Dlaczego tu? - pomnik u stóp Wawelu

Apelujemy do Prezydenta Jaceka Majchrowskiego o zmianę lokalizacji dla pomnika "Wstęga pamięci". Nie sprzeciwiamy się próbie upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej, zwracamy jednak uwagę, że na Bulwarze Czerwieńskim jest już pomnik dłuta prof. Chromego, upamiętniający również żołnierzy AK.

Jeśli popierasz

nasz apel - dołącz do wydarzenia i przekaż dalej!

"Szanowny Panie Prezydencie,
pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie w sprawie zagospodarowania Bulwaru Czerwieńskiego. Teren, na którym obecnie stoi niewielki pomnik psa Dżoka autorstwa prof. Bronisława Chromego, miałby zostać bowiem zabudowany monumentalnym pomnikiem "Wstęga pamięci". Pomnik ten nieodwracalnie zmieni wielofunkcyjną i arcyważną dla krakowian przestrzeń publiczną, zasłaniając przy tym częściowo widok na Wawel. Dlatego prosimy Pana Prezydenta o potraktowanie tego miejsca z należytą rozwagą i ogłoszenie międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie bulwarów wiślanych, który poprzedzony byłby szerokimi konsultacjami społecznymi, jakich zabrakło na etapie wyboru lokalizacji pomnika AK. Trudno bowiem za takie uznać internetowe głosowanie, w którym głosami zaledwie 200 osób, wybierających spośród arbitralnie wskazanych lokalizacji zdecydowano o budowie pomnika w tak ważnym dla krakowian miejscu.
Nasze stanowisko jest wyrazem głosu wielu krakowian oraz opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który uważa, że tworzenie nowych obiektów na terenie bulwarów wiślanych nie jest wskazane. Ponadto Wojewódzki Konserwator Zabytków również wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność opracowania kompleksowego projektu rewaloryzacji bulwarów wiślanych. "Elementy umieszczane na przedmiotowym terenie winny być spójne i odznaczać się wysokim walorem jakościowym i estetycznym. Kosmetyczne remonty bulwarów i wprowadzanie nowych chaotycznych nasadzeń, czy przypadkowo dobranych elementów małej architektury działa na niekorzyść tej przestrzeni". Dlatego też uważamy, że do czasu stworzenia kompleksowego projektu zagospodarowania należałoby chronić ten obszar przed wprowadzaniem nowych elementów, zwłaszcza o gabarytach planowanego pomnika. Wprowadzanie takiego obiektu bez całościowego planu dla tego terenu, a także bez rozpoznania potrzeb mieszkańców wydaje nam się działaniem doraźnym, które może tylko zaszkodzić tej ważnej dla wszystkich krakowian przestrzeni.
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w czasie przeprowadzonego sondażu na lokalizację pomnika Armii Krajowej, głosujący mieszkańcy wybrali inne miejsce, które jednak nie zostało zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest to kolejny argument przemawiający za wstrzymaniem inwestycji i skonsultowaniem jej z mieszkańcami Krakowa, co do tej pory nie zostało przeprowadzone w sposób adekwatny do rangi tego przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję, że Pan Prezydent przychyli się do naszej prośby i przeprowadzi odpowiednie konsultacje społeczne, w czasie których naprawdę szerokie grono krakowian będzie mogło się wypowiedzieć w sprawie zagospodarowania całych Bulwarów Wiślanych, w tym omawianego fragmentu - Bulwaru Czerwieńskiego."

Z poważaniem,

Stowarzyszenie Funkcja Miasto
Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto
Inicjatywa aDaSie

▼ Show More Information

, 31-003
Kraków
31 October , Tuesday 16:00

More Events Nearby

 30 June , Saturday
 Miasto Kraków, Kraków
 03 July , Tuesday
 Arena Kraków, Kraków
 03 July , Tuesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 03 July , Tuesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 26 June , Tuesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 26 June , Tuesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 03 July , Tuesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 26 June , Tuesday
 Impact Festival, Kraków
 01 July , Sunday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 13 July , Friday
 Dobczyce, Poland, Dobczyce
 27 June , Wednesday
 Klub Studio, Kraków
 12 July , Thursday
 Kryspinów - Ośrodek "Nad Zalewem", Liszki
 16 July , Monday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 01 July , Sunday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 06 July , Friday
 Kraków, Poland, Kraków
 01 July , Sunday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 29 June , Friday
 LOFToDANCE Łukasz Raś, Kraków
 22 July , Sunday
 Kraków, Poland, Kraków
 25 June , Monday
 Kraków, Poland, Kraków
 03 July , Tuesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 25 June , Monday
 Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała
 19 July , Thursday
 kantYnaZłombol, Kraków
 01 July , Sunday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 21 July , Saturday
 Kraków, Poland, Kraków
 19 July , Thursday
 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków
 01 July , Sunday
 Kraków, Poland, Kraków
 30 June , Saturday
 Grill - (parking NCK) - Kraków, Nowa Huta, Kraków
 07 July , Saturday
 Com-Com Zone Nowa Huta, Kraków
 20 July , Friday
 Kraków, Poland, Kraków
 18 July , Wednesday
 Kraków, Poland, Kraków
 28 June , Thursday
 Kraków, Poland, Kraków
 08 July , Sunday
 Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking, Dobczyce
 06 July , Friday
 Kraków, Poland, Kraków
 14 July , Saturday
 Złoty Most, Kraków
 12 July , Thursday
 Łagiewniki, Poland, Łagiewniki