Fuji Summit ภูเขาไฟฟูจิ 27-30 กค 61

Fuji Summit ภูเขาไฟฟูจิ 27-30 กค 61

วันแรก (26 กค) นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมือง 21.00น. ไม่ควรมาสายนะครับ เช็คอินน์ โหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง
เวลา 23.45 น. เครื่องขึ้นบินออกจากสนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ600

วันที่สอง (27 กค) เวลา 08.00 น.ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
เดินทางเข้าเมือง

Tokyo ด้วย Narita Express Train
อิสระโตเกียว ครึ่งวัน

เวลา 15.40 น. ขึ้นรถบัสจาก Tokyo Bus Station มุ่งหน้าสู่ Fujinomiya เพื่อเตรียมตัวพิชิต Fuji
พาแวะ minimar เพื่อเตรียมอาหารและเกลือแร่สำหรับขึ้นฟูจิ
ค้างคืนที่ Fujinomiya (Guest House Tokiwa หรือเทียบเท่า)
(ไม่รวม อาหารเช้า-กลางวัน -เย็น)

วันที่สาม (28 กค)
เวลา 6.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1 รวมอยู่โปรแกรม)
เวลา 07.30 น.ขึ้นรถบัส มุ่งสู่ Fujinomiya Station 5th
เวลา 9.00น. ถึง Station 5th เริ่มออกเดินเท้าขึ้นภูเขาไฟ fuji ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 5 ชั่วโมง
ค้างคืนที่ Fuji Station 9.5th (Munatsuki Sanso) มีอาหารเย็นให้บริการ (มื้อที่ 2 รวมอยู่โปรแกรม)

วันที่สี่ (29 กค)
เวลา 3.00น. เดินขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ เพื่อเก็บภาพแสงแรกบนยอดเขา
กลับลงมาที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 รวมอยู่โปรแกรม)
เวลา 8.00 น.เก็บสัมภาระ และออกเดินขึ้นยอดอีกครั้ง และลงทาง Yoshida Trail
เวลา 12.00น. ถึง Yoshida Station 5th นั่งรถบัสต่อไป Kawaguchiko Station
Check In เข้าที่พัก
อิสระครึ่งวันบ่าย สามารถเที่ยวรอบทะเลสาบ Kawaguchiko หรือ เข้าออนเซนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ค้างคืนที่ Kawaguchigo
(ไม่รวม อาหารกลางวัน -เย็น)

วันที่ห้า (30 กค)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4 รวมอยู่โปรแกรม)
นั่งรถบัสเข้า Tokyo (Shinjuku)
อิสระ Shinjuku
16:10น. เดินทางสู่ Narita ด้วย Narita Express Train
20:55น.เครื่องออกจากสนามบินนาริตะด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ607
(ไม่รวม อาหารกลางวัน -เย็น)

วันที่หก (31 กค)
1.35น. ถึงกรุงเทพ ร่ำลาแล้วพบกันใหม่ครับ

การจองทริป

โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม เอกสารในการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าว ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) 2392210445ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 5852014514 ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว กางเกงกันลม ถุงมือ
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง
4.ขนมที่ให้พลังงาน
5.ไฟฉายคาดหัว
6.หมวก
7.รองเท้าผ้าใบ
8.ไม้เท้าเดินป่า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทริปนี้ 25,000 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายนี้รวม

1.ค่าที่พัก 3 คืน (โฮสเทล โรงแรม รีสอร์ท)
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง รถไฟ
3.ค่าเข้าและบริการสถานที่
4.ค่าไกด์ท้องถิ่นและไกด์จากเมืองไทย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ตามโปรแกรม

ในส่วนที่เกินจากที่เรากำหนดต้องจ่ายเองนะครับ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้อทานอาหาร น้ำหนักกระเป๋าเกิน ภาษีสนามบิน ค่าตอบแทนไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ค่าซักรีด

สนใจเดินทางติดต่อที่ 081-3876811 จ่าหมู หรือทาง Moo6283@gmail.com ID LINE Basscamp-moo

▼ Show More Information

Taparuk RD., 10540
Bangkok
27 July , Friday 13:00

More Events Nearby

 09 February , Saturday
 สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์, Bangkok
 09 February , Saturday
 ชวน วิ่ง ชิลล์, Bangkok
 26 January , Saturday
 ชวน วิ่ง ชิลล์, Bangkok