FUW Montgomeryshire EID Cymru meeting

This meeting provides an excellent opportunity for farmers to raise any questions they may have about the new system .
With all sheep movements due to be recorded on the Welsh Government’s EIDCymru database from this year onwards, the prospect of such a change could raise concerns within the industry,

and some may be confused as to what they will be expected to do, particularly if accessing the online system is not an option due, for example, to a lack of broadband in many areas.
Any farmers wishing to use EIDCymru to report or confirm their sheep movements will be provided with the information needed to use the system, during the meeting.
Following the presentations, there will be an opportunity for questions or comments on the new arrangements.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Emyr Davies ar 01686 626889.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mae’r cyfarfod yn gyfle gwych i ffermwyr godi unrhyw gwestiynau am y system newydd.
Gyda phob cofnod o symudiadau defaid i’w cofrestru ar fas data Llywodraeth Cymru o hyn allan, mi allai y newid mawr yma godi pryderon, ac mae nifer yn ansicr o’r hyn sy’n ofynnol i’w gyflawni, yn enwedig os nad yw defnyddio system ar-lein yn opsiwn oherwydd er enghraifft, diffyg rhyngrwyd mewn sawl ardal.
Bydd gwybodaeth ar gael i ffermwyr sydd am ddefnyddio’r system EIDCymru i gofnodi neu gadarnhau symudiadau defaid yn y cyfarfod.
Yn dilyn y cyflwyniadau, bydd cyfle i ofyn cwestiynau neu wneud unrhyw sylwadau ar y trefniadau newydd.

For more information contact Emyr Davies on 01686 626889.

▼ Show More Information


Machynlleth
08 February , Monday 19:30

More Events Nearby