Fokdagkeuring NSPS Zeeland

DERDE FOKDAGKEURING ZEELAND in OOSTERLAND.
Na het mooie succes van de eerste twee Zeeuwse fokdagkeuringen tijdens de Zeeuwse Dag van het Paard komt er dit jaar weer een fokdagkeuring.
Natuurlijk is deze keuring voor alle leden van het NSPS toegankelijk.
De fokvereniging Zeeland van het NSPS hoopt

op zaterdag 23 juni 2018 , tijdens de Zeeuwse dag van het Paard haar, derde fokdagkeuring te houden op het evenementen terrein Oosterland, aan de kruising N59 –Bredeweg te Oosterland . Dit terrein is zowel vanuit Zeeland, als vanuit Noord/Brabant en Zuid/ Holland goed en gemakkelijk te bereiken waardoor het een goede aansluiting op het achterland heeft.
Na het succes van de voorgaande keuringen verwachten we dit jaar een verdere groei van deze fokdagkeuring,
Wij nodigen dan ook hartelijk leden van alle fokverenigingen uit om deel te nemen aan deze keuring.
Er zal naast de reguliere rubrieken dit jaar ook weer een rubriek jeugdige voorbrenger zijn.
OPGAVE dient voor vrijdag 1 juni 2018 te geschieden door toezending van een kopie van het veulen- of stam boekpapier van de pony aan de secretaris van het NSPSZeeland, p/a Nieuweweg 7, 4693PN Poortvliet of per email aan : kittygelok@kpnmail.nl
Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro per deelnemende pony en dient voor zaterdag 16 juni 2018 te zijn overgemaakt naar bankrekening NL32RABO0375148434 t.n.v. Shetlandpony fokvereniging te Nieuwdorp.
Ook is het dit jaar weer mogelijk een rubriek te sponsoren voor een bedrag van 20 euro per rubriek of een vrije sponsoring van 10.00 euro. Dit geld dient dan te worden overgemaakt op hetzelfde rekeningnummer , onder vermelding van welke rubriek men wenst te sponsoren.
Natuurlijk kunt u ook een advertentie in onze catalogus laten plaatsen. Dit voor een bedrag van 50 euro. U dient deze per email aan te leveren op het voornoemde e-mailadres van ons secretariaat en het geld over te maken op genoemde rekening.
Voor het gezamenlijk stamboekshownummer heeft de organisatie van de Zeeuwse dag van het Paard nog geen programma bekend gemaakt voor de datum dat de kopy voor de shetlander ingeleverd moest worden. Wij hopen u daarover in het meinummer nader te informeren.
Tijdens de tijd die we krijgen voor ons stamboekshownummer hopen we onze kopnummers/kampioenen te presenteren in de hoofdring.
Voor verdere mededelingen verwijs ik u graag naar onze site NSPSZeeland of onze Facebookpagina .
We hopen op een mooie keuringsdag.
Het bestuur NSPS-Zeeland

▼ Show More Information

Evenemententerrein Oosterland
adress is not specified
23 June , Saturday 09:30