pamięć pod­czas napadu na karetę z małym królewiczem była niegdyś nad­worną lekarką króla i królowej, zaś ojciec zaj­mował się tworze­niem scenografii pod­czas wszelkiego rodzaju uroczys­tości. Wojtek z pomocą ojca i Rybki — gadatli­wego sługi astrologa odna­j­duje Wielką Księgę Mądrości, w której zapisane są prz­eróżne zak­lę­cia, w tym jak stać się niewidzial­nym i odzyskać utra­coną pamięć. Będąc niewidzial­nym demaskuje i pokonuje Gradobusa, który chciał otruć władcę. Pomaga również odzyskać pamięć matce.
„Niewidzialny książę” w rewela­cyjnej insc­eniza­cji Teatru „Małgo” to doskon­ała, kształcąca rozry­wka i nieza­pom­ni­ana podróż w świat bajek.

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gar­ncarek, Marek Klim­czak
Czas trwa­nia: 60 minut

22 kwietnia 2018 r.
godz. 10.30, 12.30
bilet 10 zł/osoba

▼ Show More Information

ul. Warszawska 173, 05-300
Minsk Mazowiecki
22 April , Sunday 10:30

More Events Nearby

 03 June , Sunday
 Brant Hotel, Majdan
 02 June , Saturday
 ZSZ 2 Mechanik, Minsk Mazowiecki
 02 June , Saturday
 Otwock, Poland, Otwock
 26 May , Saturday
 Sanatorium, Minsk Mazowiecki
 09 June , Saturday
 Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Otwock
 26 May , Saturday
 Debe Wielkie, Poland, Debe Wielkie
 26 May , Saturday
 Sulejówek, Poland, Sulejówek
 31 May , Thursday
 Energia Psa Centrum Kynologiczne Mińsk Mazowiecki/ Lublin, Minsk Mazowiecki
 01 June , Friday
 Hufiec ZHP Otwock, Otwock
 17 June , Sunday
 Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, Wiazowna
 02 June , Saturday
 Mrozy, Poland, Mrozy
 26 May , Saturday
 Teatr im. Stefana Jaracza w Otwocku, Otwock
 27 May , Sunday
 Holiday Inn Warszawa Józefów, Józefów
 26 May , Saturday
 Xdivers - Twoja Szkoła Nurkowania, Warsaw
 30 May , Wednesday
 Staw Otwarty, Warsaw
 10 June , Sunday
 Holiday Inn Warszawa Józefów, Józefów
 26 May , Saturday
 Sulejówek, Poland, Sulejówek
 16 June , Saturday
 Nestor Travel, Halinów
 27 May , Sunday
 Minsk Mazowiecki, Poland, Minsk Mazowiecki
 01 June , Friday
 Blondi Nails - Katarzyna Floriańczyk, Karczew
 22 May , Tuesday
 Blondi Nails - Katarzyna Floriańczyk, Karczew
 28 May , Monday
 Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały, Minsk Mazowiecki
 22 May , Tuesday
 OrtemSails.pl - Rejsy Morskie, Wesoła