Konkurs na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland

Interesujesz się prawem karnym? Masz lekkie pióro? Chciałbyś opisać orzeczenie, sprawę, która Cię poruszyła? Chcesz mieć swoją pierwszą publikację JUŻ NA STUDIACH?
Weź udział w tegorocznym konkursie na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland!!

Przegląd Prawniczy ELSA Poland jest to cykliczna publikacja

wydawana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Każdy zeszyt zawiera 16 artykułów dotyczących różnorodnej tematyki. Każdy z nich napisany jest przez osobę z innego miasta Polski.

TEMAT:
Prawo karne- kontrowersyjne pod względem prawniczym orzeczenia sądów

TERMIN:
22.02.2016r.

NAGRODA:
Publikacja artykułu w Przeglądzie Prawniczym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz inne nagrody rzeczowe.
Artykuł może być napisany w języku angielskim, dopuszczalne są także artykuły współautorskie.

Artykuły powinny być zgodne z następującymi wymaganiami:
1) objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami i przypisami,
2) przypisy dolne,
3) czcionka Times New Roman,
4) rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
5) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
Do artykułu należy dołączyć:
1) formularz zgłoszeniowy,
3) krótkie streszczenie wraz z tytułem w języku angielskim (summary),
4) kluczowe słowa w języku angielskim (key words)
5) bibliografię
*6)oświadczenie autora dotyczące wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułu (w przypadku współautorstwa)
ZGŁOSZENIA WYSYŁAMY NA ADRES: vpaa@opole.elsa.org.pl

W Konkursie mogą brać udział studenci wydziałów prawa i administracji studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów do 2 lat przed upływem terminu na przesyłanie zgłoszeń konkursowych.

Koordynator Przeglądu Prawniczego ELSA Poland 2015/16 - Joanna Hendzel

▼ Show More Information

ul. Katowicka 87a, pok. 1.4, 45-060
Opole
22 February , Monday 14:00

More Events Nearby