หน่วยเคลื่อนที่เร็วทางโลกไซเบอร์( fast Cyber Warriors)v2

หน่วยเคลื่อนที่เร็วทางโลกไซเบอร์( fast Cyber Warriors)
คือการรวมตัวของกลุ่มบุุคคล ที่เป็นม้าเร็ว ทางโลกไซเบอร์เพื่อที่จะ ไว้ใช้ เผยแพร่ ตอบโต้ ข้อมูล ทางโลกไซเบอร์ อย่างรวดเร็ว

โดยกิจกรรมทั้งหมด เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิของตัวเองผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ...

▼ Show More Information

adress is not specified
31 December , Tuesday 00:00