Manualbasert Marte Meo veiledning - Bergen

RKBU Vest tilbyr nå i samarbeid med RBUP Øst og Sør to-dagers opplæring i siste revisjon av Marte Meo Manual. Siste revisjon av manualen inkluderer barn opp til 6 år. Parallelt med opplæring i manualen tilbyr vi også opplæring i et semistrukturert intervju; som kan gjennomføres før oppstart av arbeidet

i familien.

Manualen er utvidet med basis i de mest sentrale elementene i Marte Meo metoden, nyere utviklingspsykologi og kunnskap fra behandlingsforskning.

Manualen kan brukes i familier der barnet er fra 0 til 6 år, hvor familien er i risiko for å utvikle samspills- og kommunikasjonsvansker, eller i familier hvor vanskene er etablert.

Hensikten med intervensjonen er å øke foreldrenes sensitivitet og oppmerksomhet på barnets signaliserte behov på en slik måte at de kan gi sitt barn nødvendig utviklingsstøtte i hverdagssituasjoner.
http://uni.no/nb/departments/events/115/

▼ Show More Information


Bergen
20 January , Wednesday 00:00

More Events Nearby

 17 November , Saturday
 USF Verftet, Bergen
 20 November , Tuesday
 Grieghallen, Bergen
 22 November , Thursday
 USF Verftet, Bergen
 21 November , Wednesday
 Grieghallen, Bergen
 07 December , Friday
 Bergen, Norway, Bergen
 24 November , Saturday
 Grieghallen, Bergen
 03 December , Monday
 Dovile Matt Nail Academy, Bergen
 17 November , Saturday
 Bergen Internasjonale Kultursenter, Bergen
 30 November , Friday
 KODE, Bergen
 28 November , Wednesday
 MadamFelle, Bergen