Edukativno turistički kamp Stara planina Temska 2018

Edukativno - turistički kamp Stara planina Temska 2018.

Kamp Stara planina Temska se održava punih deset godina, ove godine jedanesti put, jedanaesta godina. Kamp će biti održan u periodu od 12. do 27. jula.
Kamp će biti podeljen u dve celine. Prvi deo kampa je edukativni i volonterski.
Jedna od

glavnih tema kampa koja će se provlačiti tokom celog kampa je revitalizcija sela. Pokušaćemo kroz rad, predavanja ali i razvoja ekološke svesti i razvoj humanosti preko volonterizma da istražujemo najbolji model opstanka sela i razvoj ruralnih sredina.
Na kampu će biti održana nekoliko predavanja o zaštiti voda i štetnosti prevođenja Toplodolske reke ( reke Temštice u akumulaciju Zavoj), o štetnosti izgradnje derivacionih hidroelektrana u parku prirode „Stara planina“.
Sa volonterima bismo organizovali čišćenje od smeća reke Temštice, seču invazivnog kiselog drveta, pomoć u radu na zemljanoj arhitekturi itd.

Glavne aktivnosti kampa su:
- Permakultura
- Zdrava hrana
- Zemljana arhitektura
- Pčelarstvo
- Volonterizam
- Turizam
- Biologija
- Geografija
Permakultura:
Permakultura je koncepcija nastala u Australiji 70-ih godina dvadesetog veka. Permakultura je nastala kao odgovor na promene koje donosi savremeni svet. Svedoci smo sve bržeg menjanja klime i krize sistema stalnog rasta. Ono što permkultura nudi je odgvor naove izazove. Koncepciju zasnovanu na znajima iz ekologije koja se brine za planetu isto koliko i za ljude.
Počeci ekologije se vezuju za održivu poljoprivredu ali danas je permakultura mnogo više. Bavi se svim sferama ljudskog postojanja od uzgajanja hrane, preko obrazovanja, održivog stanovanja i pravilne raspodele dobara.
Ono što ćete naučiti na kampu jeste
- Šta je permakultura i kako je nastala
- Zašto je potrebno da se promeni način na koji živimo
- Osnovne principe permakulture
- Šta je to permakulturni dizajn i videti neka od rešenja u praksi
Koordinator permakulture: Radovan Božović
Zdrava hrana:
U ovoj oblasti organizovćemo radionice gde će biti reči o proizvodnji zdrave hrane, kultivisanju i uzgoju samoniklog bilja, sakupljanje i priprema hrane od samoniklog jestivog bilja itd.
Zemljana arhitektura:
U okviru zemljane arhitekture učesnici kampa će moći da nauče osnovi zemljane arhitekture. Na primer postupak pravljenja blata, lepljenje blata i istovremeno će učestvovati u obnovi vodenice potočare.
Koordinator zemljane arhitekture: Dule Mihajlović (Udruženje „Temska“)
Pčelarstvo:
Predavanja i radionice iz pčelarstva će obuhvatiti više tema a to su:
Značaj pčelarstva,početak bavljenja pčelarstvom, konvencionalno pčelarstvo, ekonomičnost bavljenja pčelarstvom, tradicionalno pčelarenje, organsko pčelarenje i novi pravci u okviru organskog pčelarenja ( Akademija pčelarstva Udruženja „Temska“). Metode umnožavanja pčelinjih društava ( ovde cemo vam pored već poznatih metoda, koje ćete takođe moći da naučite pokazati neke nove metode osmišljene u našoj pčelarskoj školi (Akademija pčelarstva Udruženja „Temska“).
Na radionicama iz pčelarstva ćete moći da praktično vidite sve ono što ste čuli na predavanjima, a takođe ćete moći da naučite kako se izrađuju (pletu od pruća) tradicionalne košnice, vrškare. Takođe i ovde ćete videti neke eksperimente u cilju bolje ekonomičnosti pčelarstva a istovremeno i što prirodnijeg uzgoja pčela.
Koordinator pčelarske sekcije: Milan Đorđević (Udruženje „Temska“)
Geografija ( uskoro više detalja)
Biologija ( uskoro više detalja)
Za prvi deo kampa participacija po danu je 300 dinara. Takođe za učesnike koji žele da budu na kampu 10 i više dana participacija po danu je 300 dinara.
Turizam:
Drugi deo kampa imaće zadatak da upozna sve učesnike sa prirodnim i kulturno istorijskim vrednostima okoline sela Temska, ruralnu arhitekturu, lokalno stanovništvo i život ovog dela stare planine.

Program:

Rekreativne pešačke ture:

• Tumba i kanjon reke Temštice

Ova šetnja počinje vijugavim putevima kroz kanjonsku dolinu reke Temštice. Naš cilj je vidikovac Tumba, visoko iznad reke. Sačinjen je od masivnih ploča permskog crvenog peščara i odaje nesvakidašnji prizor, panoramskog pogleda na uklještene meandre Temske. Do vidikovca stižemo putevima kroz staroplaninske pašnjake i šume. Tumba ima dva nivoa, posetićemo oba. Vraćamo se prema reci kroz stari hajdučki put usečen u stene peščara. Kada se o spoustimo do reke sledi kratka pauza. Potom prelazimo reku i posećujemo vodopad Bukovački do. Poslednja tačka ove pešačke rute je manastir Sv. Đordje poznat po svojim lekovitim, biljnim melemima, doličnim medom i rakijom. Povratak u kamp, večera i druženje.

• Topli Do i Piljski vodopad

Akcija je dinamična od početka. Uz kanjon Toplodolske reke kamionom se vozimo do sela Topli do. Ovo selo je izgradjeno u inzvanrednoj ruralnoj arhitekturi i prirodnom ambijentu Toplodolske reke. Pešači se do Gornjeg i Donjeg Piljskog vodopada. Piljski vodopad je treći po veličini u Srbiji, visine od 64 metara, nalazi se na nadmorskoj visini od 1450 metara u šumovitom delu ispod Poljskog vrha. Povratak u kamp, večera, slobodno vreme, druženje.

Volontersko – pešačka tura:

• Zavojsko jezero

Put nas vodi kroz brda koja razdvajaju reku Temsku i Visočicu. Kroz brda izlazimo do sela Pokrevenik smešteno iznad Zavojskog jezera. U njemu se nalazi veliki broj kamenih kuća, pokrivenih kamenim pločama, po čemu je selo i dobilo ime. Odatle započinjemo spust ka obalama jezera,vraćamo se nazad ka Temskoj. Na jezeru kupanje i prelazak na drugu obalu čamcem. Dolinom reke Visočice. Cilj akcije je da se markira pešačka staza koja bi povezivala Temsku-Pokrivenik i Zavojsko jezero. Ova staza imaće veliki značaj za sve buduće posetioce ovog kraja Stare planine i Zavojskog jezera.

Istraživačka tura:

• Stari put Temska - Topli do

U blizini vidikovca Tumba, nalazi se put koji vodi u delove iznad Toplodolske reke i nastavlja se ka selu Topli do. Nemamo informacije sa ovog terena i ne znamo nikog ko je skoro prolazio ovim putem izmedju dva sela. Istraživačka i izazovna tura, koja podrazumeva spavanje u šatorima van kampa, tj negde na putu za selo Topli do. Posle jednog noćenja u prirodi nastavljamo do krajnjeg cilja u selu, odakle se kamionom vraćamo u kamp. Želja nam je da istražimo taj deo puta i stavimo trasu u upotrebu.

Staroplaninski višeboj:

• Na imanju Duleta Mihajlovića, pored reke Temske, nalaziće se poligon za igru staroplaninski višeboj. Kombinacija tradicionalnih seoskih igara poput kliske do savremenih avanturističkih aktivnosti kao što su zip line i streličarstvo. Višeboj će imati i autorske igre kao što su savladavanje prepreka u reci i iznad reke, gradnja bivaka, komunikacija dimnim signalima. Učesnici će biti podeljeni u timove i imaće priliku da se nadmeću u spretnosti. Prvo mesto dobija nagradu u litrima domaćeg staroplaninskog vina.

NAPOMENA:

Dnevna participacija iznosi 500 dinara. Prevoz do Temske u sopstvenoj organizaciji. Svakodnevno postoje autobuski prevozi iz svih većih gradova do Pirota i Niša, a iz Pirota lokalni autobusi do Temske. Takodje postoje mogućnosti železnicom Niš-Pirot. ( Via Serbia).

PRIJAVE NA MEJL: kamptemska@gmail.com
Periodično tokom trajanja kampa bismo organizovali debate gde bi ljudi predlagali svoje ideje za razvoj turizma, razvoj i popularizaciju sela, neke svoje ideje za projekte koji bi tome doprineli itd.

▼ Show More Information


Temska
12 July , Thursday 01:00

More Events Nearby