Motivasjon; nøkkel til livsstilsendring? Åpent foredrag

Livsstilsendringer er utfordrende! Mange strever med å finne energi og motivasjon for dette.

Helsepersonell kan ha en avgjørende rolle i å bidra til motivasjon for endring. Et viktig spørsmål er derfor; hvordan kan helsepersonell stimulere til optimal motivasjon?

Dette vil Christopher P. Niemiec snakke

om i sitt foredrag 22. mai 2018, kl 09-11 på Det helsevitenskapelig fakultet, Kjell Arholms Hus, aud. 3, UiS.

Professor Christopher P. Niemiec er en internasjonal ekspert på motivasjon og selvbestemmelsesteorien. Han jobber ved University of Rochester, USA.

I sitt foredrag vil han fokusere på:

- selvbestemmelsesteorien, som undersøker hvorfor vi gjør det vi gjør betydningen av autonom motivasjon for livsstilsendring
- hvordan tre grunnleggende psykologiske behov er avgjørende for initiering og vedlikehold av livsstilsendring
- hva helsepersonell kan gjøre for å fremme optimal motivasjon hos sine pasienter

Foredraget er åpent og gratis. Studenter og ansatte innen helse- og omsorg, samt andre interesserte i helsevesenet inviteres spesielt.

Foredraget holdes på engelsk.

▼ Show More Information

, 4021
Stavanger
22 May , Tuesday 09:00

More Events Nearby

 15 December , Saturday
 DNB Arena, Stavanger
 15 December , Saturday
 Stavanger konserthus, Stavanger
 21 December , Friday
 Stavanger konserthus, Stavanger
 22 December , Saturday
 Stavanger konserthus, Stavanger
 19 December , Wednesday
 Sunde menighet, Stavanger
 21 December , Friday
 Stavanger konserthus, Stavanger
 20 December , Thursday
 XO Steakhouse, Stavanger
 18 December , Tuesday
 Stavanger konserthus, Stavanger