IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Cadeta

REGULAMIN
IV OTWARTE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM
O FAMILIJNY PUCHAR CADETA
oraz PUCHAR REKTORA AKADEMII
IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP.

I. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja środowiska narciarskiego oraz podnoszenie

poziomu kwalifikacji narciarskich.

II. ORGANIZATOR
1. Centrum Turystyczne Cadet s.c.
ul. Generała Maczka 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

III. MIEJSCE I TERMIN
1. Ośrodek Narciarski w Szklarskiej Porębie, stok Świąteczny Kamień
2. 10.03.2017 rok

IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN.
2. Zawodnik bierze udział w dwóch przejazdów slalomu giganta.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia zawodów do jednego przejazdu lub odwołania zawodów ze względu na panujące warunki atmosferyczne i śniegowe.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 rok.
2. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.
4. Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika.
5. W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia trasy a także odwołania zawodów.

VI. PROGRAM ZAWODÓW
10 marzec 2017 (sobota)
10.00 – 10.45 - przyjmowanie zgłoszeń, odbiór numerów startowych
11.00 - START - I przejazd slalom gigant kobiet i mężczyzn
12.30 - START – II przejazd slalom gigant (w zależności od ilości uczestników, godzina startu II przejazdu może ulec zmianie)
16.00 - Ogłoszenie wyników – uroczysta dekoracja zwycięzców


NAGRODY I DEKORACJE
1. Puchar Rektora w Kategorii Open Mężczyzn i Open Kobiet
2. Puchary w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (osoby, które otrzymały puchary w kategorii OPEN, nie będą dekorowane w kategoriach wiekowych)
3. Familijny Puchar Cadeta
4. Zawodnicy posiadający aktualne licencje będą dopuszczeni do startu w zawodach, jednak sklasyfikowani zostaną wyłącznie w kategorii OPEN


VII. KATEGORIE WIEKOWE
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1. K1 do 12 lat M1 do 12 lat
2. K2 13-20 lat M2 13-20 lat
3. K3 21-40 lat M3 21-40 lat
4. K 4 41-59 lat M4 41-59 lat
5. K 5 60 lat i więcej M - 60 lat i więcej

KATEGORIA RODZINNA
1. Puchar Rodzinny Cadeta (3 najlepsze czasy przejazdu slalomu członków rodziny)
UWAGA: Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii wiekowej będzie mniejsza niż pięciu zawodników zastrzega się możliwość łączenia kategorii.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Osobiście w siedzibie biura Centrum Turystyczne Cadet, ul. Generała Maczka 3 w Gorzowie Wielkopolskim
2. Elektronicznie: biuro@cadet.pl
3. Telefonicznie: 95 307 08 09
4. Opłata startowa: dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz studenci bez opłat, pozostałe osoby 25 zł

Podczas zapisów należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.


UWAGA: organizatorzy nie zapewniają karnetów na wyciągi, jest jednak możliwość zamówienia karnetów jako grupa zorganizowana przy wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji przy zgłoszeniu uczestnictwa w cenie 56 zł na cały dzień.
IX. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Michał Bezulski tel. 600-88-06-48

▼ Show More Information

Turystyczna 25a, 58-580
Szklarska Poreba
10 March , Saturday 11:00

More Events Nearby

 31 December , Monday
 Sklárna a minipivovar Novosad & syn, Harrachov