Dr Sally Austen in Conversation with Bella Bathurst: Sound

In 1997, Bella Bathurst began to go deaf. Within a few months, she'd lost half of her hearing, and the rest was slipping away. She wasn’t just missing the punchlines, she was missing most of the conversation – and all the jokes. For the next 12 years, deafness shaped her life, until, in 2009, everything

changed again.

Sound draws on this extraordinary experience, exploring what it is like to lose your hearing and – as Bella eventually did – to get it back, and what that teaches you about listening and silence, music and noise. She investigates the science behind deafness, hearing loss among musicians, soldiers and factory workers, sign language, and what Deaf people know about these subjects that hearing people do not.

This smart, funny and profoundly honest examination reveals, our relationship with sound is both personal and far, far more complex than we might expect.
______________________________________________________
Yn 1997, dechreuodd Bella Bathurst fynd yn drwm ei chlyw. O fewn rhai misoedd, roedd hi’n hanner byddar, a gweddill ei chlyw yn prysur ddiflannu. Nid methu â chlywed ergydion sgwrs yn unig oedd hi; roedd hi hefyd yn colli’r rhan fwyaf o’r drafodaeth a diwedd pob jôc. Dros y 12 mlynedd nesaf, roedd bod yn fyddar yn rhan o’i bywyd, tan i bopeth newid drachefn yn 2009.

Mae Sound yn olrhain y profiad hynod hwn, gan drafod sut beth yw colli eich clyw ac – fel y digwyddodd i Bella – ei gael yn ôl. Mae’n trafod yr hyn y mae profiad o’r fath yn ei ddysgu ichi am wrando a distawrwydd, am gerddoriaeth a sŵn. Mae hi’n rhoi sylw i’r wyddoniaeth sy’n achosi byddardod, a’r hyn sy’n achosi i gerddorion, milwyr a gweithwyr ffatri fynd yn drwm eu clyw. Mae hi hefyd yn trafod iaith arwyddion, a’r pethau y mae pobl fyddar yn eu gwybod yn fwy na phobl gyffredin am y pynciau hyn.

Wrth archwilio'r pwnc hwn mewn ffordd ddifyr, doniol a hynod onest, mae Bathurst yn datgelu bod ein perthynas â sain yn rhywbeth personol sydd yn fwy cymhleth o lawer na’r hyn rydyn ni’n ei ddisgwyl.

▼ Show More Information

adress is not specified
10 June , Sunday 16:00

More Events Nearby