Guidning Viby kyrka

Kyrkans äldsta delar räknas till 1100-talet, men den är till- och ombyggd flera gånger. Det medeltida tornet ses från E4:an strax öster om Mantorp. Kyrkan nås från den gamla riksvägen som går

På platsen har det funnits en stavkyrka troligen uppförd på 1000-talet. Rester av denna hittades då golvet blottades

vid en restaurering. Danskarnas nedbränning av kyrkan lär ha varit år 1566, men den reparerades några år senare. Efter ett åsknedslag 1757 byggdes kyrkan om, men tornet och östra och södra muren bevarades.

Samling Viby kyrka

▼ Show More Information

Viby kyrka, SE-590 17 Mantorp, Sverige
adress is not specified
14 July , Saturday 16:00