Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Għaqda tal-Malti – Università qed jorganizzaw il-ħames edizzjoni tal-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus, li se jsir fil-21-22-23 ta’ Marzu 2018, u jibda fid-9am kuljum b’attività wara oħra sal-4pm. Il-Ġimgħa l-attivitajiet ser ikomplu sa tard filgħaxija.

L-għan ta’

dan il-Festival hu li jippromwovi l-letteratura filwaqt li jagħti spazju lill-pubblikaturi u d-distributuri tal-kotba fejn jiltaqgħu biex jippromwovu u jbigħu l-pubblikazzjonijiet tagħhom ma’ udjenza matura bħall-istudenti universitarji. Il-Festival huwa mimli b’attivitajiet li jvarjaw minn workshops u films marbuta mal-letteratura, sa qari u intervisti ma’ awturi, pitturi, illustraturi, kif ukoll diskussjonijiet dwar il-lingwa, dawriet iggwidati mal-Biblijoteka tal-Università, mużika lokali u għadd ta’ kollaborazzjonijiet ma’ għaqdiet oħra.

Il-mistieden speċjali tal-Festival huwa l-awtur Sloven Jasmin B. Frelih, rebbieħ tal-Premju Ewropew tal-Letteratura tal-2016 bir-rumanz tiegħu Na/Pol (In/Half). Hu se jkun magħna fil-Kwadranglu għal attivitajiet speċjali kuljum, b’workshop dwar il-kitba kreattiva fil-21 ta’ Marzu, b’diskussjoni dwar il-letteratura Slovena mal-kittieb u poeta Malti Immanuel Mifsud fit-22 ta’ Marzu, u b’intervista ma’ Noel Tanti fit-23 ta’ Marzu. Nhar il-Ġimgħa wara nofsinhar, Inizjamed se jtellgħu sessjoni miftuħa bil-mic bil-parteċipazzjoni ta’ Frelih. Il-festival se jagħlaq il-Ġimgħa stess filgħaxija b’mużika live minn Cryptic Street u Fuzzhoneys.

Il-pubblikaturi u d-distributuri parteċipi huma BDL, EDE BOOKS, FARAXA BOOKS, HORIZONS, MIDSEA BOOKS, PJATTAFORMA and SENSIELA KOTBA SOĊJALISTI (SKS). Dawn il-pubblikaturi u distributuri ser ikunu qegħdin ibigħu l-kotba minn fuq l-istands tagħhom u se jorganizzaw xi tnedijiet ta’ kotba.

L-attivitajiet pjanati ser isiru minn HoASA u Marisa Attard, Dr Bernard Micallef u Dr Olvin Vella, b’kollaborazzjoni mal-Librerija tal-Università, Glen Calleja mad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan G.F. Abela Junior College, DESA, Jesmond Vassallo, Noah Fabri, Tradizzjoni Orali – Dipartiment tal-Malti, l-Università, Colette Sciberras, Fattima Mahdi, Moritz Sommer, BDL, Immanuel Mifsud, Inizjamed, Clare Azzopardi u Leanne Ellul, Salvu Catania u Gloria Lucia Laurente, Noel Tanti, Pjattaforma, Alfred u Gabriel Buttigieg, Michael Zammit u Horizons.

Il-ġranet u l-ħinijiet tal-ftuħ huma: l-Erbgħa 21 u l-Ħamis 22 ta’ Marzu mid-9am sal-4pm, il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu mid-9am sat-tard. Dħul b’xejn.

Żuru l-paġna tal-Festival fuq Facebook għal iżjed dettalji:

Għal iktar tagħrif jew intervisti iktbu lil John Grech fuq john.f.grech@gov.mt jew lil Sephora Francalanza fuq ghaqdatalmalti@gmail.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------

The National Book Council and Għaqda tal-Malti – Università are proud to present the fifth edition of the Campus Book Festival, which will be held on 21, 22 and 23 March, kicking off daily at 9 am with back-to-back activities planned until 4 pm. On Friday the activities will continue until late in the evening.

The purpose of the festival is to promote literature across the board while, at the same time, giving publishers and book distributors a space in which they can sell and promote their publications with a mature audience, such as university students. A vast programme of activities will be put up during the festival, ranging from workshops and films related to literature, to readings and interviews with authors, painters and illustrators – as well as language discussions, guided tours around the University Library, live music and a number of collaborations with other organisations.

The special guest this year is Jasmin B. Frelih, the Slovenian author whose novel Na/Pol (In/Half) earned him the European Prize for Literature in 2016. He will be joining us on Campus for special events scheduled on each of the three days, with a creative writing workshop on 21 March, a discussion with Maltese writer and poet Immanuel Mifsud on Slovenian literature on 22 March, and a interview with Noel Tanti on 23 March. On Friday afternoon, Inizjamed will be contributing an Open Mic session featuring Frelih.

The festival will close on Friday night with live music by Cryptic Street and Fuzzhoneys.

The publishers and distributors participating in the festival are BDL, EDE BOOKS, FARAXA BOOKS, HORIZONS, MIDSEA BOOKS, PJATTAFORMA and SENSIELA KOTBA SOĊJALISTI (SKS). These publishers and distributors will be selling their books at their stand and will be organising their own book launch events.

The planned activities are held by HoASA and Marisa Attard, Dr Bernard Micallef and Dr Olvin Vella, in collaboration with the University Library, Glen Calleja along with the Department of Maltese within G.F. Abela Junior College, DESA, Jesmond Vassallo, Noah Fabri, Tradizzjoni Orali – Dipartiment tal-Malti, l-Università, Colette Sciberras, Fattima Mahdi, Moritz Sommer, BDL, Immanuel Mifsud, Inizjamed, Clare Azzopardi and Leanne Ellul, Salvu Catania and Gloria Lucia Laurente, Noel Tanti, Pjattaforma, Alfred and Gabriel Buttigieg, Michael Zammit and Horizons.

Opening times and dates are: Wednesday 21 March and Thursday 22 9am–4pm; Friday 23 March 9am–late. The Festival is open to all, free of charge.

Visit our Facebook page in the coming few days to have a glance at the full programme.

For more information or interviews, please contact John Grech on john.f.grech@gov.mt or Sephora Francalanza on ghaqdatalmalti@gmail.com.

▼ Show More Information

University of Malta, MSD2080
Msida
21 March , Wednesday 09:00

More Events Nearby

 01 January , Tuesday
 Birkirkara, Malta, Birkirkara
 01 January , Tuesday
 Warrior's Heart Academy, Mosta