Handledningsgrupp för ledare/chefer

Handledningsgrupp för ledare, steg 1.

Chefshandledningsgrupp för dig som är relativt ny i din ledarroll och vill utvecklas i ditt ledarskap.
Vi använder oss av ett mentaliseringsinriktat arbetssätt där vi tillsammans nyfiket utforskar egna styrkor och svagheter, våra olika ledarstilar och dilemman

du som ledare ställs inför. Målet är att öka tryggheten i sitt ledarskap, att hitta sin personliga stil.

Handledningen bygger på att alla delar med sig av sina erfarenheter, både tillkortakommanden och framgångar, och att gruppen tillsammans nyfiket utforskar presenterade dilemman.

Mentalisering betyder att förstå sig själv utifrån och andra inifrån, att samtidigt vara med en fot i den andres sko och med en fot i sin egen. Man kopplar ihop tanke och känsla, sig själv och andra. Mentalisering är helt enkelt grunden för goda relationer till andra men även till oss själva. Forskning från Stanford University visar att omtänksamma chefer lyckas bättre och är mer lönsamma än andra. Man kunde se att både välbefinnandet och effektiviteten ökar.


Upplägg:
5 till 8 deltagare
Individuellt samtal för att kartlägga och sortera, vad man vill och behöver arbeta med, mynnar ut i en individuell utvecklingsplan.
Gruppträff 1, introduktion.
Gruppträff 2-9, cirka en gång per månad.
Gruppträff 10, uppföljning efter 3 månader.

Lokal: Konferensrummet på plan 2, Prästgårdsgatan 27 (Korpenhuset) i Piteå

Pris: Kontakta mig för offert

Handledare: Maud Söderholm Häll. Maud har lång erfarenhet av att leda grupper i utvecklingsarbete. Hon är leg psykoterapeut, beteendevetare, utbildad i lösningsfokuserat arbetssätt.

▼ Show More Information

Prästgårdsgatan 27
Piteå
04 September , Monday 16:00

More Events Nearby

 04 August , Saturday
 Stora Nolia,
 10 August , Friday
 Käcktjärn, Piteå
 23 July , Monday
 Pite Havsbad, Piteå
 12 August , Sunday
 Stora Nolia,
 23 July , Monday
 After Beach, Pite Havsbad, Piteå