Energetische Meditatie 3 (module 3)

Geachte relatie,

U heeft (mogelijks een tijdje geleden) de module ‘Energetische Meditatie 2’ gevolgd. Op 18 en 19 februari 2016 wordt u de kans geboden deze “her-innerings-technieken” verder uit te diepen en aan te vullen met nóg diepere zelfonderzoekmethoden in EM 3. Deze gevorderden-cursus gaat terug

door in ‘’t Schooltje” in de Pastorijstraat te Ertvelde.

In EM 1 hebben we leren voelen, door contact te maken met het lichaam en met de energie. We hebben tevens geleerd emoties te (h)erkennen en te voelen. Dit onder meer door het ‘voorste kanaal’ of Ren Mai te leren voelen en te openen.
In EM 2 hebben we geleerd de energie te zuiveren van alle blokkades, stagnaties, geparkeerde emoties, weerstanden tegen het voelen van emoties, dwangmatig denken en intoxicaties (vanuit de omgeving e.d.). Het doel was te leren “leven vanuit de rug”, nl. vanuit de Du Mai, door het openen van dit ‘achterste kanaal’.
De twee dagen van de EM 3 module zullen in het teken staan van het thema ‘openen’. Want een mooi helder bewustzijn en diep contact met je hele wezen is mooi, maar eigenlijk te mooi om voor jezelf te houden. Door je open te stellen voor je omgeving en daar mee te verbinden, maak je jezelf uiteindelijk “heel”. Want wat zich buiten jou bevindt staat niet los van jou. De ervaring van verbinding met alles en iedereen geeft een pakkend gevoel van “thuiskomen”.

De cursus start heeft plaats op donderdag van 9.30 u. tot 16.30 u en vrijdag eveneens van 9.30 u. tot 16.30 u.
Er is permanent koffie en thee voorzien, en donderdag- en vrijdagmiddag een maaltijd.
Losse ontspannen kledij is aanbevolen.

Na het volgen van EM 3 krijgt u ook deze keer een certificaat overhandigd, welke de mogelijkheid verleent om EM 4 (vervolmakingscursus en professionele cursus) te volgen.
Het aantal inschrijvingen is ook nu weer om organisatorische redenen beperkt, dus:
“ wie het eerst komt eerst maalt “.
De inschrijving wordt definitief na het betalen van € 290,- op onderstaand Belgisch rekeningnummer
van het IVEG (datum is bepalend) in voettekst.

Hopend u dan te mogen begroeten,


IVEG

JP Rooms
Clara Rooms
Licensed masters/trainers in de Energetische Meditatie

▼ Show More Information

"'t Schooltje", Pastorijstraat te Ertvelde
adress is not specified
18 February , Thursday 09:30