Kurs for fysio- og ergoterapeuter. "Se, jeg snakker med kroppen også!" - Bergen 2016

Rammen for dette seminaret er nyere spedbarns- forskning og utviklingspsykologi. Gjennom dagen vil vi veksle mellom forelesninger, bilder og film. Vi legger opp til mye dialog og øvelse i å observere og identifisere spedbarns nonverbale kommunikasjons- språk. Vi viser strategier på hvordan vi kan trekke

foreldre aktivt inn for å støtte opp om barnets motoriske og sosiale utvikling.
http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/doc/6B2739B279B86B25C1257EFB0032C011

▼ Show More Information

RKBU Vest - Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
adress is not specified
19 April , Tuesday 09:30