Çrregullimet specifike ne të nxënë (Prof.Paolo Scapellato)

Prof.Paolo Scapellato është profesor në:
Università Europea di Roma.
Trainer CBT ne Istituto Skinner Roma
Psikologë Konsulente Tribunale Minorile
Direktor supervisor ne Qendren CEF MARCHE persa i perket Çrregullimeve ne te nxene ADHD dhe Autismit.
Autore i disa librave mbi temen e Ankthit, varesive

dhe trajtimit Klinik. Psikoterapiste dhe EMDR terapiste.
Eshte konsulente per Giuntin mbi disa tematiket testitstike


Link: per te njohur me shume Dr. Paolo Scapellato

http://www.universitaeuropeadiroma.it/cv/PAOLO-SCAPELLATO.pdf
http://www.cepmarche.it/mc/i-professionisti/dott-paolo-scapellato/
http://www.paoloscapellato.com/paolo/
https://www.youtube.com/watch?v=qpH-Ms9OnzE
http://www.mondadoristore.it/libri/Paolo-Scapellato/aut01674014/


Programi
Ora 9:00 Regjistrimet
• Presantimi Shoqates EMDR ALBANIA programi vitit 2018 -2019
• Eksperienca Italiane dhe Ligji 104/92 . 170 / 2010/ Legge 53/2002 (BES Direttiva 2012 ) per mbrojtjen e femijes me disabilitet dhe aftesi te kufizuar ; CEF MARCHE Qendra ne Rajonin Marche Pervoja Italiane
• Kategorite ne Vlersimin preventiv DSM V ICD 10 Disfunksionimi Organik&Funksional
• Dispraksia-Disonomia-Diskalkulia-Disortografia-Disleksia
Ora 11:00 Coffè Break (perfshire ne pagesen e trajnimit)
• Çrregullimet e vemëndjes të Impulsit dhe Hiperkativitetit Funksionimi Intelektiv dhe vlersimi
• Disleksia dhe crregullimi – visor ( Teroia Magnocellulare ne Disleksi
• Cfare te vlersojme? Ne shkollen parafillore, fillore, dhe tutje

Ora 13.00 Lunch (Jo i perfshire ne Pagese)

14.15 Nderyhrjet abilituese terapeutike strumentale per ciledo kategorite :
• Fonollogjike- Perceptive -visivo- motorike-
• Ortografike-shkrim dhe lexim.
• Setting teknik riabalitues jashte shkolles- setting shkollore specializues ne shkolle- Setting Familjar
• Plani terapeutik specifik per mesuesin-psikologun-logopedistin apo edukatoret
17.00 RASTE KLINIKE

Dita e dyte

Ora 9.15 Zhvillimi - Trauma dhe korteksi prefrontal terapia EMD Terapia CBT dhe EMDR ne trajtimin e Hiperktiviteti
TESTIMI DHE BATERIA PER VLERSIMIN NE TE NXENE
• Vlersimi Disleksisie dhe Disortografise ne zhvillim 2 - (Giuseppe Sartori, Remo Job e Patrizio E. Tressoldi – DDE-2, 2007: prove 1-2-3-4-5
• TEST MT: korrektimi - rapid Test + kuptimi

Ora 11:00 Pausa Coffe Break i perfshire ne Pagese
• Protokollin CEF MARCHE
• Strumentet e vlersimit Batteria Cornoldi
Bateria për vlerësimin e shkrimit dhe kompetencës ortografike
• (Tressoldi dhe Cornoldi, 2000) Testet e shpejtësisë (Cornolds): Shkrimi i lelele (1), një (2), numra në fjalë (3) Testi i diktimit gjyqësor (media I elem -III) Bateri për Vlerësimin e Dyslexia dhe zhvillimore dysorthography-2 - Giuseppe Sartori, Remo Jobi dhe Patrick E. Tressoldi - DDE-2, 2007: 6-7-8 prova
Ora 13.00 Lunch
Ora 14-15 deri ne 17.00
TEKSTE SPONTANE DHE VËZHGIMET KUALITATIVE PËR LEXIM DHE PËRKUFIZIM
Bateri për Vlerësimin e Dys dhe zhvillimore dysorthography-2 - Giuseppe Sartori, Remo Jobi dhe Patrick E. Tressoldi - DDE-2, 2007: 1-2-3-4-5 Testet MT TESTS: korrektësia dhe shpejtësia + kuptueshmëria
TESTIMI SHKRIMIT
Bateria për vlerësimin e shkrimit dhe kompetences ortografike në shkollen fillore (Tressoldi dhe Cornoldi, 2000) Testet e shpejtësisë (Cornolds): Shkrimi i lelele (1), një (2), numra në fjaleTesti i diktimit gjyqësor (media I elem -III) Bateri për Vlerësimin e Dyslexia dhe zhvillimore dysorthography-2 - Giuseppe Sartori, Remo Jobi dhe Patrick E. Tressoldi - DDE-2, 2007: 6-7-8 prova
TEKSTE SPONTANE DHE VËZHGIMET KUALITATIVE TESTIMI PËR LLOGARITJEN
TESTIMET SHKOLLES FILLORE / DYTESORE CIKLI ULET AC-MT I KLASA Erickson TEST BZHA-2 Battery dyscalculia zhvillimore (viti i tretë i shkollës fillore në vitin e tretë të nivelit të shkollës së mesme I) - Erickson
TEKSTE PER VEMENDJEN : TESTI ZILES i MODIFUKUAR
PËR KAPACITETIN E PLANIFIKIMIT : TEST TOWER LONDON TOWER KRAHASIMI DHE Kthimi i të dhënave me WISC ose WAIS.

Ora 17:00 Pershendetjet dhe certifikata

Pagesa eshte kusht per pjesmarrje :

Kosto : 60€
Të anëtarësuarit pranë Emdr Albania -20% (48€)
Studentet 35€
Studentë të anëtarësuar -20%
( 29€)
*Kërkohet dokument që vërteton që jeni studentë.

Banka BKT
Nr .llogarise bankare : 411003026
IBAN: AL3120511117003026CLTJCFEURV
Subjekt : Trajnimi i “Çrregullimeve në të nxënë”

Regjistrimet mbyllen me dt . 25 Janar 2018

Rregjistrime: Adelina Pjetra
Email: infoemdralbania@gmail.com
Tel: 0697482338
Hene -Premte
Ora 9-16.

▼ Show More Information

Rruga Bogdanëve 25
Tirana
03 February , Saturday 09:00

More Events Nearby

 27 January , Saturday
 Tirana International Hotel & Conference Centre, Tirana
 17 January , Wednesday
 Banka e Shqipërisë, Tirana
 18 January , Thursday
 Raum Bar Tirana, Tirana
 28 January , Sunday
 Italian Network, Tirana
 20 January , Saturday
 Associazione EMDR Albania, Tirana
 18 January , Thursday
 Protik Innovation Center, Tirana
 20 January , Saturday
 Xheko-Imperial, Tirana
 26 January , Friday
 Pyramid of Tirana, Tirana
 10 February , Saturday
 Tirana, Albania, Tirana
 26 January , Friday
 Qendra Rinore e Tiranës, Tirana
 20 January , Saturday
 Villa Tafaj Hotel Tirana, Tirana
 20 January , Saturday
 European Learning Center- ELC, Tirana
 28 January , Sunday
 Vita99 Mare, Tirana
 30 January , Tuesday
 The Plaza Tirana,
 20 January , Saturday
 The Plaza Tirana, Tirana
 20 January , Saturday
 Tirana, Albania, Tirana
 17 January , Wednesday
 Universiteti Bedër-Faqja Zyrtare, Tirana
 03 February , Saturday
 Estelite Dental Center, Tirana
 10 February , Saturday
 Plazh.com, Tirana
 10 February , Saturday
 Sole Travel & Tours, Tirana
 10 February , Saturday
 Plazh.com, Tirana
 19 January , Friday
 Klinika Italiane San Antonio - Faqja zyrtare, Tirana
 20 January , Saturday
 Free Flow Yoga Tirana ,Yoga Boutique Studio, Rys-200, Tirana
 17 January , Wednesday
 Open Labs Hackerspace, Tirana
 10 February , Saturday
 Matias Travel & Tours, Tirana
 09 February , Friday
 Rogner Hotel, Tirana
 21 January , Sunday
 Sheshi Skënderbej, Tirana
 19 January , Friday
 Keshilli Studentor i Albanian University, Tirana
 14 February , Wednesday
 Parku i Liqenit te Tiranes, Tirana
 20 January , Saturday
 Rogner Hotel, Tirana
 19 January , Friday
 Tirana, Albania, Tirana