ตลาดเล็ก เด็กปล่อยของ Kids Flea Market

ตลาดสินค้าเด็ก ทั้งมือ1และมือ2 บริษัทห้างร้านเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเวทีเปิดหมวกสำหรับเด็กที่แสดงความสามารถพิเศษทุกแขนง ...โดยเด็กๆ และเพื่อเด็กๆ 16 ธันวาคม 2560 นี้ ที่ CDC

▼ Show More Information

More Events Nearby

 13 December , Thursday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 29 December , Saturday
 SO Sofitel Bangkok, Bangkok
 15 December , Saturday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 17 December , Monday
 Pacific City Club, Bangkok
 13 December , Thursday
 Pacific City Club, Bangkok
 16 December , Sunday
 Compass SkyView Hotel, Bangkok