Gajatrí mantra - chanting

Průběh večera: Po krátkém naladění budeme v energii společného záměru 108x recitovat Gayatri mantru (ve čtyřech sériích po 27, s kratšími pauzemi mezi nimi a delší na závěr, - pro vnímavé spočinutí v energii mantry).
Gayatri mantra slouží k propojení s Esencí a srdcem a k očišťování v rovině fyzické,

mentální, emocionální i kauzální.
Jako opora nám k recitaci poslouží nahrávka Naropy a jeho holandské části sanghy.

Je dobré předem znát text Gayatri. Není to ale nutné: Pokud Gayatri zatím neznáte, můžete se do recitace prostě ponořit a text "chytit" během ní:
Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

Český překlad:
Ve všech říších existence existuje "Ona" esenciální podstata osvětlující existenci, která je hodna uctívání. Kéž všechny bytosti zakoušejí skrze jemnou meditativní inteligenci velkolepou podstatu osvíceného vědomí.

Anglický překlad:
Throughout all the realms of experience ‘That’ essential nature illuminating existence is the adorable One. May all beings perceive through subtle and meditative intelligence the magnificent brilliance of enlightened awareness.

Vstupné: 60 Kč (na uhrazení pronájmu).

Po recitaci budeme mít možnost zakončit sdílení vytvořené energie v tichu nebo bdělým slovním sdílením, podle nálady.

▼ Show More Information

Antonína Procházky 9/5, 623 00 Brno, Česká Republika
adress is not specified
04 April , Wednesday 19:00