Jums apnicis braukt ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem?!

Apmācības transportlīdzekļa vadītāja B kategorijas kvalifikācijas iegūšanai 1. nodarbība (modulis).
Курс теории для получения водительских прав категории В, 1-е занятие (модуль).


«B» KATEGORIJAS TEORĒTISKĀ APMĀCĪBA
• Pirms uzsākat mācības autoskolā, Jūsu dati tiek reģistrēti CSDD datu bāzē un apmācību

grupā.
• Teorijas apmācības kurss ilgst 11 nodarbības (55 akadēmiskās stundas), pēc noteikta grafika lekciju formatā.
• Nodarbības saplānotas divas reizes nedeļā (otrdienas un ceturdienas) no 18:00 līdz 22:05.
• Mēs organizējam pirmās medicīniskās palīdzības (PMP) kursus. Pēc kursa beigšanas tiks izsniegta apliecība, kura derīguma tērmiņš ir 5 gadi. Ja Jums jau ir šāda apliecība, kursu atkārtoti apmeklēt nav nepieciešams.
• Kursu beigās jākārto autoskolas teorijas eksāmens (CSN tests).
• Pēc sekmīgi nokārtota autoskolas teorijas eksāmena jākārto teorijas eksāmens CSDD.«В» КАТЕГОРИЯ, КУРС ТЕОРИИ
• Перед началом обучения мы зарегистрируем Вас в учебной группе и в базе данных CSDD.
• Курс теории длится 11 занятий (55 академических часов), по утвержденному графику, в формате лекций.
• Занятия запланированы два раза в неделю (по вторникам и четвергам) с 18:00 до 22:05.
• Мы организовываем курсы первой медицинской помощи (ПМП). После окончания курсов Вам будет выдано удостоверение, срок годности которого 5 лет. Если у Вас уже есть такое удостоверение, курс ПМП повторно проходить не требуется.
• После завершения курса теории нужно сдать школьный теоретический экзамен (CSN tests).
• После успешной сдачи теоретического школьного экзамена, курсант допускается к сдаче теории в CSDD.

▼ Show More Information

Tallinas iela 95, Rīga, LV-1009, Latvija
adress is not specified
17 April , Tuesday 18:00