Llanelli Open Day | Diwrnod Agored yn Llanelli

Drop in to talk to us and find out about our undergraduate courses and qualifications starting in October 2018.
You may have questions about how studying with us will work for you. Come along for an informal and individual chat with one of our tutors and/or Student Advisers to discuss your study aims

and our range of qualifications. We can tell you more about how OU learning works and how we can support you with your study.

We can also help explain funding support, finance and payment options and talk through your first steps towards registering with us.

There’s no need to make an appointment, just drop in.

Please note: If you are a current OU student and need advice the best option for you is to visit www.open.ac.uk/studenthome where the appropriate contact details for your Student Support Team are displayed.

Galwch i mewn am sgwrs ac i gael gwybodaeth am ein cyrsiau a’n cymwysterau israddedig sy’n dechrau ym mis Hydref 2018.

Efallai bod gennych gwestiynau am sut fyddai astudio gyda ni’n gweithio i chi. Dewch draw am sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid a/neu Gynghorwyr Myfyrwyr i drafod eich amcanion astudio a’n dewis o gymwysterau. Gallwn esbonio sut mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio a sut allwn ni eich cefnogi gyda’ch astudiaethau.

Yn ogystal, gallwn roi gwybodaeth i chi am gefnogaeth ariannol, cyllid ac opsiynau talu, a’ch arwain drwy’r camau cyntaf sydd angen i chi eu cymryd er mwyn cofrestru â ni.

Nid oes angen gwneud apwyntiad, dim ond galw heibio.

Noder: Os ydych yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd a’ch bod angen cymorth, yr opsiwn gorau i chi yw ymweld â www.open.ac.uk/studenthome lle gallwch weld y manylion cyswllt priodol ar gyfer eich Tîm Cefnogi Myfyrwyr.

▼ Show More Information

Vaughan Street, SA15 3AS
Llanelli
18 May , Friday 10:00

More Events Nearby

 12 January , Saturday
 Challenge Wales Events, Swansea
 22 December , Saturday
 The Garage Music Venue Swansea, Swansea
 22 December , Saturday
 The Garage Music Venue Swansea, Swansea
 05 January , Saturday
 Penyrheol Leisure Centre, Swansea
 30 December , Sunday
 Pembrey Circuit, Llanelli
 31 December , Monday
 Langostinos Restaurant Steakhouse & Grill Llanelli, Llanelli
 19 December , Wednesday
 5 Tys, Tyisha, Llanelli
 29 December , Saturday
 Three Compasses Clydach, Swansea
 01 January , Tuesday
 Neath, United Kingdom, Neath