English Language Programs Entry Test

پروسه ثبت نام برای برنامه های زبان انگلیسی پوهنتون کاردان آغاز گردیده است. شما می‌توانید با مراجعه به یکی از شعبات ما ثبت نام نموده و در امتحان شمولیت

اشتراک ورزید.

▼ Show More Information

Kardan University, Parwan-e-Du Square, 1007
Kabul
30 March , Friday 09:00

More Events Nearby

 05 August , Sunday
 ‎نمایشگاه بزرگ پرده فروشی و پرده دوزی کابل دبی kabul dubai‎, Kabul