DUCHY LASU – wystawa interaktywna

OTWARCIE: 9.12.2017 (sobota), godz. 16.00, Samoobsługowe Muzeum, poziom 2

*otwarciu będzie towarzyszyć leśna instalacja wykonana przez Food Think Tank
*po otwarciu o godzinie 16.30 odbędą się warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 4–9 lat tematycznie nawiązujące do nowo otwartej wystawy

autorka: Patrycja

Mastej
kuratorka: Magdalena Skowrońska

wystawa trwa do 31.10.2018
▽▽▽ Scroll down for the English version ▽▽▽

"Duchy lasu – wystawa interaktywna"

Wnętrze lasu kryje piękno i tajemnicę. To siedlisko dzikości, do którego zwykle nie zapuszczamy się w nocy, wzbudza jednocześnie zachwyt i lęk. Oczy w pniu drzewa, szept gałęzi, zaskakujące kształty wyłaniające się spomiędzy gęstwiny roślin, to wszystko przypomina nam, że w lesie oprócz zwierząt i roślin spotkać możemy kogoś jeszcze. Leśnice, borowce, szyszaki czy biesy to nieliczne spośród ich imion, a jest ich o wiele więcej… Są wśród nich między innymi tacy, którzy mylą wędrowcom ścieżki, leczą ludzi i panują nad dzikimi stworzeniami. Dotychczas opiekunowie lasu karmili się siłą otaczających ich pradawnych borów, a im las był silniejszy, tym silniejsi byli oni. Czy degradacja lasów jest efektem zanikania istot go zamieszkujących, czy jego strażnicy osłabli, bo lasy są niszczone?

Historia lasu wykracza poza ludzką pamięć, a jego korzenie w zbiorowej nieświadomości sięgają dużo głębiej, niż potrafimy to sobie wyobrazić. Nasi prarodzice czcili swoich bogów wśród drzew, w magicznych miejscach zwanych ‘świętymi gajami’, a poszanowanie przyrody umożliwiało im zbliżenie się do przodków, leśnych opiekunów oraz sił natury. Drzewa dawały im życie, wiedzę, schronienie i siłę, były czczone i odpowiednio honorowane.

Współcześnie sztuka jest swego rodzaju terapią dla mieszkających w miastach ludzi. Poza cywilizacją jej funkcję pełni natura, która zachwyca, wprawia w zadumę, relaksuje i koi. Bogactwo wizualności wpisane w naturalny stan przyrody uwrażliwia estetycznie, inicjując jednocześnie stan głębokiego relaksu, a także uważności, którą tak łatwo gubi się w przebodźcowanym środowisku miejskim. We wnętrzu schronu powstał las, byś mógł/-a w jego otoczeniu stworzyć opiekuńczego ducha, który utrwali się w zbiorowej nieświadomości jako symboliczna manifestacja naturalnej mocy przyrody.

Wejdź w las, wsłuchaj się w jego wnętrze i spotkaj zamieszkujące w nim tajemnicze istoty!

*
SAMOOBSŁUGOWE MUZEUM – przestrzeń interaktywna na 2. piętrze MWW, dostępna dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych w godzinach otwarcia muzeum.

----------------------------

"Spirits of the Forest – interactive exhibition"

OPENING: 9.12.2017, 4 PM, Self-service Museum, 2nd floor

*the opening of the interactive exhibition will be accompanied by a forest installation prepared by Food Think Tank
*at 4.30 PM, right after the opening, we are going to hold a workshop for families with children at the age of 4–9 years old, whose subject will refer to the newly opened exhibition

author: Patrycja Mastej
curator: Magdalena Skowrońska

exhibition is open until 31.10.2018


Inside the forest there is beauty and mystery. This domain of wilderness, carefully avoided by people at night, inspires awe and fear. Tree trunks with eyes, whispering twigs, surprising shapes emerging from entangled greenery – all of them remind us that forests are inhabited not only by animals and plants. Bereginias, bogunkas or borutas are just some of the names of these beings, and there are many more… They may lead wanderers astray, cure people or rule wild creatures. These protectors of the forest used to feed on the ancient woodlands – the stronger the trees, the more powerful their guardians. Have forests been vanishing because of the weakening power of their tutelars, or perhaps the protectors have grown weak because forests are being destroyed?

The history of the forest exceeds human memory and its roots grow deeper in the common subconscious than we can imagine. Our forefathers worshipped spirits amongst trees, in magical places known as sacred groves. Their respect for nature allowed them to reach their ancestors, forest spirits and natural elements. Trees used to provide life, knowledge, shelter and power; they were worshipped and honoured.

Contemporary art is a kind of therapy for people living in cities. Outside urban settlements the same role is fulfilled by nature, which inspires awe, reverie, relaxes and soothes. The visual richness embedded in wildlife increases our sensitivity to aesthetics while inducing deep relaxation and attention, which may nevertheless be easily lost in the sensory overloaded urban environment. Now a forest has appeared inside the shelter so that you could summon your tutelary spirit that will become alive in the common subconscious as a symbolic manifestation of nature’s power.

Enter the forest, listen to its heart and meet its mysterious inhabitants!

*
THE SELF-SERVICE MUSEUM – an interactive space on the 2nd floor of MWW is available to all visitors during the opening hours of the museum

▼ Show More Information

plac Strzegomski 2A, 53-681
Wroclaw
09 December , Saturday 16:00

More Events Nearby

 25 August , Saturday
 OSiR Lotnicza, Wroclaw
 01 September , Saturday
 Morskie oko Wrocław, Wroclaw
 09 September , Sunday
 Wroclaw, Poland, Wroclaw
 01 September , Saturday
 Morskie oko Wrocław, Wroclaw
 18 August , Saturday
 Zamek Topacz, Kobierzyce
 07 September , Friday
 Wyścigi konne. Wrocław, Wroclaw
 24 August , Friday
 Dolny Śląsk,
 29 August , Wednesday
 Stary Klasztor, Wroclaw
 14 September , Friday
 Wroclaw, Poland, Wroclaw
 01 September , Saturday
 Gmina i Miasto Oborniki Śląskie, Oborniki Slaskie
 18 August , Saturday
 Lesnica, Poland, Lesnica
 07 September , Friday
 Narodowe Forum Muzyki, Wroclaw
 01 September , Saturday
 Morskie oko Wrocław, Wroclaw
 08 September , Saturday
 No Limits - Szkoła Tańca, Wroclaw
 25 August , Saturday
 Wrocław Główny, Wroclaw
 25 August , Saturday
 Gminny Park Wodny Trzebnica-Zdrój, Trzebnica
 18 August , Saturday
 Pergola | pik.wroclaw.pl, Wroclaw
 18 August , Saturday
 Pergola | pik.wroclaw.pl, Wroclaw
 01 September , Saturday
 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wroclaw
 21 August , Tuesday
 Wroclaw, Poland, Wroclaw
 08 September , Saturday
 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wroclaw
 25 August , Saturday
 MORWOWE pole, Uraz
 31 August , Friday
 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wroclaw
 02 September , Sunday
 Osiedle Huby, Wrocław, Poland, Wroclaw
 01 September , Saturday
 Salonik u Daphne, Wroclaw
 26 August , Sunday
 Adventrue, Wroclaw
 26 August , Sunday
 Adventrue, Wroclaw
 18 August , Saturday
 Namaste Centrum Jogi Iyengara, Wroclaw
 14 September , Friday
 Kamieniec Wrocławski,
 14 September , Friday
 Centrum ARLI, Wroclaw
 06 September , Thursday
 Aleja Bielany, Bielany Wrocławskie
 10 September , Monday
 Cały Świat, Wroclaw
 14 September , Friday
 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wroclaw