Manualbasert Marte Meo veiledning - Bergen

RKBU Vest tilbyr nå i samarbeid med RBUP Øst og Sør to-dagers opplæring i siste revisjon av Marte Meo Manual. Siste revisjon av manualen inkluderer barn opp til 6 år. Parallelt med opplæring i manualen tilbyr vi også opplæring i et semistrukturert intervju; som kan gjennomføres før oppstart av arbeidet

i familien.

Manualen er utvidet med basis i de mest sentrale elementene i Marte Meo metoden, nyere utviklingspsykologi og kunnskap fra behandlingsforskning.

Manualen kan brukes i familier der barnet er fra 0 til 6 år, hvor familien er i risiko for å utvikle samspills- og kommunikasjonsvansker, eller i familier hvor vanskene er etablert.

Hensikten med intervensjonen er å øke foreldrenes sensitivitet og oppmerksomhet på barnets signaliserte behov på en slik måte at de kan gi sitt barn nødvendig utviklingsstøtte i hverdagssituasjoner.
http://uni.no/nb/departments/events/115/

▼ Show More Information


Bergen
20 January , Wednesday 00:00

More Events Nearby

 08 March , Thursday
 UKEN i Bergen, Bergen
 01 March , Thursday
 UKEN i Bergen, Bergen
 23 February , Friday
 Sartor Storsenter, Straume
 05 March , Monday
 USF Verftet, Bergen
 06 March , Tuesday
 Bergenhus Festning, Bergen
 02 March , Friday
 UKEN i Bergen, Bergen
 01 March , Thursday
 UKEN i Bergen, Bergen
 10 March , Saturday
 UKEN i Bergen, Bergen
 23 February , Friday
 Røkeriet USF, Bergen
 08 March , Thursday
 UKEN i Bergen, Bergen
 15 March , Thursday
 Garage Bergen, Bergen
 03 March , Saturday
 UKEN i Bergen, Bergen
 15 March , Thursday
 Landstreff Bergen, Bergen
 07 March , Wednesday
 UKEN i Bergen, Bergen
 17 March , Saturday
 UKEN i Bergen, Bergen
 16 March , Friday
 UKEN i Bergen, Bergen
 17 March , Saturday
 USF Verftet, Bergen
 10 March , Saturday
 Fana bibliotek, Bergen
 28 February , Wednesday
 USF Verftet, Bergen
 24 February , Saturday
 Bergen Kjøtt, Bergen
 21 March , Wednesday
 Garage Bergen, Bergen
 01 March , Thursday
 Inspire BI Bergen, Bergen
 16 March , Friday
 UKEN i Bergen, Bergen
 01 March , Thursday
 USF Verftet, Bergen
 03 March , Saturday
 Amalie Skram videregående skole, Bergen
 15 March , Thursday
 Høgskolen i Bergen, Kronstad, Bergen
 10 March , Saturday
 Garage Bergen, Bergen
 17 March , Saturday
 Garage Bergen, Bergen
 27 February , Tuesday
 Landmark Bergen, Bergen
 14 March , Wednesday
 USF Verftet, Bergen
 24 February , Saturday
 Vaksdal Underhaldningslag, Vaksdal
 16 March , Friday
 Scandic Flesland Airport, Bergen
 23 February , Friday
 Landmark Bergen, Bergen
 23 February , Friday
 Det Akademiske Kvarter, Bergen
 28 February , Wednesday
 Inspire BI Bergen, Bergen
 03 March , Saturday
 Hulen, Bergen