III OKN "Współczesne problemy prawa medycznego"

Koło Naukowe Prawa Medycznego wraz z Kołem Naukowym Nauk Cywilistycznych, działające na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, zapraszają do wzięcia udziału w organizowanej w dniu 6 czerwca 2018r. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Współczesne problemy prawa medycznego”.

Celem

podjętej inicjatywy jest zapoznanie uczestników z aktualnymi problemami oscylującymi wokół medycyny i praw człowieka. Ponadto dokonanie analizy przepisów de lege lata i postulatów de lege ferenda.

Liczymy, że organizowana przez nas Konferencja pozwoli zainteresowanym na wysunięcie nowych postulatów w ramach prawnych aspektów współczesnych problemów medycyny.
Organizatorzy proponują następujące obszary badawcze związane z problematyką prawa medycznego związane z :
- aborcją
- eutanazją
- In vitro
- medycznymi eksperymentami
- klauzulą sumienia
- i inne
Wyrażamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów oraz przyczyni się do szerokiej debaty w przedmiotowej kwestii.
------------------------------------------------------------------------------------------
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 maja 2018r.,
na adres: konferencja.medyczna3@gmail.com
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konferencji proszone są o dokonanie zgłoszenia poprzez przesłanie następujących informacji:
- Imię i nazwisko;
- Reprezentowana uczelnia/instytucja;
- Tytuł wystąpienia;
- Abstrakt : zawierający krótką informację na temat wystąpienia( do 500 znaków ze spacjami)
Organizatorzy zastrzegają odpowiedź tylko do wybranych uczestników do dnia: 10 maja 2018 r.

Przewidziany czas na wystąpienie: 10 minut
Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną za czynny udział w wysokości 50 zł (cena obejmuje przerwy kawowe, materiały konferencyjne, oraz certyfikaty).
Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić po otrzymaniu informacji o akceptacji tematu, do dnia: 20 maja 2018 r. oraz przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy konferencji. Numer konta oraz dane do przelewu zostaną przesłane wraz z odpowiedzią dotyczącą akceptacji tematu.

Harmonogram konferencji zostanie umieszczony na stronie konferencji do dnia: 30 maja 2018 r. W dniu konferencji będzie możliwość odebrania materiałów konferencyjnych, wraz z podbiciem delegatur dla osób zainteresowanych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.medyczna3@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, zarówno czynnego, jak i biernego!

▼ Show More Information

Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn, 10-719
Olsztyn
06 June , Wednesday 09:00

More Events Nearby