Bull Dog Show Blovice II.

Bull sport Blovice vás srdečně zve na svou třetí akci s názvem BULL DOG SHOW BLOVICE II., kterou budou doprovázet disciplíny High jump, Wall climbing, Weight pull sprint a Thrust load up.

Akce je zaměřena pro psy typu BULL a jejich křížence.
Akce je soukromá, mohou se zúčastnit pouze přihlášení psi.
Každý

účastník je povinen při přejímce předložit očkovací průkaz s platným očkováním a dodržovat ustanovení zákona č. 359/2012 sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Nepodporujeme týrání zvířat. Akce se mohou zúčastnit i zvířata s pozměněným zevnějškem.
Každý handler zodpovídá za svého psa!
Všichni psi budou opatřeni vodítkem, popřípadě náhubkem.
Agresivní jedinci vůči lidem budou diskvalifikováni a z akce vyloučeni - bez nároku na vrácení startovného!
Pořadatel nenese zodpovědnost za případné zranění či ztráty!
Háravé feny mají na akci vstup zakázán!

Cena za hlavní disciplíny:
High jump: 250 Kč
Wall climbing: 250 Kč
Weight pull Sprint: 250 Kč
Thrust load up: 250 Kč
Při přihlášení na všechny disciplíny cena: 850 Kč

Termín odevzdání přihlášek: 31.05.2018
Termín plateb: 20.06.2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQRc3_YqBemLxkLnAoqj3b_wC_btQpMVKdsDgb3LfFsfb3g/viewform?usp=sf_link


Číslo účtu: 2733980033/0800
VS: vaše jméno a jméno psa
Přihláška se stává plně platnou po přijetí platby.
Informace o přijetí přihlášky a potvrzení platby, přijde na uvedenou e-mailovou adresu do dvou dní.
Přihlášení na místě není možné!
Zaplacené startovné je nevratné. - bude použito na nákup cen a organizační činnost se závodem.
Stáří psa je min. 12 měsíců!
Kapacita je 50 psů.

ČASOVÝ HARMONOGRGAM
07:30 – 08:45 PŘEJÍMKA
09:00 – 14:30 HIGH JUMP/WALL CLIMBING
15:00 – 16:30 WEIGHT PULL SPRINT
17:00 – 19:00 THRUST LOAD UP
19:30 – 20:00 VYHLÁŠENÍ

BODOVACÍ SYSTÉM
1. MÍSTO: 30 BODŮ
2. MÍSTO: 20 BODŮ
3. MÍSTO: 15 BODŮ
4. MÍSTO: 10 BODŮ
5. MÍSTO: 5 BODŮ
6. BEST TIME WEIGHT PULL SPRINT: 15 BODŮ
7. BEST TIME THRUST LOAD UP: 15 BODŮ
8. BEST BULL: 30 BODŮ

VÁHOVÉ KATEGORIE
WEIGHT PULL SPRINT
APBT/ AST PSI:
1. APBT/ AST PSI DO 20 KG _____50-60 Kg
2. APBT/ AST PSI OD 20 KG DO 25 KG_____70-80 Kg
3. APBT/ AST PSI OD 25 KG DO 32 KG_____90-100 Kg
APBT/ AST FENY:
1. APBT/ AST FENY DO 19 KG _____50-60 Kg
2. APBT/ AST FENY OD 19 KG DO 24 KG_____70-80 Kg
3. APBT/ AST FENY OD 24 KG DO 30 KG_____90-100 Kg
SBT/ BT PSI:
1. SBT/ BT PSI___75% HMOTNOSTI SVÉ VÁHY
SBT/ BT FENY:
2. SBT/ BT FENY___50% HMOTNOSTI SVÉ VÁHY

V TÉTO DISCIPLÍNĚ SE UDĚLUJE ,,BEST TIME “ !


THRUST LOAD UP
APBT/ AST PSI:
1. APBT/ AST PSI DO 25 KG
2. APBT/ AST PSI NAD 25 KG
APBT/ AST FENY:
1. APBT/AST FENY DO 24 KG
2. APBT/AST FENY NAD 24 KG
SBT/ BT PSI:
1. SBT/ BT PSI
SBT/ BT FENY:
1. SBT/ BT FENY
VŠECHNY VÁHOVÉ KATEGORIE__ 50% HMOTNOSTI SVÉ VÁHY !
V TÉTO DISCIPLÍNĚ SE UDĚLUJE,,BEST TIME“!

POPIS DISCIPLÍN:
HIGH JUMP
Popis Disciplíny:
Soutěží se na speciální konstrukci, asi 3 metry vysoké. Konstrukce je opatřená kladkou na upevnění lana s peškem. Úkolem psa je vyskočit co nejvýše na volně zavěšeného peška a udržet se na něm po stanovenou dobu. Stanovená doba, po kterou pes musí držet je 3 vteřiny.
Pravidla Disciplíny:
Kategorie: 1. APBT/AST- Psi
- Feny
2. SBT/BT - Psi
- Feny
Minimální Základní Výška: APBT/AST - 160 cm
SBT/BT - Psi - 120 cm
- Feny - 100 cm
Minimální věk pro účast v této disciplíně je 12 měsíců.
Pes je po celou dobu závodu na vodítku. Pes nesmí být na stahovacím obojku.
Ve vyznačeném prostoru soutěže se nachází pouze: Majitel/Handler ,Pomocník dále jen Rozhodčí, Zapisovatel a Obsluha disciplíny, popřípadě Fotograf.
Majitel/Handler si stanový základní výšku. Pes tuto výšku musí zdolat, aby mohl v soutěži pokračovat. Po zdolání této výšky si Majitel/Handler může zvolit libovolnou výšku, však musí se jednat o násobky 5 : 5cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm.
Na celou soutěž má každý pes 3 fauly, 4 faulem pes v soutěži končí.
Faulem se rozumí: Pes při výskoku peška mine a neprovede tak zákus. Pes při výskoku peška chytne, avšak zákus byl kratší než 3 vteřiny.
Platným pokusem se rozumí: Pes při výskoku chytne peška a provede zákus a drží minimálně 3 vteřiny.
Vítězí pes, který vyskočil nejvýše.
Při shodném výsledku více psů rozhodují fauly, a pokud nerozhodnou ani fauly, rozhodne tak závěrečný rozeskok v rámci pravidel.

Thrust Load Up
Popis Disciplíny:
Soutěží se na speciální konstrukci, opatřené kladkou stejně jako u Wall Climbing. Úkolem psa opatřeného postrojem je roztáhnout v co nejkratším čase danou váhu zavěšenou přes kladku do vyznačeného cíle. Délka dráhy je cca 5metrů.
Vyhrává pes s nejkratším časem.
Pravidla Disciplíny:
Kategorie:
1. APBT/AST- Psi- 50% své hmotnosti
2. APBT/AST- Feny- 50% své hmotnosti
3. SBT/BT- Psi- 50% své hmotnosti
4. SBT/BT- Feny- 50% své hmotnosti
Váhové Kategorie:
1. APBT/AST Psi do 25 kg, APBT/AST Psi nad 25 kg
2. APBT/AST Feny do 24 kg, APBT/AST Feny nad 24 kg
3. SBT/BT Psi
4. SBT/BT Feny
Délka trati:
APBT/AST/SBT/BT - 5 metrů
Minimální věk pro účast v této disciplíně je 12 měsíců.
Pes musí být opatřen speciálním WP postrojem.
Ve vyznačeném prostoru soutěže se nachází pouze: Majitel/Handler ,Pomocník dále jen Rozhodčí, Zapisovatel a Obsluha disciplíny, popřípadě Fotograf. Všichni psi, kteří se této disciplíny neúčastní, se nesmí vyskytovat v její blízkosti.
Avšak pomocník je zde jen pro pomoc s vypuštěním psa. Po vypuštění musí dráhu v co nejrychlejším čase opustit. Pomocník smí psa motivovat ve vyznačeném prostoru na konci dráhy.
Handler smí psa motivovat, lákat, dráždit jakýmkoliv předmětem. Nesmí se však jednat o předměty Živé, Mrtvé či Vycpané či Jídlo, Pamlsky
Vítězí pes s nejrychlejším časem.
Faulem se rozumí: Neprotnutí cíle v daném limitu. Chycení/Dotknutí se návnady. Dotýkání se psa. 2 Handleři na dráze.
Platným pokusem se rozumí: Pes protne cíl před vypršením časového limitu.
Časový limit je 60 vteřin.
Neúmyslná chyba: Zamotání psa do postroje.
V těchto případech má pes právo na opravný pokus, bez zapsaného faulu.
Při 2 neúmyslných chybách je pokus považován za Faul.
Technická chyba: Jakákoliv závada týkající se příslušenství disciplíny.
Jakékoliv agresivní chování Majitele,Handlera,Pomocníka vůči psovi se netoleruje. Následuje okamžitá diskvalifikace.!!
V TÉTO DISCIPLÍNĚ SE UDĚLUJE OCENĚNÍ: BEST TIME

WALL CLIMBING
Popis Disciplíny:
Soutěží se na speciální kolmé konstrukci, asi 5 metrů vysoké. Konstrukce je opatřená vroubkovanou gumou, dále je opatřena kladkou na upevnění lana s peškem. Úkolem psa je vyběhnout po kolmé stěně co nejvýše, zakousnout se do zavěšeného peška a udržet se na něm po stanovenou dobu. Stanovená doba, po kterou pes musí držet je 3 vteřiny.
Pravidla Disciplíny:
Kategorie: 1. APBT/AST- Psi
- Feny
2. SBT/BT - Psi
- Feny
Minimální Základní Výška: APBT/AST - 200 cm
SBT/BT - Psi - 120 cm
- Feny - 100 cm
Minimální věk pro účast v této disciplíně je 12 měsíců.
Pes je po celou dobu závodu na vodítku. Pes nesmí být na stahovacím obojku.
Ve vyznačeném prostoru soutěže se nachází pouze: Majitel/Handler ,Pomocník dále jen Rozhodčí, Zapisovatel a Obsluha disciplíny, popřípadě Fotograf.
Majitel/Handler si stanový základní výšku. Pes tuto výšku musí zdolat, aby mohl v soutěži pokračovat. Po zdolání této výšky si Majitel/Handler může zvolit libovolnou výšku, však musí se jednat o násobky 5 : 5cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm.
Na celou soutěž má každý pes 3 fauly, 4 faulem pes v soutěži končí.
Faulem se rozumí: Pes při výběhu po kolmé stěně peška mine a neprovede tak zákus. Pes při výběhu po kolmé stěně peška chytne, avšak zákus byl kratší než 3 vteřiny.
Platným pokusem se rozumí: Pes při výběhu po kolmé stěně chytne peška a provede zákus a drží minimálně 3 vteřiny.
Vítězí pes, který po kolmé stěně vyběhne nejvýše.
Při shodném výsledku více psů rozhodují fauly, a pokud nerozhodnou ani fauly, rozhodne tak závěrečný rozeskok v rámci pravidel.
Majitel, Handler je povinen psa při neplatném pokusu chytat.!!!

WEIGHT PULL SPRINT
Popis Disciplíny:
Soutěží se na rovné ploše travnatého nebo jiného povrchu. Úkolem psa v postroji je v co nejrychleji uběhnout vyznačenou trať se stanovenou zátěží (pneumatikou, tříkolkou) připojenou k postroji dle dané kategorie.
Pravidla Disciplíny:
Váhové Kategorie:
1. APBT/AST- Psi- Psi do 20kg-50/60kg, Psi od 20kg do 25kg-70/80kg, Psi od 25kg do 30kg-90/100kg, Psi nad 30kg-110kg
2. APBT/AST- Feny- Feny do 19kg-50/60kg, Feny od 19kg do 24kg-70/80kg, Feny od 24kg do 29kg-90/100kg, Feny nad 29kg-110kg
3. SBT/BT- Psi- ¾ své hmotnosti
4. SBT/BT- Feny- ½ své hmotnosti
Délka trati:
APBT/AST - 50 metrů
SBT/BT – 40 metrů
Minimální věk pro účast v této disciplíně je 12 měsíců.
Pes musí být opatřen speciálním WP postrojem.
Ve vyznačeném prostoru soutěže se nachází pouze: Majitel/Handler ,Pomocník dále jen Rozhodčí, Zapisovatel a Obsluha disciplíny, popřípadě Fotograf. Všichni psi, kteří se této disciplíny neúčastní, se nesmí vyskytovat v její blízkosti.
Avšak pomocník je zde jen pro pomoc s vypuštěním psa. Po vypuštění musí dráhu v co nejrychlejším čase opustit. Pomocník smí psa motivovat ve vyznačeném prostoru na konci dráhy.
Handler smí psa motivovat, lákat, dráždit jakýmkoliv předmětem. Nesmí se však jednat o předměty Živé, Mrtvé či Vycpané či Jídlo, Pamlsky
Vítězí pes s nejrychlejším časem. Při shodném čase, rozhoduje váha psa. Lehčí pes vyhrává.
Faulem se rozumí:
Nedoběhnutí do cíle v daném limitu. Chycení/Dotknutí se návnady. Dotýkání se psa. 2 Handleři na dráze.
Platným pokusem se rozumí:
Pes doběhne do cíle před vypršením časového limitu.
Časový limit je 60 vteřin.
Neúmyslná chyba:
Zamotání psa do postroje. Naražení tažené předmětu do psa.
V těchto případech má pes právo na opravný pokus, bez zapsaného faulu.
Při 2 neúmyslných chybách je pokus považován za Faul.
Technická chyba:
Jakákoliv závada týkající se příslušenství disciplíny.
Jakékoliv agresivní chování Majitele,Handlera,Pomocníka vůči psovi se netoleruje. Následuje okamžitá diskvalifikace.!!
V TÉTO DISCIPLÍNĚ SE TAKÉ JEŠTĚ UDĚLUJE OCENĚNÍ: BEST TIME

▼ Show More Information

, 336 01
Blovice
21 July , Saturday 07:30

More Events Nearby

 15 December , Saturday
 Home Monitoring Aréna, Plzen
 15 December , Saturday
 Lidový dům Blovice, Blovice