Konstituerande möte - Socialdansförening - Växjö Lindy Circle

English version will follow:

Hej studiecirkeln Växjö Lindy Circel vill starta en socialdansförening för att underlätta spridandet av Lindy Hoppen och att kunna ordna socialdansevenemang (söka bidrag) men också för att kunna ordna studiecirklar och workshops och annat skoj under mer formella former.

Medlemmar kommer få rabatter på danstillställningar och workshops. Konstituerande möte med val av styrelse och diskussioner om stadgar, verksamhet och budget hålls lördagen den 23 januari kl 15. Kom och ta möjligheten att forma starten av denna förening. Valberedning (Pia) har förslag till styrelse som tilltänkta medlemmar i föreningen kan rösta fram. Om du kommer på mötet visa det vänligast genom att klicka ja till detta event. Så vi kan beräkna fika.
Om du inte kommer till mötet men ändå är intresserad av att vi ska ha en förening och att du vill vara medlem i den så visa det genom att kicka intresserad.

Senare på kvällen blir det dans till Cats & Dinosaurs på Kafé de Luxe. Någon form av middagssittning kommer också erbjudas för det som är intresserade. Mer info om det kommer i eget event snart.

Hälsningar uppstartsgruppen:
Åsa, Anna, Charlotte, Anne och Frida

English
Hello the study circle Vaxjo Lindy Circle wants to start a social dance association to spread the Lindy Hop in Växjö and to organize social dance events (be able seek grants) but also to organize study circles and workshops and other fun events. Members will receive discounts on dance events and workshops. Constitutive meeting will be held on Saturday 23 January at 3 PM.
If you will come to the meeting please let us know by clicking yes on this event. We need to know the numbers for "fika".
If you are't coming to the meeting but still want us to have a association and you want to be a member please let us know by clicking interested on this event.

Later in the evening there will be dancing to the Cats & Dinosaurs at Kafé de Luxe. Some kind of dinner seating will also be offered for those interested. More info is coming soon.

Greetings from the startup group:
Asa, Anna, Charlotte, Anne and Frida

▼ Show More Information

NBV Växjö Kronobergsgatan 12 (dörr brevid bankomat Nordea vid Stortorget)
adress is not specified
23 January , Saturday 15:00