Bedrijfsbezoek Witteveen+Bos

Op 2 februari organiseren wij in samenwerking met Witteveen+Bos een bezoek aan een aantal van hun projecten gerelateerd aan onze studies. Hierna hebben we een lunch en verder zullen we op deze dag gaan werken aan een business case. We sluiten af met een borrel.

Projectkeuze

De projecten die we gaan

bezoeken sluiten aan bij de verschillende kanten van onze opleiding. Het betreft twee projecten die Witteveen+Bos heeft uitgevoerd voor Waterschap Brabantse Delta . Zij willen graag meewerken aan deze dag. Het betreft de volgende projecten:

Witteveen+Bos heeft in het verleden veel gedaan aan het ontwerp en realisatie van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer te Breda. Laatste grote project was de renovatie van de sliblijn. Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden meer en meer beschouwd als energie- en grondstoffenfabrieken (denk ook aan bioplastics), kortom dynamiek alom.

Afgelopen jaar heeft Witteveen+Bos het ontwerp en de business case opgesteld voor de verkeerstoren (VT), een vorm van centrale controlekamer voor de afdeling Zuiveringsbeheer van het waterschap. Deze wordt gerealiseerd door het waterschap en is per 1 januari operationeel op hoofdkantoor Bouvigne in Breda. Het waterschap wil hiermee tot verdere winst komen, zowel op operationeel als tactisch niveau.

Programma

Het programma is als volgt: de ochtend zullen we de RWZI en de VT bezoeken. De middag krijgen jullie inhoudelijke vraagstukken voorgeschoteld gerelateerd aan RWZI en VT, die jullie in groepen gaan uitwerken. Die relateren we aan de vraag of innovatie nu komt vanuit de techniek of vanuit de mens en wat je vanuit de organisatie/techniek moet faciliteren om dit tot volle wasdom te laten komen. Wat gebeurt er dan op het snijvlak van techniek, mens en innovatie?

Specifiek:
• 8.30 uur: vertrek vanaf Eindhoven
• 9.30 uur: aankomst en ontvangst RWZI Nieuwveer
• 9.30 - 9.45 uur: korte toelichting dag, WBD, W+B
• 9.45 - 11.00 uur: toelichting, veiligheid en rondleiding RWZI Nieuwveer
• 11.00 - 11.30 uur: reis naar Bouvigne
• 11.30 - 12.30 uur: bezoek en toelichting VT (eventueel Bouvigne zelf)
• 12.30 - 13.30 uur: lunch en reis naar W+B
• 13.30 - 14.00 uur: toelichting korte business course
• 14.00 - 16.00 uur: uitwerking in groepen
• 16.00 - 16.30 uur: plenaire terugkoppeling resultaten
• 16.30 - 16.45 uur: vragen en evaluatie
• 16.45 - 17.30 uur: borrel
• 17.30 uur: afsluiting

Samengevat:
Wanneer: dinsdag 2 februari
Tijd: 8.30-17.30
Locatie: Breda, vertrek Eindhoven
Doelgroep: 3e jaars bachelor en master studenten (gemotiveerde 1e en 2e jaars bachelors zijn ook welkom).

Schrijf je in op de Intermate website!!

▼ Show More Information

Breda, vertrek Eindhoven
adress is not specified
02 February , Tuesday 08:30