Fernisering / Opening: Ovartaci, Tori Wrånes, Mediated Matter

Den 15. september inviterer vi til fernisering på vore tre efterårsudstillinger 'Ovartaci & Galskabens Kunst', Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby' og gruppeudstillingen 'Mediated Matter'.
English version below
______________________________________________________

Til ferniseringen, der er gratis og åben

for alle, vil der være åbningstaler ved blandt andre kulturminister Mette Bock, direktør for Ny Carlsbergfondet Karsten Ohrt og professor Martin Erik Andersen.

Musikken sørger DJ Elias Rønnenfelt (Iceage) for, mens det vil være muligt at købe lækker mad og drikkevarer fra Apollo Bar.

Til ferniseringen vil der desuden være en performance ved Katya Sander & Johanne Østervang.

Efterårets tre udstillinger
------------------------------------------------------------------------------------------
'Ovartaci & Galskabens Kunst'
Den unikke kunstner Ovartaci er den væsentligste og mest betydningsfulde eksponent i Danmark for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst. Med udstillingen 'Ovartaci & Galskabens Kunst' præsenterer Kunsthal Charlottenborg den største og mest omfangsrige udstilling af Ovartaci uden for det psykiatriske hospital i Risskov ved Århus. Udstillingen inddrager desuden en række samtidskunstnere, hvis værker reflekterer Ovartacis kunst og tematikkerne omkring galskab, psykiatri, køn og identitet. Udstillingen er kurateret af Mathias Kryger og arrangeres i samarbejde med Museum Ovartaci. Læs mere om udstillingen: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/ovartaci/

Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby'
Den gådefulde udstillingstitel 'Ældgammel Baby'' slår tonen an til den fremadstormende norske performancekunstner Tori Wrånes' første soloudstilling i Danmark. I hendes fantasifulde og foruroligende univers kan man aldrig vide sig sikker på, hvad der kommer til at ske; loftet kan skifte farve, en taske kan synge, trolde kan svæve, skulpturer kan være i bevægelse. Til Kunsthal Charlottenborg har Tori Wrånes skabt en udstilling, der kan betragtes som én samlet installation bestående af mange individuelle elementer, flere af dem skabt særligt til kunsthallens højloftede udstillingsrum. Udstillingen er kurateret af Henriette Bretton-Meyer. Læs mere: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/tori-wraanes/

Gruppeudstilling: 'Mediated Matter'
Mere end 20 danske samtidskunstnere præsenteres på udstillingen Mediated Matter, som udfolder samspillet og diskuterer potentialerne mellem samtidskunsten og den nyeste 3D-formgivningsteknologi i forhold til skulptur, installation, video og performance. Det treårige forskningsprojekt, der ligger bag selve udstillingen, er iværksat af Martin Erik Andersen, Karen Harsbo, Katya Sander og Franco Turchi, som ligeledes har kurateret udstillingen. Læs mere: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/mediated-matter/

Udstillingerne er støttet af og realiseret i samarbejde med Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Kulturministeriet, 15. Juni Fonden, Annie og Otto Detlefs Almennyttige Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, C.A.C. Fonden, FilmGEAR, Grosserer L.F. Foghts Fond, Göethe Institut Dänemark, Kameraudlejningen, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Nasjonalmuseet - Museet for samtidskunst i Oslo, Den norske ambassade i København, Ny Carlsbergfondet, Office for Contemporary Art Norway og Oticon Fonden, Rokoko, SMK/Den Kongelige Afstøbningssamling.

______________________________________________________

September 15 we invite you to the opening of our three autumn exhibitions 'Ovartaci & the Art of Madness', Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby' and the group exhibition 'Mediated Matter'.

At the opening, which is free and open for all, speeches will be given by Danish Minister of Culture Mette Bock, Chairman of the Board for the New Carlsberg Foundation Karsten Ohrt and Professor
at the Royal Danish Art Academy Martin Erik Andersen.

DJ Elias Rønnenfelt (Iceage) is in charge of the music, while delicious food and beverages can be purchased from Apollo Bar.

There will also be a performance at the opening by Katya Sander & Johanne Østervang.

The three autumn exhibitions
------------------------------------------------------------------------------------------
'Ovartaci & the Art of Madness'
The unique artist Ovartaci is the most significant and important exponent in Denmark for what is known as Art Brut or outsider art. With the exhibition Ovartaci & the Art of Madness, Kunsthal Charlottenborg presents the largest and most comprehensive exhibition of Ovartaci outside of the psychiatric hospital in Risskov, Aarhus. The exhibition also includes a number of contemporary artists whose works reflect Ovartaci's art and the themes of madness, psychiatry, gender and identity. The exhibition is curated by Mathias Kryger and produced in collaboration with Museum Ovartaci. Read more: https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/exhibitions/ovartaci-2/

Tori Wrånes: 'Ældgammel Baby'
The enigmatic exhibtion title Ældgammel Baby (Ancient Baby) sets the tone for Norwegian performance artist Tori Wrånes' first solo exhibition in Denmark. In her imaginative and disturbing universe, one can never be sure what will happen; the colour of the ceiling can change, a purse might sing, trolls can float, sculptures can be in motion. For Kunsthal Charlottenborg, Tori Wrånes has created an exhibition which can be considered as a single installation consisting of many individual elements, several of them created specifically for the high-ceilinged exhibition halls of the kunsthalle. The exhibition is curated by Henriette Bretton-Meyer. Read more: https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/exhibitions/tori-wraanes-2/

Group show: 'Mediated Matter'
More than 20 Danish contemporary artists are presented in the exhibition Mediated Matter which unfolds the interaction and discusses the potential between contemporary art and the newest 3D design technology in relation to sculpture, installation, video, and performance. The three-year research project behind the exhibition was launched by Martin Erik Andersen, Karen Harsbo, Katya Sander, and Franco Turchi, who have also curated the exhibition. Read more: https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/exhibitions/mediated-matter/

The exhibitions are supported by and realized in collaboration with the Danish Arts Foundation, the Obel Family Foundation, the Ministry of Culture, 15. Juni Fonden, Annie og Otto Detlefs Almennyttige Fond, the Augustinus Foundation, Beckett-Fonden, the C.A.C. Foundation, FilmGEAR, Grosserer L.F. Foghts Fond, Göethe Institut Dänemark, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Nasjonalmuseet - the Museum of Contemporary Art Oslo, the New Carlsberg Foundation, the Norwegian Embassy in Copenhagen, Office for Contemporary Art Norway, the Oticon Foundation, Rokoko, SMK/The Royal Cast Collection.

▼ Show More Information

Nyhavn 2, 1051
København
15 September , Friday 18:00

More Events Nearby

 17 December , Sunday
 Telia Parken, København
 01 December , Friday
 Sofieb, Søborg
 28 November , Tuesday
 Nørrebrohallen, København
 03 December , Sunday
 Pumpehuset, København
 06 December , Wednesday
 VEGA, København
 27 November , Monday
 Center for Sundhed og Samfund, København
 01 December , Friday
 Natkirken på Strøget, København
 29 November , Wednesday
 Royal Arena, Copenhagen
 13 December , Wednesday
 Kayak Republic, København
 08 December , Friday
 Bernstorff Slot, Gentofte
 02 December , Saturday
 Raadvad 40 - Værksteder og atelierer i Raadvad Gamle Knivfabrik, Lyngby
 01 December , Friday
 Københavns Rådhus, København
 27 November , Monday
 Bremen Teater, København
 09 December , Saturday
 Amager Bio, Amagerbro
 01 December , Friday
 Pumpehuset, København
 09 December , Saturday
 Kødbyens Mad & Marked, Copenhagen
 15 December , Friday
 Københavns Domkirke, København
 02 December , Saturday
 Flid, København
 29 November , Wednesday
 Absalon, Copenhagen
 09 December , Saturday
 Det Grønlandske Hus KBH - Kalaallit Illuutaat, København
 26 November , Sunday
 Diamond Palace, Brønshøj
 03 December , Sunday
 F.C. København, København
 07 December , Thursday
 Telia Parken, København
 11 December , Monday
 Bremen Teater, København
 02 December , Saturday
 Kulturhuset Indre By, København
 18 December , Monday
 Pumpehuset, København
 26 November , Sunday
 Reiki Healing Frederiksberg "Tipsmak Healing Center", Frederiksberg
 26 November , Sunday
 Sydvestpynten, Dragør
 10 December , Sunday
 Copenhagen, Denmark, Copenhagen
 01 December , Friday
 Sjømannskirken i København, København
 12 December , Tuesday
 Portalen, Greve
 06 December , Wednesday
 Copenhagen Opera House, Amagerbro
 09 December , Saturday
 Industrikollegiet, København
 27 November , Monday
 Politikens Hus, København
 13 December , Wednesday
 Absalon, Copenhagen