Mikulov Gourmet Festival 2018

Mikulov Gourmet Festival je třídenní oslavou moravské kuchyně při snoubení se skvělými moravskými víny ve vyhlášených restauracích magického vinařského města Mikulova.
www.mgfest.cz

Přijďte v červnu do Mikulova pro jedinečný zážitek.
✿https://www.youtube.com/watch?v=O7GeI3NdGJ8

Všechny pokrmy připravují

kuchaři z národního týmu České republiky a jsou párovány s nejlepšími moravskými víny - vinařství Volařík a vinařství Víno Marcinčák.

Doprava po festivalových restauracích zajištěna festivalovými vozy. Takže se nemusíte o nic starat a jen si vychutnávat jídlo a víno. V každé restauraci je doprovodný program - např. párování vín se sýry, čokoládovými lanýži nebo sušeným ovocem.

Tentokrát budeme čerpat z kuchyně Leopolda Ignáce Josefa knížete z Ditrichštejna, pátého majitele Mikulova, nositele Řádu zlatého rouna a nejvyššího štolbu císaře Josefa I.

Leopold Ignác z Ditrichštejna (18. 8. 1660 – 13. 7. 1708) byl nejstarší syn Ferdinanda z Ditrichštejna (1636–1698), rodového majetku se ujal po smrti otce a spravoval jej pouze deset let.

V mládí studoval na jezuitské koleji v Praze a na univerzitě v Lovani, v letech 1679–1685 podnikl spolu se svým bratrem Walterem Xaverem kavalírskou cestu po Anglii, Belgii, Francii a Itálii. Zde žil divokým a nákladným životem, jeho poklesky jej mohly dokonce stát dvorskou kariéru. O jeho pobytu v Paříži, se vyprávělo ještě po letech.

Při přípravě menu budeme vycházet právě z jeho kavalírské cesty a inspiraci budeme hledat v kuchyni italské a francouzské z konce 17. a počátku 18. století, tedy z doby vlády Ludvíka XIV. (1638–1715, vládl od r. 1643).

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.

✿https://www.facebook.com/mgfestival/
✿https://www.instagram.com/mgfest/
✿https://www.youtube.com/watch?v=ea0MVXiv3Nc - ročník 2015

---
English version
---
Mikulov Gourmet festival is three days long celebration of Moravian food and wine, brought to you by the best Czech chefs at beautiful places of magical wine town Mikulov.

✿https://www.youtube.com/watch?v=WaIdpeSmJE8

Every meal is prepared by chefs from Czech National Chef Team and is paired with exquisite Moravian wines. Whole purpose of festival is to promote Czech and Moravian cuisine and wines. Chefs use local ingredients and take inspiration from historical recipes.

Festival is taking place in 7 restaurants some of which are made specifically for festival purposes and only for the duration of the festival - on fields, meadows, in the Chateau cellar (pop-up restaurants), others are stable restaurants taken over by said chefs for the duration of the festival.

Transportation between all of the festivals restaurants is covered by festival cars. So you can just sit back, enjoy your food and relax. Also in every restaurant is secondary programme, like pairing straw wine with chocolate, wine with cheeses or dried fruits. In every restaurants is also a wine tasting, one variety of wine from different wine makers, so you can compare them.

Price is around 37EUR for three course menu, secondary programme and transportation included!

This time we will draw from the kitchen of Leopold Ignác Josef the Duke of Dietrichstein, the fifth owner of Mikulov, the holder of the Order of the Golden Fleece and the highest groom of Emperor Joseph I.

Leopold Ignác of Dietrichstein (18. 8. 1660 – 13. 7. 1708) was the eldest son of Ferdinand of Dietrichstein (1636–1698); he took over the family property after his father’s death and administered it for only ten years.

In his youth he studied at the Jesuit College in Prague and the University of Louvain, during the years 1679–1685 he took chivalrous trip to England, Belgium, France and Italy with his brother Walter Xaver. Here he lived a wild and expensive life; his misdemeanours could have cost him his courtly career. Even after years there were tales told about his stay in Paris.

We will come out of his chivalrous trip when preparing the menus and we will seek inspiration in Italian and French cuisine from the late 17th and early 18th century, during the reign of Louis XIV. (1638–1715, ruled since 1643).

We cordially invite you and look forward to seeing you.

Photographs on Facebook page or Instagram:
✿https://www.facebook.com/mgfestival/
✿https://www.instagram.com/mgfest/

▼ Show More Information

K Vápence 69, 692 01
Mikulov
01 June , Friday 11:00

More Events Nearby

 16 February , Saturday
 SDH Novosedly, Novosedly