BIG ■ POINT

Oto jest
BIG ■ POINT
/ENG below/▼

Z okazji 3 urodzin Pointa zapraszamy na konkretny event do Poznania. Warsztaty taneczne, contest Waacking i obowiązkowe After Party:) Świętujemy 3 urodziny Point Dance Studio i 5 urodziny ekipy Punie Crew.

Zaproszeni goście:
♦ Tony Tzar - USA
♦ Archie Burnett -

USA
♦ Chrissy Chou - Tajwan
♦ Dominika „Doma” Jałoszyńska – Poland

ROZKŁAD JAZDY:
(miejsce : Poznań, TBA)
SOBOTA 14.04.2018

9.00 - 10.00 Rejestracja
10.00 - 11.30 Archie Burnett
11.40 - 13.10 Chrissy Chou
13.20 - 14.50 Doma
15.00 - 16.30 Tony Tzar
16.40 - 18.10 Tony Tzar

W klubie:
17.00 - Start Contestu Waacking
17.30 - Eliminacje Waacking Begginers
18.15 - Eliminacje Waacking Open
19.00 - przerwa
19.30 - pokaz Punie
19.40 - walki Begginers
21.00 - pokaz sędziów
21.15 - walki Open
23.00 - Koniec zawodów
23.00 - AFTER PARTY !!!

NIEDZIELA 15.04.2018

11.00 - 12.30 Chrissy Chou
12.40 - 14.10 Archie Burnett
14.20 - 15.50 Tony Tzar
16.00 - 17.30 Tony Tzar

-------------- Na cały event składają się 3 wydarzenia --------------

1.■ Waack On Point - Contest Waacking oraz warsztaty taneczne – Archie, Chrissy, Doma.

KATEGORIE:
Waacking Open 1vs1
Waacking Begginers 1vs1

KIEDY:
14.04.2018r.

GDZIE:
Poznań (TBA)

SĘDZIOWIE :
♦ Archie Burnett - USA
♦ Chrissy Chou - Tajwan
♦ Doma - Polska

STARTOWE:
35 zł / 10 Euro
(w tym wejście na After Party)

DRESS CODE:
Mafia – pieniądze, władza, piękne kobiety, szyk i tajemniczość. Możesz być jak Ojciec Chrzestny w swoim nienagannym garniturze z bronią ukrytą za pazuchą lub jak kobieta gangstera błyszczeć w swojej eleganckiej sukience z lat 30, skrywając przy tym największe sekrety. Dla najlepiej przebranej osoby przewidziana nagroda.

DJ:
♦ Yanee
https://www.facebook.com/DJJanekHouse/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1313497979&pnref=lhc

MC:
♦ Izzy

NAGRODY :
Open:
1 miejsce – 200 Euro + Free następne warsztaty Waack on Point + miejsce w top 16 i darmowe warsztaty C’est la Waack Taiwan
2 miejsce – 100 Euro + Free Workshops Waack On Point
3 miejsce - 50 Euro
Dyplom dla każdego uczestnika
Begginers:
1 miejsce - 100 Euro
Dyplom dla każdego uczestnika

BEST DRESS:
(suprajs)

PRZEBIEG ZAWODÓW: (takie same zasady w kategorii begginers i open)
Eliminacje – wyjścia pojedyncze
Top 16 – walki
1/8 finału – po jednym wyjściu 1 min
¼ finału – po 1 wyjściu 1 min
½ finału – po 2 wyjścia 1 min
Finał – po 2 wyjścia 1 min + wyjście wspólne
!!! UWAGA: maksymalna liczba uczestników obu kategorii (begginers + open) - 100 osób !!!

WARSZTATY:
♦ Archie Burnett – 2 zajęcia
♦ Chrissy Chou – 2 zajęcia
♦ Doma – 1 zajęcia

Pakiet 5 zajęć – 380 zł / 100 Euro
Możliwość wykupienia tylko pakietu 5 zajęć waacking.
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona.
Kto pierwszy ten lepszy:)

ZGŁOSZENIA NA CONTEST I WARSZTATY:
Wszystkie informacje na dole ( ✉ )

-----------------------------------------------------------------------------------------

2.■■ Warsztaty taneczne - Tony Tzar

KIEDY:
14-15 kwietnia 2018

CENA:
4 classy x 1,5h - 380 zł
(w tym wejście na After Party)
Możliwość wykupienia tylko pakietu 4 zajęć.
Liczba miejsc na warsztaty organiczona.
Kto pierwszy ten lepszy:)

GDZIE:
Poznań (TBA)

ZAPISY:
Wszystkie informacje na dole ( ✉ )

------------------------------------------------------------------------------------------

3. ■■■ AFTER PARTY – nie ukrywamy że jest to najważniejsza część tego wydarzenia :D

KIEDY:
14.04.2018r (sobota)

GDZIE:
(TBA)
Djs:
♦ Dj Yanee
♦ Dj Śniegu

WEJŚCIE:
Dla wszystkich uczestników contestu i warsztatów – free.
Każdy inny człowiek – 20 zł (wejściówki dostępne u organizatorów).

Co tu dużo mówić - muzyka disco, funk ,rnb i house do rana grane przez naszych Djs. Podczas After Party świętujemy nie tylko 3 urodziny Pointa i 5 urodziny Puń. Świętujemy również taniec i wspólną zabawe. Wszyscy razem, w jednym tempie. Zapraszamy wszystkich, którym brakuje dobrych afterów, to będzie TA noc:D

----------------------------------------------------------------------------------------

✉ ✉ ✉ ZAPISY ✉ ✉ ✉

Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail:

info.bigpoint@gmail.com

W zgłoszeniu:
TEMAT: Zgłoszenie Big Point / Pytanie Big Point
1. KTO : Imię, Nazwisko, Miasto, Wiek, Nr kom.
2. CO :
- Warsztaty Tony
- Warsztaty Waacking
- Contest Waacking Begginers
- Contest Waacking Pro
- członkowie Point Dance Studio piszą w zgłoszeniu "Jestem z Pointa"

Przykładowo:
Zgłoszenie Big Point
1. Krystyna Sączydrinka, Wrocław, lat 20, nr kom 601 602 603
2. Contest Waacking Pro, Warsztaty Tony.
Lub
Pytanie Big Point
1. Andrzej Smolibroda, Warszawa, lat 23, nr kom 655 565 556
2. Czy cośtam? Bo nie wiem.

Opcja pojedynczych class tylko dla osób które wykupiły cały jeden pakiet.
Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy odpowiedź w której podamy informacje niezbędne dla uczestników contestu lub warsztatów oraz wszelkie dane potrzebne do uregulowania płatności.
Jeśli masz jakieś pytania – po prostu pisz na maila lub dzwoń bezpośrednio do organizatorów:)

Organizator Imprezy:
Point Dance Studio
Kontakt:
✆ + 48 697 250 988 - Gregory Kuciak
✆ + 48 511 279 323 - Mariusz Lubawy

ZAPRASZAMY DO POZNANIA :D

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ENGLISH VERSION

BIG ■ POINT

We are inviting you to take part in a great event. WORKSHOPS, Waacking CONTEST and the most important – AFTER PARTY! We are celebrating 3rd birthday of Point Dance Studio and 5th birthday of Punie Crew.

Invited quests:
♦ Tony Tzar - USA
♦ Archie Burnett - USA
♦ Chrissy Chou - Taiwan
♦ Dominika „Doma” Jałoszyńska – Poland

SCHEDULE:
SATURDAY 14.04.2018

9.00 - 10.00 Registration for workshops
10.00 - 11.30 Archie Burnett
11.40 - 13.10 Chrissy Chou
13.20 - 14.50 Doma
15.00 - 16.30 Tony Tzar
16.40 - 18.10 Tony Tzar

Contest in a club:
16.00 - Registration for Waacking Contest
17.00 - Start
17.30 - Prelims Waacking Begginers
18.15 - Prelims Waacking Open
19.00 - Break
19.30 - Showcase Punie Crew
19.40 - Battles Begginers
21.00 - Judges Showcase
21.15 - Battles Open
23.00 - The end
23.00 - AFTER PARTY :D

SUNDAY 15.04.2018

11.00 - 12.30 Chrissy Chou
12.40 - 14.10 Archie Burnett
14.20 - 15.50 Tony Tzar
16.00 - 17.30 Tony Tzar

-------------- The whole event consist of 3 parts --------------

1.■ Waack On Point – Waacking Contest and workshops – Archie, Chrissy, Doma

CATEGORIES:
Waacking Open 1vs1
Waacking Begginers 1vs1

WHEN:
14.04.2018r.

WHERE:
Poznań (TBA)

JUDGES :
♦ Archie Burnett - USA
♦ Chrissy Chou - Tajwan
♦ Doma - Polska

PRICE:
35 zł / 10 Euro
(After Party included)

DRESS CODE:
Mafia – money, power, beautiful woman and style. You can be like The Godfather in your perfect suit with a gun hidden in your jacket or like a gangster’s lady - shining in your elegant 30s dress, hidding your deepest secrets. Best dressed person will recive an award.

DJ:
♦ Dj Yanee

MC:
♦ Izzy

PRIZES :
Open:
1st place – 200 euro + Free Next Workshops Waack On Point + place in top 16 and free workshops at C’est la Waack in Taiwan!!!
2nd place – 100 euro + Free Workshops Waack On Point
3rd place – 50 euro

Begginers:
1st place - 100 Euro
Diploma for every contestant.

BEST DRESSED:
(surprise)

CONTEST RULES: (the same in begginers and open categories)
Prelims – one by one
Top 16 – battles
1/8 final – 1entrance 1 min
¼ final – 1 entrance 1 min
½ final – 2 entrances 1 min
Final – 2 entrances 1 min + 1 entrance together
!!! Maximal number of contestants in both categories (begginers + pro) - 100 people!!!

WORKSHOPS:
♦ Archie Burnett – 2 classes
♦ Chrissy Chou – 2 classes
♦ Doma – 1 class

Package of 5 classes – 380 zł / 100 Euro
Number of participants - limited. You can buy only packages on waacking, no single classes.


Be quick! First come, first served ;)

REGISTRATION CONTEST AND WORKSHOPS:
All informations below ( ✉ )

-----------------------------------------------------------------------------------------

2.■■ Workshops - Tony Tzar

WHEN:
14-15 april 2018

PRICE:
4 classes x 1,5h - 380 zł/ 100 euro
(After Party included)
You can buy only packages for 4 classes.
Number of participants - limited.
Be quick to register!

WHERE:
Poznań (TBA)

REGISTRATION:
All informations below ( ✉)

------------------------------------------------------------------------------------------

3. ■■■ AFTER PARTY (the most important part of this event)

WHEN:
14.04.2018r (saturday)

WHERE:
(TBA)

Djs:
♦ Dj Yanee
♦ Dj Śniegu

ENTRANCE:
For workshops or contest participants – free.
Every other person – 20 zł/5 euro

What to say more - disco, funk ,rnb and house music till the early morning played by our Djs. During the After Party we celebrate not only 3rd bithday of Point Dance Studio and 5th birthday of Punie Crew. We gonna celebrate dance and have a lot of fun. All together at one tempo. We are inviting everyobody who needs to have a good afterparty, it will be THE night to remember :D

----------------------------------------------------------------------------------------

✉ ✉ ✉ REGISTRATION ✉ ✉ ✉

Please send us a messege using this email:

info.bigpoint@gmail.com

In your registration:
SUBJECT: Registration Big Point / Question Big Point
In the mail:
1. WHO : Name, Surname, City/Country, Age, Telephone number.
2. WHAT :
- Workshops Tony
- Workshops Waacking
- Contest Waacking Begginers
- Contest Waacking Open

Example:
Registration Big Point
1. Anna May, London/UK, 20 years old, 601 602 603
2. Contest Waacking Open, Workshops Tony.
Or
Question Big Point
1. Peter Handsome, Rome/Italy, 23, 655 565 556
2. Your question?

Single classes option only for participants who bought a one whole package.
After receiving your registration we will send you the answer with all the necessery informations and payment details.
If you have any questions – just send us an email:)

Organizer:
Point Dance Studio
Contact:
✆ + 48 697 250 988 - Gregory Kuciak
✆ + 48 511 279 323 - Mariusz Lubawy

WE INVITE YOU TO POZNAŃ :D

▼ Show More Information

Słowackiego 17/12, 60-822
Poznan
14 April , Saturday 10:00

More Events Nearby

 29 December , Saturday
 Survival Race, Poznan
 31 December , Monday
 Poznan, Poland, Poznan
 31 December , Monday
 Poznan, Poland, Poznan
 31 December , Monday
 Poznan, Poland, Poznan
 31 December , Monday
 Poznan, Poland, Poznan
 27 December , Thursday
 Gmina Suchy Las,
 30 December , Sunday
 Poznan, Poland, Poznan