Apollonia

Warlikowski burzy niezłomne przekona¬nia na temat przymusowej i dobrowolnej ofiary z ludzkiego życia, ofiar losu, prze¬znaczenia, wojen, składanych w czasach mitycznych, kiedy bogowie mieszali się jeszcze do ludzkich spraw, i w XX wieku, kiedy los ofiar utracił literacki charakter tragedii i stał się

tematem dotkliwego reportażu. Co z odpowiedzialnością w dzisiejszym świecie tragedii zbanali-zowanej? Czy ofiara nie powinna budzić wątpliwości? Co, jeśli jedno ofiarowanie pociąga za sobą inne ofiary? Czy ten po¬chód w ogóle można zatrzymać?
Spektakl na podstawie tekstów m.in. Ajschylosa, Eurypidesa, Hanny Krall oraz J. M. Coetzeego i jest wędrówką przez wielką rzeźnię, jaką są losy ludz¬kości. W tej śmiertelnej defiladzie biorą udział nie tylko ludzie, ale także bogowie i herosi, ofiary i kaci, aktorzy i widzowie. Warlikowski penetruje nie tylko hero¬iczne, ale przede wszystkim codzienne aspekty ofiarowania. Odkrywa, co tak naprawdę zdarzyło się, kiedy Ifigenia, Alkestis i Apolonia, która ratowała życie Żydów w czasie II wojny, powiedziały swoje ciche „tak”, gotowe na poświęce¬nie życia.

Warlikowski overturns our ingrained beliefs about sacrifice – the sacrifice of one’s life, being a victim of fate, desti¬ny, wars; forced and voluntary sacrifice, whether made in mythical times, when gods still meddled in human affairs, or in the twentieth century, when the fate of victims had shed its literary character of tragedy and was turned into material for brutal reportage. Where is responsibility in today’s world of trivialized tragedy? Should sacrifice be doubted? What if one sacrifice gives rise to another, and then another? Can such a succession be stopped?
The performance is based on texts by Aeschylus, Euripides, Hanna Krall and J. M. Coetzee and is an extraordinary voy¬age through the great slaughterhouse of human history. Marching in this deathly procession are people, gods and hero¬es, victims and henchmen, actors and viewers. Warlikowski delves not only into the heroic but also into the every¬day aspects of sacrifice. He discovers what really happened when Iphigenia, Alcestis and Apollonia, who rescued Jews during World War II, pronounced their quiet ‘yes’, ready to give up their lives.

REŻYSERIA DIRECTOR Krzysztof Warlikowski
ADAPTACJA ADAPTATION Piotr Gruszczyński, Jacek Poniedziałek, Krzysztof Warlikowski
SCENOGRAFIA, KOSTIUMY SET DESIGN, COSTUMES Małgorzata Szczęśniak
MUZYKA MUSIC Renate Jett, Paweł Mykietyn, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz
SONGI SONGS Renate Jett
REŻYSERIA ŚWIATEŁ LIGHTING DESIGN Felice Ross
DRAMATURGIA DRAMATURGY Piotr Gruszczyński

OBSADA CAST Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Maja Ostaszewska / Anna Radwan, Magdalena Popławska / Jaśmina Polak, Anna Radwan / Dorota Kolak, Andrzej Chyra, Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr
Muzycy Musicians Paweł Bomert, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz, Fabian Włodarek

KOPRODUKCJA COPRODUCTION
Festival d’Avignon, Théâtre National de Chaillot, Théâtre de Liège, Comédie de Genève-Centre Dramatique, Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Z NAPISAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM SUBTITLED IN ENGLISH
4H30 (1 PRZERWA / 1 INTERMISSION)
Bilety:100/90/70/60/50/40 PLN

▼ Show More Information

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513
Warsaw
07 September , Thursday 19:00

More Events Nearby

 11 November , Saturday
 Reduta Ordona, Warsaw
 05 November , Sunday
 Hala Koło, Warsaw
 04 November , Saturday
 Progresja, Warsaw
 24 October , Tuesday
 Torwar, Warsaw
 31 October , Tuesday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 15 November , Wednesday
 Nowy Teatr, Warsaw
 21 October , Saturday
 PGE Narodowy, Warsaw
 29 October , Sunday
 Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warsaw
 19 October , Thursday
 Klinika Zdrowia Psychicznego Metoda, Warsaw
 28 October , Saturday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 26 October , Thursday
 Progresja, Warsaw
 10 November , Friday
 Pole Mokotowskie, Warsaw
 16 November , Thursday
 Progresja, Warsaw
 22 October , Sunday
 Park Szczęśliwicki, Warsaw
 10 November , Friday
 Palladium, Warsaw
 31 October , Tuesday
 ISKRA Pole Mokotowskie, Warsaw
 15 November , Wednesday
 Progresja, Warsaw
 26 October , Thursday
 Sketch NITE, Srodmiescie
 20 October , Friday
 Progresja, Warsaw
 09 November , Thursday
 Warsaw Salsa Festival, Warsaw
 04 November , Saturday
 Paradox Cafe sci-fi & fantasy asylum, Muranów
 29 October , Sunday
 Klub Hydrozagadka, Praga
 22 October , Sunday
 Progresja, Warsaw
 11 November , Saturday
 Progresja, Warsaw
 27 October , Friday
 Warsaw Moto Show, Nadarzyn
 18 October , Wednesday
 Blue City, Warsaw
 20 October , Friday
 Pogłos, Warsaw
 31 October , Tuesday
 Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, Legionowo
 27 October , Friday
 Klub Remont, Mokotów
 20 October , Friday
 Smolna, Warsaw
 28 October , Saturday
 Miłość Kredytowa 9, Srodmiescie
 21 October , Saturday
 Centrum Targowo-Kongresowe ul. Marsa 56c w Warszawie, Warsaw
 24 October , Tuesday
 Palladium, Warsaw
 18 October , Wednesday
 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warsaw
 20 October , Friday
 Progresja, Warsaw
 28 October , Saturday
 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warsaw