Model Unesco Mongolia 2017

ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧИД ГАДААДАД БОЛОХ ОЛОН УЛСЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХУРАЛД ЯВАХ ШАГНАЛТАЙ

Модел ЮНЕСКО Монгол (МЮМ) нь ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий Бага Хурлын загвар чуулганы нэг хувилбар юм. Тус чуулганы үеэр оролцогч залуучууд НҮБ-ын гишүүн орнуудын элч төлөөлөгчдийн дүрд хувиран, дэлхий нийтийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудын

хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг.
МЮМ-г ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Коммисс, ЮНЕСКО Бээжин оффис болон НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо хамтран гурав дах жилдээ зохион байгуулж байна. Уг арга хэмжээний гол зорилго нь оролцогчдыг цаг үеийн чухал үйл явдлын талаар мэдээлжүүлж, тэдэнд олон улсын харилцаа, дипломат ажиллагаа болон НҮБ-ын өнөөгийн хөтөлбөр үйл ажиллагааны талаар мэдлэг олгох юм.

The 3rd Annual Model UNESCO Mongolia, MUM 2017 Delegate Application is officially open.
НҮБ-н Залуучуудын Зөвлөх Хороо /United Nations Youth Advisory Panel/ is organizing annual Model UNESCO conference for the third year in partnership with Mongolian National Commission for UNESCO and UNESCO Beijing office.
For more information:
Applying as a group delegation: https://goo.gl/FJSd1h
Applying as a single delegate: https://goo.gl/9gyRpJ
Awards to be announced soon!
We welcome dedicated and enthusiastic young people with outstanding leadership qualities to apply and participate in our conference.
---------------------------------------------
Энэ жилийн Model UNESCO (МЮМ 2017) оны бүртгэл албан ёсоор нээгдлээ!
НҮБ-н Залуучуудын Зөвлөх Хороо Юнеско-гийн Монголын Үндэсний Комисс болон Юнеско Бээжин оффистой хамтран гурав дахь жилдээ Model UNESCO хурлын зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу.
Багаар бүртгүүлэх: https://goo.gl/FJSd1h
Төлөөлөгчөөр бүртгүүлэх: https://goo.gl/9gyRpJ

Багаар бүртгүүлвэл сонгогдох давуу талтай болохыг анхаарна уу.

▼ Show More Information

UN house
Ulaanbaatar
18 November , Saturday 09:00

More Events Nearby