Artyści z Krakowa. Generacja 1970–1979 | Artists from Krakow

// for English scroll down //

Wystawa „Artyści z Krakowa. Generacja 1970–1979”
Wernisaż: 19.10.2017, wstęp wolny, na poczęstunek zaprasza Nago Sushi & Sake
Czas trwania wystawy: 20.10.2017–1.4.2018
Miejsce: Budynek A, poziom 0
Kuratorzy: Delfina Jałowik, Monika Kozioł
Koordynator: Martyna Sobczyk
Artyści:

Rafał Borcz, Rafał Bujnowski, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Roman Dziadkiewicz, Arti Grabowski, Joanna Karpowicz, Ziemowit Kmieć, Karolina Kowalska, Przemek Krzakiewicz, Paweł Książek, Marcin Maciejowski, Cecylia Malik, Małgorzata Markiewicz, Bartek Materka, Kinga Nowak, Joanna Pawlik, Wilhelm Sasnal, Beata Stankiewicz, Witold Stelmachniewicz, Maria Wasilewska

W cyklu prezentacji „Artyści z Krakowa” odnosimy się do artystycznej legendy miasta, którą od połowy XIX wieku tworzą wybitne talenty. Kraków to miejsce sławne z inicjowania sztuki – tu otwarto pierwszą akademię sztuk pięknych (1818), pierwsze muzeum narodowe (1879) oraz pierwszy instytut historii sztuki w Polsce (1882). Miasto zawsze kojarzono z kulturą i do dzisiaj jest to główny przemysł Krakowa.

„Artyści z Krakowa. Generacja 1970–1979” to druga wystawa z biennalowego cyklu, na której pokazujemy najważniejsze tendencje w sztuce współczesnej powstającej w Krakowie. Pierwsza odsłona obejmowała twórców urodzonych w latach 1980–1990. Artyści prezentowani na obecnej wystawie ukończyli akademię na przełomie XX i XXI wieku. Większość funkcjonuje w międzynarodowym obiegu sztuki. Część z nich wykłada również na uczelniach artystycznych.

Wybór prac na wystawę nie był podyktowany kluczem tematycznym ani medialnym. Jak się okazało, na ekspozycji dominują malarstwo oraz obiekty i instalacje. Obok nich pojawia się również komiks, fotografia oraz performans. W pracach wielu artystów widoczne są inspiracje filmem, sztukami wizualnymi, literaturą, ale także kwestiami społeczno-politycznymi. Zwłaszcza artystki odnoszą się krytycznie do otaczającej rzeczywistości. Proponują wizje lepszego świata, wskazując pojawiające się obecnie w społeczeństwie problemy. Można też znaleźć prace o charakterze kontemplacyjnym i outsiderskim, przenoszące ludzkie emocje bądź stany wewnętrzne w sferę natury bądź abstrakcji.

Równocześnie w przestrzeni Kolekcji prezentujemy aneks do „Artystów z Krakowa” – prace ośmiu twórców (Rafała Bujnowskiego, Karoliny Kowalskiej, Pawła Książka, Marcina Maciejowskiego, Małgorzaty Markiewicz, Bartka Materki, Joanny Pawlik i Wilhelma Sasnala), które znajdują się w zbiorach Muzeum. Są to w większości wcześniejsze realizacje ukazujące szersze spektrum ich działalności artystycznej.
W polsko-angielskiej publikacji towarzyszącej wystawie, której wydanie planujemy na koniec tego roku, obok tekstu kuratorskiego zamieszczone zostaną wywiad z prof. Leszkiem Misiakiem oraz esej Agaty Pyzik. W drugiej części tego wydawnictwa, poświęconej poszczególnym artystom, oprócz biogramów znajdą się zdjęcia pracowni twórców oraz reprodukcje prac prezentowanych na wystawie. Do katalogu dołączona będzie płyta zawierająca krótkie wywiady z artystami, w których opowiedzą oni o swoich inspiracjach i fascynacjach.
_____________________

"Artists from Krakow: The Generation 1970–1979" exhibition
Opening: 19 October 2017, free admission, buffet courtesy of Nago Sushi & Sake.
Running: 20 October 2017 – 1 April 2018
Venue: Building A, level 0
Curators: Delfina Jałowik, Monika Kozioł
Co-ordinator: Martyna Sobczyk
Artists: Rafał Borcz, Rafał Bujnowski, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Roman Dziadkiewicz, Arti Grabowski, Joanna Karpowicz, Ziemowit Kmieć, Karolina Kowalska, Przemek Krzakiewicz, Paweł Książek, Marcin Maciejowski, Cecylia Malik, Małgorzata Markiewicz, Bartek Materka, Kinga Nowak, Joanna Pawlik, Wilhelm Sasnal, Beata Stankiewicz, Witold Stelmachniewicz, Maria Wasilewska

In the series of presentations „Artists from Krakow “ we address the artistic legend of the city, blessed since the mid-nineteenth century with many outstanding talents. Krakow has been famous for its many firsts – the first academy of fine arts in Poland (1818), the first national museum (1879) and the first Institute of Art History in the country (1882). The city is synonymous with culture, which today is Krakow’s main industry.

„Artists from Krakow: Generation 1970–1979” is the second in our biennial series, in which we show the most important trends in Krakow’s contemporary art. The first edition concerned artists born between 1980 and 1990. The artists presented in the current exhibition graduated at the turn of the 20th century. The majority are familiar on the international art circuit and some are lecturers at art academies.

The works on display have not been selected to follow a theme or any particular medium. As it turns out, painting, objects and installations dominate. Comics, photography and performance also make an appearance. The works of many artists have clearly been inspired by film, the visual arts and literature, but also by social and political issues. Female artists especially tend to critically relate their art to everyday reality, offering new visions of a better one and highlighting current social ills. There are also contemplative works and others that are outliers taking human emotions and inner states into the realm of nature or abstraction.

At the same time, in the area of the Collection, there will be an additional display of the exhibition „Artists from Krakow” – works of eight artists, whose works can be found in the Museum’s Collection: Rafał Bujnowski, Karolina Kowalska, Paweł Książek, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Bartek Materka, Joanna Pawlik and Wilhelm Sasnal.

The Polish and English publication accompanying the exhibition, planned to come out towards the end of the year, will comprise curatorial text, interview with Prof. Leszek Misiak and essay by Agata Pyzik. In the second part of the catalogue, devoted to individual artists, the reader will find the artists’ biographical notes and well as photographs of their studios and reproductions of works presented at the exhibition. There will be an appendix – a DVD with short interviews with the artists; they will be talking about their inspirations and fascinations.

_____________________________________________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Co-financed from the funds of the Minister of Culture and National Heritage: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy wspierający projekt | Partners supporting the project: Krakowski Holding Komunalny, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie, Wodociągi krakowskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

Patroni medialni | Media Patrons: Radio Kraków, TVP Kultura, TVP3 Kraków, Tygodnik Przegląd, Label Magazine

Partnerzy MOCAK-u | MOCAK Partners: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Glassolutions SK & CZ, SAINT-GOBAIN
Partner działań edukacyjnych | Education Partners: EDF
Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau

▼ Show More Information

Lipowa 4, 30-702
Kraków
19 October , Thursday 18:00

More Events Nearby

 31 December , Monday
 Bieszczady, Obrazów
 30 December , Sunday
 Filharmonia Krakowska, Kraków
 31 December , Monday
 Oddech Życia - Mukowiscydoza, Kraków
 15 December , Saturday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 31 December , Monday
 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków
 29 December , Saturday
 THE STAGE - live music, food & bilard, Kraków
 31 December , Monday
 Ristorante da Timo, Kraków
 01 January , Tuesday
 Miasto Kraków, Kraków
 02 January , Wednesday
 Myslenice, Poland, Myslenice
 31 December , Monday
 Fundacja GAP, Kraków
 31 December , Monday
 Kraków, Poland, Kraków
 31 December , Monday
 Kraków Miastem Startupów, Kraków
 21 December , Friday
 Krak-Garden profesjonalny sklep i serwis sprzętu ogrodniczego, Kraków
 15 December , Saturday
 Kraków, Poland, Kraków