Fernisering / Opening: Ovartaci, Tori Wrånes, Mediated Matter

Den 15. september inviterer vi til fernisering på vore tre efterårsudstillinger 'Ovartaci & Galskabens Kunst', Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby' og gruppeudstillingen 'Mediated Matter'.
English version below
______________________________________________________

Til ferniseringen, der er gratis og åben

for alle, vil der være åbningstaler ved blandt andre kulturminister Mette Bock, direktør for Ny Carlsbergfondet Karsten Ohrt og professor Martin Erik Andersen.

Musikken sørger DJ Elias Rønnenfelt (Iceage) for, mens det vil være muligt at købe lækker mad og drikkevarer fra Apollo Bar.

Til ferniseringen vil der desuden være en performance ved Katya Sander & Johanne Østervang.

Efterårets tre udstillinger
------------------------------------------------------------------------------------------
'Ovartaci & Galskabens Kunst'
Den unikke kunstner Ovartaci er den væsentligste og mest betydningsfulde eksponent i Danmark for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst. Med udstillingen 'Ovartaci & Galskabens Kunst' præsenterer Kunsthal Charlottenborg den største og mest omfangsrige udstilling af Ovartaci uden for det psykiatriske hospital i Risskov ved Århus. Udstillingen inddrager desuden en række samtidskunstnere, hvis værker reflekterer Ovartacis kunst og tematikkerne omkring galskab, psykiatri, køn og identitet. Udstillingen er kurateret af Mathias Kryger og arrangeres i samarbejde med Museum Ovartaci. Læs mere om udstillingen: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/ovartaci/

Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby'
Den gådefulde udstillingstitel 'Ældgammel Baby'' slår tonen an til den fremadstormende norske performancekunstner Tori Wrånes' første soloudstilling i Danmark. I hendes fantasifulde og foruroligende univers kan man aldrig vide sig sikker på, hvad der kommer til at ske; loftet kan skifte farve, en taske kan synge, trolde kan svæve, skulpturer kan være i bevægelse. Til Kunsthal Charlottenborg har Tori Wrånes skabt en udstilling, der kan betragtes som én samlet installation bestående af mange individuelle elementer, flere af dem skabt særligt til kunsthallens højloftede udstillingsrum. Udstillingen er kurateret af Henriette Bretton-Meyer. Læs mere: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/tori-wraanes/

Gruppeudstilling: 'Mediated Matter'
Mere end 20 danske samtidskunstnere præsenteres på udstillingen Mediated Matter, som udfolder samspillet og diskuterer potentialerne mellem samtidskunsten og den nyeste 3D-formgivningsteknologi i forhold til skulptur, installation, video og performance. Det treårige forskningsprojekt, der ligger bag selve udstillingen, er iværksat af Martin Erik Andersen, Karen Harsbo, Katya Sander og Franco Turchi, som ligeledes har kurateret udstillingen. Læs mere: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/mediated-matter/

Udstillingerne er støttet af og realiseret i samarbejde med Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Kulturministeriet, 15. Juni Fonden, Annie og Otto Detlefs Almennyttige Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, C.A.C. Fonden, FilmGEAR, Grosserer L.F. Foghts Fond, Göethe Institut Dänemark, Kameraudlejningen, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Nasjonalmuseet - Museet for samtidskunst i Oslo, Den norske ambassade i København, Ny Carlsbergfondet, Office for Contemporary Art Norway og Oticon Fonden, Rokoko, SMK/Den Kongelige Afstøbningssamling.

______________________________________________________

September 15 we invite you to the opening of our three autumn exhibitions 'Ovartaci & the Art of Madness', Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby' and the group exhibition 'Mediated Matter'.

At the opening, which is free and open for all, speeches will be given by Danish Minister of Culture Mette Bock, Chairman of the Board for the New Carlsberg Foundation Karsten Ohrt and Professor
at the Royal Danish Art Academy Martin Erik Andersen.

DJ Elias Rønnenfelt (Iceage) is in charge of the music, while delicious food and beverages can be purchased from Apollo Bar.

There will also be a performance at the opening by Katya Sander & Johanne Østervang.

The three autumn exhibitions
------------------------------------------------------------------------------------------
'Ovartaci & the Art of Madness'
The unique artist Ovartaci is the most significant and important exponent in Denmark for what is known as Art Brut or outsider art. With the exhibition Ovartaci & the Art of Madness, Kunsthal Charlottenborg presents the largest and most comprehensive exhibition of Ovartaci outside of the psychiatric hospital in Risskov, Aarhus. The exhibition also includes a number of contemporary artists whose works reflect Ovartaci's art and the themes of madness, psychiatry, gender and identity. The exhibition is curated by Mathias Kryger and produced in collaboration with Museum Ovartaci. Read more: https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/exhibitions/ovartaci-2/

Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby'
The enigmatic exhibtion title Ældgammel Baby (Ancient Baby) sets the tone for Norwegian performance artist Tori Wrånes' first solo exhibition in Denmark. In her imaginative and disturbing universe, one can never be sure what will happen; the colour of the ceiling can change, a purse might sing, trolls can float, sculptures can be in motion. For Kunsthal Charlottenborg, Tori Wrånes has created an exhibition which can be considered as a single installation consisting of many individual elements, several of them created specifically for the high-ceilinged exhibition halls of the kunsthalle. The exhibition is curated by Henriette Bretton-Meyer. Read more: https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/exhibitions/tori-wraanes-2/

Group show: 'Mediated Matter'
More than 20 Danish contemporary artists are presented in the exhibition Mediated Matter which unfolds the interaction and discusses the potential between contemporary art and the newest 3D design technology in relation to sculpture, installation, video, and performance. The three-year research project behind the exhibition was launched by Martin Erik Andersen, Karen Harsbo, Katya Sander, and Franco Turchi, who have also curated the exhibition. Read more: https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/exhibitions/mediated-matter/

The exhibitions are supported by and realized in collaboration with the Danish Arts Foundation, the Obel Family Foundation, the Ministry of Culture, 15. Juni Fonden, Annie og Otto Detlefs Almennyttige Fond, the Augustinus Foundation, Beckett-Fonden, the C.A.C. Foundation, FilmGEAR, Grosserer L.F. Foghts Fond, Göethe Institut Dänemark, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Nasjonalmuseet - the Museum of Contemporary Art Oslo, the New Carlsberg Foundation, the Norwegian Embassy in Copenhagen, Office for Contemporary Art Norway, the Oticon Foundation, Rokoko, SMK/The Royal Cast Collection.

▼ Show More Information

Nyhavn 2, 1051
København
15 September , Friday 18:00

More Events Nearby

 01 March , Thursday
 Royal Arena, Copenhagen
 25 February , Sunday
 Brøndby IF, Brøndby
 02 March , Friday
 Ballerup Super Arena, Ballerup
 17 March , Saturday
 DR Koncerthuset, København
 26 February , Monday
 DR Koncerthuset, København
 25 February , Sunday
 TAP1, København
 18 March , Sunday
 Pumpehuset, København
 19 March , Monday
 Royal Arena, Copenhagen
 10 March , Saturday
 Royal Arena,
 25 February , Sunday
 Telia Parken, København
 25 February , Sunday
 Børns Vilkår, Valby
 23 March , Friday
 Bakken, Klampenborg
 08 March , Thursday
 Kvinfo, Copenhagen
 26 February , Monday
 VEGA, København
 25 February , Sunday
 Royal Arena, Copenhagen
 02 March , Friday
 Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole, Birkerød
 23 March , Friday
 DR Koncerthuset, København
 20 March , Tuesday
 DR Koncerthuset, København
 21 March , Wednesday
 Danmarks Tekniske Universitet - DTU, Lyngby
 08 March , Thursday
 Pumpehuset, København
 11 March , Sunday
 DR Koncerthuset, København
 08 March , Thursday
 Københavns Hovedbibliotek, København
 12 March , Monday
 Telia Parken, København
 20 March , Tuesday
 Tycho Brahe Planetarium, København
 25 February , Sunday
 Sparta Løb, Copenhagen
 05 March , Monday
 Pumpehuset, København
 09 March , Friday
 VEGA, København
 26 February , Monday
 ARCH, Copenhagen
 19 March , Monday
 Den Sorte Diamant - Det Kgl. Bibliotek, København
 11 March , Sunday
 VEGA, København
 06 March , Tuesday
 Danmarks Læringsfestival, København
 15 March , Thursday
 VEGA, København
 20 March , Tuesday
 Bremen Teater, København
 09 March , Friday
 RUST, Copenhagen
 18 March , Sunday
 Sparta Løb, Copenhagen
 19 March , Monday
 Audi Club, Royal Arena, Copenhagen