Latvijas vēsturnieku kongress

Latvijas vēsturnieku II Kongress iecerēts kā domu apmaiņa par tēmām, kuras aktuālas visiem vēsturniekiem – zinātniskās, vēsturisko liecību glabājošās un zinātni popularizējošās institūcijās strādājošiem. Pirms septiņiem gadiem Latvijas vēsturnieku I kongresa noslēgumā tika pieņemts Noslēguma dokuments,

ar kurā ietverto atziņu un aicinājumu izpildes izvērtējumu sāksies II kongress. Paredzēta diskusija par vēstures zinātnes komunikāciju – vēsturnieku radītā zinātnes produkta virzību no zinātnieka pie zinātnieka un no zinātnieka pie sabiedrības, tai skaitā kā vēsturnieku atziņas nonāk līdz skolniekam, un ar kādām vēstures zināšanām skolnieks nonāk augstskolā. Diskusijā „Pagātni izzinošās zinātnes” vēsturnieki, arheologi, etnologi un citi speciālisti apmainīsies domām par vēstures mijiedarbību ar antropoloģiju, socioloģiju, literatūrzinātni u.c., un kā šo jomu sasniegumi pēdējo piecu gadu laikā ir veicinājuši pagātnes izpratni. Diskusiju panelī „Vēsture un ideoloģija” tiks aplūkoti jautājumi par zinātnes un varas attiecībām, diskutēsim par laikmeta ideoloģisko strāvojumu ietekmi vēsturnieku darbos. Kongresā tiks runāts arī par vēsturnieku darba metodēm un metodoloģiju. Kongresa noslēgumā paredzēts pieņemt Noslēguma dokumentu, bet diskusijās paustās atziņas vēlāk apkopot atsevišķā izdevumā.

Vairāk lasi: https://congress.sciencelatvia.lv/vesturnieku-kongress/

▼ Show More Information

Latvijas Universitātes Dabas māja
adress is not specified
18 June , Monday 14:00