เรียนต่อ: NIDA Flexible MBA

NIDA Flexible MBA (FLEX 36)
สมัครสอบ Online 2 เม.ย. - 11 พ.ค. 61
ยื่นด้วยตนเอง 2 เม.ย. - 1 มิ.ย.61

สังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมคน วัฒนธรรมองค์กร เรียน Flexible MBA จะได้
- list check สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
-

list check เพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- list check มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ
- list check นำความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยคุณธรรมและธรรมาภิบาลทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
กรณีที่ 1 สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนโครงการ Flexible MBA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร
* กรณีสอบข้อเขียน การทดสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว GMAT)

** สามารถสมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบัน หรือ สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th

กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์โครงการ Flexible MBA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้

1.1 เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ

1.2 มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 รวมคะแนนทั้งสองวิชา 1,100 คะแนนขึ้นไป และแต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป (คะแนนสอบของภาคปกติ โดยที่ผลคะแนนยังไม่หมดอายุ) หรือ

1.3 มีผลการสอบข้อเขียน Flexible MBA ที่มีระดับคะแนน 500 ขึ้นไป โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

2. มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร

* การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร

** สมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันเท่านั้น

การรับเข้าศึกษาในโครงการจะพิจารณาจากประสบการณ์และความสำเร็จในงาน ศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผลการศึกษาในอดีต ผลการสอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://mba.nida.ac.th/th/why-nida-flexible-mba.html

▼ Show More Information

118 Moo3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, 10240
Bangkok
01 June , Friday 08:00

More Events Nearby

 28 October , Sunday
 Impact Forum : Impact Arena Muangthong Tani, Bangkok
 18 November , Sunday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 07 November , Wednesday
 Centara Grand and Bangkok Convention Center At Central World, Bangkok
 04 November , Sunday
 Chulalongkorn University, Bangkok
 07 November , Wednesday
 Shrd Nida, Bangkok
 18 November , Sunday
 ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ., Chiang Rai
 04 November , Sunday
 Chulalongkorn University, Bangkok
 18 November , Sunday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 28 October , Sunday
 UN องค์การสหประชาชาติ, Bangkok
 15 November , Thursday
 Tailandia, Bangkok
 27 October , Saturday
 SO Sofitel Bangkok, Bangkok
 27 October , Saturday
 ทริปเดินป่า น้อยหลงทาง, Nonthaburi
 03 November , Saturday
 CockBurn island เกาะค๊อกเบิร์น, Bangkok
 28 October , Sunday
 United Nations in Thailand, Bangkok
 05 November , Monday
 Baptist Student Center, Bangkok
 26 October , Friday
 IMPACT Challenger อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์, Amphoe Pak Kret
 08 November , Thursday
 The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Bangkok
 04 November , Sunday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 05 November , Monday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 03 November , Saturday
 Holiday Inn Bangkok Silom, Bangkok
 10 November , Saturday
 Banyan Tree Bangkok, Bangkok
 10 November , Saturday
 Bangkok School of Management, Bangkok
 17 November , Saturday
 Bangkok School of Management, Bangkok
 25 October , Thursday
 IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani, Amphoe Pak Kret
 19 November , Monday
 Pacific City Club, Bangkok
 11 November , Sunday
 Compass SkyView Hotel, Bangkok
 17 November , Saturday
 Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok
 17 November , Saturday
 Mellow Garden Restaurant&Bakery, Bangkok