I Podhalański Turniej Curlingowy o Puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec

Zapraszamy na Turniej w Czarnym Dunajcu organizowany przez Krakowski Klub Curlingowy we współpracy z Gminą Czarny Dunajec oraz Polską Federacją Klubów Curlingowych.

W turnieju weźmie udział 16 zespołów. Zawody odbędą się w dniach 15-17 stycznia 2016 r., rozegrane zostaną na lodowisku przy Zespole Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu (ul. Jana Pawła II 144).

Harmonogram:
PT
12:00-13:30 Trening Otwarty
16:00-18:30 [1]
18:30-21:00 [1]

SB
8:30-11:00 9-16 [2]
11:00-13:30 1-8 [2]
13:30-15:00 Trening Otwarty
15:00-15:30 Regeneracja lodu
15:30-18:00 1-8 [3]
18:00-20:30 9-16 [3]

ND
9:00-11:30 1-8 [4]
11:30-14:00 9-16 [4]
14:00-14:30 Regeneracja lodu
14:30-17:00 1-8 [Finały]
17:00-18:30 Trening Otwarty

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Postanowienia ogólne
1. Turniej rozgrywany jest na Hali Lodowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
2. Turniej rozgrywany jest w terminie 15-17 stycznia 2016 r.
3. Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Curlingowy.

II. System rozgrywek
1. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim. O pozycji w tabeli decydują kolejno: zdobyte punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, bezpośredni mecz, mniejszy numer wylosowany przed pierwszą rundą.
2. Za zwycięstwo w meczu zdobywa się 2 punkty, za remis 1 punkt.
3. Rozgrzewki na lodzie przed meczami nie są przewidziane.
4. Przed pierwszym meczem w turnieju drużyny losują przywilej ostatniego kamienia (hammer). W kolejnych meczach hammera otrzymuje drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli.
5. Walkowery mają wysokość 2 punktów, 5 endów i 8 kamieni.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu.

Runda zasadnicza
7. Runda zasadnicza składa się z 4 kolejek.
8. Mecze trwają maksymalnie 8 endów, a za ostatni end w meczu uważa się tą partię, w trakcie której upłynęła 110 minuta spotkania.
9. Pary na 1. kolejkę spotkań są wyłaniane przez organizatora w drodze losowania.
10. Dobór par przeciwników w kolejnych rundach (2. – 4.) zależy od wyników uzyskanych w poprzednich meczach.
11. Gdy trafiają na siebie zespoły, które w turnieju już ze sobą grały, następuje roszada (dla drużyny wyżej sklasyfikowanej dobiera się przeciwnika z niższej części tabeli, lub gdy nie jest to możliwe, z wyższej części tabeli).

Runda finałowa
12. Rundę finałową rozgrywają drużyny sklasyfikowane na miejscach 1-8 po zakończeniu rundy zasadniczej.
13. Mecze drużyn z miejsc 3-8 po rundzie zasadniczej trwają maksymalnie osiem endów, z limitem czasu na mecz wynoszącym 110 minut. Po sygnale upływu czasu bieżący end jest ostatnim. Drużyny te zajmują końcowo w turnieju miejsca 3-8. O pozycji w obrębie tych miejsc decydują kolejno: zdobyte w trakcie całego turnieju punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, bezpośredni mecz, mniejszy numer wylosowany przed pierwszą rundą.
14. Mecz finałowy (drużyny 1-2 po rundzie zasadniczej) trwa 8 endów, a każda z drużyna ma 30 minut na jego rozegranie („thinking time”) lub 38 minut („thinking time” dla drużyn zawodników na wózkach). Upłynięcie czasu przypadającego na drużynę skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera. Przerwa pomiędzy endami trwa 1 minutę. W trakcie meczu każdej z drużyn przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu, trwającego 1 minutę. Zwycięzca meczu zajmuje 1. miejsce, a drużyna pokonana zajmuje 2. miejsce w turnieju.

III. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w zawodach. Fakt ten uczestnicy potwierdzają przedkładając dokumenty do wglądu lub, w przypadku osób pełnoletnich, składając w Biurze Zawodów w dniu rozpoczęcia turnieju, przed rozegraniem pierwszego meczu pisemne oświadczenie, potwierdzając że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i biorą na siebie odpowiedzialność za start.
2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się przed rozpoczęciem turnieju z regulaminem oraz z zasadami korzystania z Hali Lodowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, z zasadami korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego oraz z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.
3. Na terenie lodowiska oraz w części noclegowej budynku szkoły w miejscowości Czarny Dunajec obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
4. Za rzeczy pozostawione w przebierali lub na terenie lodowiska organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
---
ENGLISH

Dear curlers!

We would like to invite you to the 1st Podhale Curling Cup in Czarny Dunajec, organized by Krakow Curling Club in cooperation with Czarny Dunajec Commune and Polish Curling Club's Federation.

The tournament will take place on 15-17 January 2016 in the ice rink located in Czarny Dunajec (Jana Pawła II Street 144).
Each team will be guaranteed to play four matches and the best ones will play additional one in the final round.

See you soon!
Krakow Curling Club

▼ Show More Information


Czarny Dunajec
15 January , Friday 15:00

More Events Nearby

 16 November , Friday
 Pensjonat Pod Giewontem - Zakopane, Zakopane