Kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö, Piteå

Friska Arbetsplatser AB bjuder i samarbete med Modescien AB in till en kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö i Piteå den 12 september.

Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Den fokuserar

på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den här kursen syftar till att ge ökad förståelse för innebörden av de föreskrifterna och att deltagaren ska få redskap för samt kunna känna sig trygg i att arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi gör föreskrifterna levande och använder oss av exempel utifrån både deltagarnas och kursledarnas erfarenheter.

Innehåll:
- Hur skapar vi friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
- Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
- Hur förebygger vi ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling och hur motverkar vi att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna?
- Kommunikationens betydelse för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kursledare:
Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB och Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Modescien AB.

Pris:
3.500 kr ex moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika och lunch, samt boken Nyckel till framgång – Organisatorisk och social arbetsmiljö, skriven av kursledarna.

Anmälan:
Anmälan senast den 24 augusti till Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.

Läs mer på http://friskaarbetsplatser.se/pa-gang12september-kurs-i-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-pitea/

▼ Show More Information

Aronsgatan 6, 941 38
Piteå
12 September , Tuesday 08:30

More Events Nearby

 04 August , Saturday
 Stora Nolia,
 10 August , Friday
 Käcktjärn, Piteå
 23 July , Monday
 Pite Havsbad, Piteå
 12 August , Sunday
 Stora Nolia,
 23 July , Monday
 After Beach, Pite Havsbad, Piteå