Konkretiaa tietosuoja-asetuksen kiekuroihin, Jyväskylä

Tietosuoja on simppeli asia, joka määritetään jo Suomen perustuslain 10 §:ssä: ”Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.”

Rekisterinpitäjien, eli yritysten, julkisten organisaatioiden ja esim. yhdistysten on omalta osaltaan huolehdittava,

että heidän hallussaan olevat henkilötiedot ovat riittävässä määrin suojassa yksilön etujen, oikeuksien, vapauksien sekä oikeusturvan toteuttamiseksi.

GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus on yksi osa lainsäädäntöä, joka tuo mukanaan jonkin verran uutta verrattuna vanhaan lainsäädäntöön.

Suurimpana muutoksena ja samalla työllistävimpänä koetaan asetuksen tuoma "osoitusvelvollisuus", eli jokaisen rekisterinpitäjän on voitava osoittaa, että noudattaa asetusta.

Miten osoitusvelvollisuus sitten täytetään?

Käytännössä kyse on prosessien, järjestelmien ja kaiken muun henkilötiedon käsittelyn läpikäynnistä ja dokumentoinnista sekä tarvittaessa muutoksista käsittelyn käytäntöihin. Unohtamatta henkilöstön ohjeistamista / kouluttamista tietosuojan huomiointiin jokapäiväisessä työssä.

Lisäksi pitää varmistaa mm. yhteistyökumppaneiden (järjestelmätoimittajat, palveluntarjoajat, alihankkijat jne) kanssa sopimustasolla, että myös he sitoutuvat tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

Missä järjestyksessä ja miten järein toimenpitein asetuksen tuloon pitää valmistautua?

Osallistu koulutukseemme, niin saat asetuksen taustan ja perusteet haltuun sekä hyvät eväät asetuksen velvoitteiden käytännön toteuttamiseen. Saat myös mallidokumentteja tietosuojaselosteiden laatimiseen.

Koulutuksemme ovat saaneet erinomaista palautetta käytännönläheisyydestä ja konkretian mukaan saannista hankalaan asiaan.

Järjestämme yhteistyössä Administerin kanssa koulutuksen Jyväskylässä 11.4.2018. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan:

https://www.facilor.fi/tietosuojakoulutus_administer.html

▼ Show More Information

Innova 1, Piippukatu 11, Jyväskylä
adress is not specified
11 April , Wednesday 08:00