Årsmøte Sørum Høyre

Vår egen ordfører, Marianne Grimstad Hansen innleder møtet med noen betraktninger rundt jobben som ordfører i Sørum etter sine første (nesten) 100 dager

Saker til møtet

1 Innkalling/ orienteringssaker
2 Valg av dirigent, referent og protokoll underskrivere
3 Styrets beretning
4 Rapport fra kommunestyregruppa
5

Regnskapsrapport
6 Budsjett 2016
7 Valg av styrerepresentanter
8 Valg av delegater til årsmøtet i Akershus Høyre
9 Eventuelt/ innkomne saker


Det blir enkel bevertning under møtet


Styret
Sørum Høyre

▼ Show More Information

Meierigården Lørenfallet
adress is not specified
21 January , Thursday 19:00