Iż-Żagħżugħ: min hu? X’qed ifittex?

Iċ-Ċentru Djoċesan tal-Vokazzjonijiet, flimkien mas-Seminarju tal-Arċisqof qed jorganizza Think Tank dwar IŻ-ŻAGĦŻUGĦ TA’ BEJN is-16 u l-20 SENA U L-VOKAZZJONI. Dan ser isir is-Sibt 12 ta’ Mejju, 2018.

Kif l-aħjar nindirizzaw iż-żgħażagħ? Żagħżugħ li twieled qabel is-sena 2000, kif inhu differenti minn

żagħżugħ li twieled wara? X’qiegħed ifittex iż-żgħażugħ ta’ wara s-sena elfejn? Kif l-aħjar li nakkumpanjaw liż-żgħażagħ ta’ bejn is-16 u l-20 sena (magħrufa bħala Generation-z)? L-inizjattivi vokazzjonali għaż-żgħażagħ qegħdin iħallu l-frott mixtieq?

Ispirati mill-invit tal-Papa Franġisku li noħorġu fil-periferiji, u mdawlin mill-istatistika li f’Malta 52% taż-żgħażagħ għandhom xi kuntatt ma’ saċerdot, kif nistgħu dan il-kuntatt insarrfuh f’żgħażagħ li lesti li jmorru kontra l-kultura tagħhom u jagħtu ħajjithom għall-oħrajn?

Għalhekk, inħass il-bżonn li nieqfu niriflettu fuq dawn il-mistoqsijiet u nippruvaw ngħinu lil xulxin insibu metodi ta’ kif nistgħu niddjalogaw ma’ dan iż-żagħżugħ biex ngħinuh jiddixxerni s-sejħa u l-identità tiegħu.

Fid-dawl ta’ dan, qegħdin nistednuk biex tkun parti minn dan it-Think Tank. Nixtiequ nġeddu dan l-invit għal membri oħra mill-komunità tiegħek li jaħdmu ma’ żgħażagħ ta’ din l-età. Jekk għandek xi żgħażagħ li taħseb li jagħmel sens li nisimgħu x’għandhom x’jgħidulna, nitolbuk tgħaddilhom dan l-invit ukoll.

Mehmuż għandek issib il-programm flimkien mal-workshops li wieħed jista’ jattendi. Peress li jista’ jkollna problema bin-numru, nitolbuk li timla’ r-reġistrazzjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Mejju. Din tinsab hawnekk: https://seminary.org.mt/ttregister

Grazzi tal-interess tiegħek. Filwaqt li nistednuk taqsam din l-email ma’ nies interessati, nitolbuk iżżomm din l-inizjattiva fit-talb tiegħek sabiex tkun waħda utli u li tħalli ħafna frott.

Infakkruk biex tagħmel attending u Share tal-event li għamilna fuq Facebook.

Niltaqgħu.

Dun Charlon Muscat

Ċentru Vokazzjonijiet Djoċesani
Grupp Pastorali, Missjoni u Vokazzjoni - The Archbishop's Seminary - Il-Mixtla

▼ Show More Information

The Archbishop's Seminary, 90 Virtu Road,, RBT 2604
Rabat
12 May , Saturday 08:30

More Events Nearby

 01 October , Monday
 Valletta, Malta, Valletta
 07 October , Sunday
 Ramla Bay Resort-Malta, Il-Mellieħa
 12 October , Friday
 Valletta, Malta, Valletta
 27 September , Thursday
 Isola Di Malta, Valletta
 21 September , Friday
 Pjazza San Gorg, Valletta
 14 October , Sunday
 Malta Triathlon Federation, Gzira
 04 October , Thursday
 Sliema, Malta, Sliema
 23 September , Sunday
 Techwise Malta, San Giljan
 13 October , Saturday
 Malta,
 15 October , Monday
 Castille - Finance, Technology & Executive Careers, Floriana
 20 September , Thursday
 Valletta, Malta, Valletta
 18 October , Thursday
 Valletta, Malta, Valletta
 21 September , Friday
 Go Sicily Travel by Mario Spiteri, Mosta
 21 September , Friday
 Hilton Malta, Saint Julian's
 22 September , Saturday
 San Pawl il-Baħar, Malta, San Pawl il-Baħar