เรียนต่อ: NIDA Flexible MBA

NIDA Flexible MBA (FLEX 36)
สมัครสอบ Online 2 เม.ย. - 11 พ.ค. 61
ยื่นด้วยตนเอง 2 เม.ย. - 1 มิ.ย.61

สังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมคน วัฒนธรรมองค์กร เรียน Flexible MBA จะได้
- list check สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
-

list check เพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- list check มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ
- list check นำความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยคุณธรรมและธรรมาภิบาลทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
กรณีที่ 1 สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนโครงการ Flexible MBA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร
* กรณีสอบข้อเขียน การทดสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว GMAT)

** สามารถสมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบัน หรือ สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th

กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์โครงการ Flexible MBA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้

1.1 เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ

1.2 มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 รวมคะแนนทั้งสองวิชา 1,100 คะแนนขึ้นไป และแต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป (คะแนนสอบของภาคปกติ โดยที่ผลคะแนนยังไม่หมดอายุ) หรือ

1.3 มีผลการสอบข้อเขียน Flexible MBA ที่มีระดับคะแนน 500 ขึ้นไป โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

2. มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร

* การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร

** สมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันเท่านั้น

การรับเข้าศึกษาในโครงการจะพิจารณาจากประสบการณ์และความสำเร็จในงาน ศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผลการศึกษาในอดีต ผลการสอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://mba.nida.ac.th/th/why-nida-flexible-mba.html

▼ Show More Information

118 Moo3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, 10240
Bangkok
01 June , Friday 08:00

More Events Nearby

 23 June , Saturday
 Thunder Dome, Muang Thong Thani, Amphoe Pak Kret
 24 June , Sunday
 Lumphini Park, Bangkok
 11 June , Monday
 Gmm Live House at Central World ชั้น 8, Makkasan
 17 June , Sunday
 สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park, Bangkok
 02 June , Saturday
 Chaengwattana Hall 5.5 FL. Central Plaza Chaengwattana, อนุสาวรีย์, กรุงเทพมหานคร
 27 May , Sunday
 Lumphini Park, Bangkok
 03 June , Sunday
 สวนหลวง ร.9, Bangkok
 09 June , Saturday
 InterContinental Bangkok, Bangkok
 27 May , Sunday
 สวนหลวง ร.9, Bangkok
 03 June , Sunday
 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Bangkok
 02 June , Saturday
 NOMA BKK, Bangkok
 09 June , Saturday
 Laguna Phuket Marathon, Thalang
 01 June , Friday
 The Rock Pub - Bangkok`s House Of Rock, Bangkok
 06 June , Wednesday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 16 June , Saturday
 Central Festival Pattaya Beach, Bangkok
 24 June , Sunday
 National Stadium (Thailand), Bangkok
 21 June , Thursday
 Bangkok Metropolis, Thailand,
 04 June , Monday
 Bangkok Metropolis, Thailand,
 27 May , Sunday
 Lumphini Park, Bangkok
 27 May , Sunday
 สวนลุมพินี Lumphini Park, Bangkok
 08 June , Friday
 Royal Paragon Hall, Bangkok
 31 May , Thursday
 Banyan Tree, Virtago , 62nd Floor, Roof Top Terrace, Bangkok
 16 June , Saturday
 Pullman Bangkok Grande Sukhumvit, Bangkok
 23 June , Saturday
 แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ - สนามเป้า, Bangkok
 09 June , Saturday
 Laguna Phuket Marathon, Thalang
 17 June , Sunday
 สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park, Bangkok
 01 June , Friday
 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา เทศบาลนครนนทบุรี, Ban Bang Khen (1)
 27 May , Sunday
 สวนหลวง ร.9, Bangkok
 03 June , Sunday
 The Hej, Bangkok
 29 May , Tuesday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 15 June , Friday
 Chatrium Residence Sathon Bangkok, Bangkok