Kursen Tegeltak

Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i gruppen.Följande punkter kommer att beröras:
• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.
• Projektering
• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning
• Logistik vid genomförande
• Tekniskt utförande
• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak
• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak

▼ Show More Information

Västra Långgatan 19, 619 35
Trosa
26 May , Saturday 09:00

More Events Nearby