Inschrijven kinderen JVW 2018

Hallo jongens en meisjes,

Van 13 t/m 17 augustus 2018 vindt in Mierlo de 49e Jeugdvakantieweek (JVW) plaats. Dit is een week vol met sport, spel en gezelligheid. Wat er dit jaar zoal gaat gebeuren kun je lezen in het verkorte programmaoverzicht, aan de achterkant van dit inschrijfformulier.
Het thema

dit jaar is: Het grote letterfeest.
Wie mag er meedoen: Iedereen die ná de vakantie in groep 2 t/m 8 van de basisschool zit of deze verlaat, en alle kinderen die na de vakantie qua leeftijd in groep 2 zouden kunnen zitten. De kinderen worden n.a.v. leeftijd/klas ingedeeld in 3 hoofdgroepen. Een A-kind wordt dit jaar 5 of 6 jaar (zit nu in groep 1-2); een B-kind wordt 7 t/m 9 jaar (zit nu in groep 3-4-5) en een C-kind wordt 10 t/m 12 jaar (zit nu in groep 6-7-8).
Opgeven is mogelijk door op woensdag 4 april van 19.00 tot 20.00 uur of op zaterdag 7 april van 11.00 tot 12.00 uur de volledig ingevulde antwoordstrook onder gelijktijdige betaling in te leveren in ‘t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14 te Mierlo. Het Inschrijfgeld bedraagt €20.00 per kind. Deelname van kinderen buiten Geldrop-Mierlo is mogelijk, maar hiervoor geldt een dubbel inschrijftarief.
LET OP: Na deze data is opgave niet meer mogelijk.
AANDACHTSPUNTEN:
- De leiding ontvangt begin juni de groepsindeling en programmaboekjes. Het streven is dat de leiding deze informatie bij u thuis afgeeft vóór het begin van de schoolvakantie.
- Naast de A, B en C groepen, hebben we ook een S-groep voor kinderen met een beperking. Zij doen 3 dagen mee i.p.v. 5 en er is meer begeleiding aanwezig. Tijdens de inschrijfdagen kunt u hier meer informatie over krijgen.
- Ook bestaat er de mogelijkheid voor 13- en 14 jarigen om mee te doen in een D-groep. Voorwaarde is dat ze de afgelopen drie jaar 2 maal meegedaan hebben en dat er voldoende leiding is. Het doel van deze D-groep is om hen voor te bereiden op het leiderschap, zodat ze vanaf de 15 jaar kunnen doorstromen als hulpleiding.
- Op dit inschrijfformulier kunnen ouders tevens aangeven of zij bereid en beschikbaar zijn om tijdens de week te helpen. Dit kan zijn als leiding of als variabele hulp (spelbegeleiding oid). Mocht dit het geval zijn dan is het fijn wanneer er op onze website een aanmeldformulier voor vrijwilligers ingevuld wordt.
- Voor vrijwilligers met jonge kinderen hebben we een peutergroep, waarvoor kinderen (op 1 aug. min. 3 jaar) opgegeven kunnen worden voor de dagen dat hun ouder medewerking verleent. NB> De kosten bedragen 4 euro per dag per peuter (op de dag zelf te betalen).
- Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur tijdens de inschrijfdagen of bij het secretariaat; Eric van den Reek, email: info@jvwmierlo.nl of kijk op onze website: www.jvwmierlo.nl.
NB> Het inschrijfformulier is ook te vinden in de kranten en op onze website. https://www.jvwmierlo.nl/formulieren/

▼ Show More Information

Heer van Scherpenzeelweg 14/16, 5731EW, Mierlo ('t Patronaat)
adress is not specified
07 April , Saturday 11:00