Dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

Zapraszam wszystkich zablokowanych (lub chętnych) na wydarzeniu "ostatnia szansa na poprawę losu zwierząt" do dyskusji na temat projektu nowelizacji ustawy. Wiele spraw jest niejasnych a Pani Śliwa blokuje wszystkich, którzy zadają pytania. Tutaj każdy może wyrazić swoje zdanie, obojętnie czy jest za

czy przeciw :)

- link do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw: https://docs.google.com/document/d/11j3oSpxAz0VpEgelJTkXIirQuVgGxBrIXkP7r_wSKyc/edit?pli=1
- link do założeń nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw: https://docs.google.com/document/d/1cPE4RlagFP1QkmHr0WlFZpeHOZcHsRMgUUPNCSbEw3k/edit

1) link do obecnej ustawy o ochronie zwierząt: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724
- link do naniesionych na ww. ustawę poprawek https://docs.google.com/document/d/17M4mGawFDjHzUKHE63RI3UyBoXE7_qX8yGdawS6kCbI/edit?pli=1

2) link do obecnej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082131342
- link do proponowanych zmian w ww. ustawie https://docs.google.com/document/d/1VDwd6d9RPU6qD2GNYNYqjf_fmmIaA74JK6aIz_Atktc/edit?pli=1

3) link do ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001399

4) link do obecnej ustawy o ochronie przyrody: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627

5) link do obecnej ustawy Prawo łowieckie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001226

6) link do wszystkich wniesionych do sejmu projektów ustaw,
którym jeszcze nie został nadany nr druku: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=7&Kol=D&Typ=UST

▼ Show More Information

adress is not specified
08 December , Thursday 00:00