Apollonia

Warlikowski burzy niezłomne przekona¬nia na temat przymusowej i dobrowolnej ofiary z ludzkiego życia, ofiar losu, prze¬znaczenia, wojen, składanych w czasach mitycznych, kiedy bogowie mieszali się jeszcze do ludzkich spraw, i w XX wieku, kiedy los ofiar utracił literacki charakter tragedii i stał się

tematem dotkliwego reportażu. Co z odpowiedzialnością w dzisiejszym świecie tragedii zbanali-zowanej? Czy ofiara nie powinna budzić wątpliwości? Co, jeśli jedno ofiarowanie pociąga za sobą inne ofiary? Czy ten po¬chód w ogóle można zatrzymać?
Spektakl na podstawie tekstów m.in. Ajschylosa, Eurypidesa, Hanny Krall oraz J. M. Coetzeego i jest wędrówką przez wielką rzeźnię, jaką są losy ludz¬kości. W tej śmiertelnej defiladzie biorą udział nie tylko ludzie, ale także bogowie i herosi, ofiary i kaci, aktorzy i widzowie. Warlikowski penetruje nie tylko hero¬iczne, ale przede wszystkim codzienne aspekty ofiarowania. Odkrywa, co tak naprawdę zdarzyło się, kiedy Ifigenia, Alkestis i Apolonia, która ratowała życie Żydów w czasie II wojny, powiedziały swoje ciche „tak”, gotowe na poświęce¬nie życia.

Warlikowski overturns our ingrained beliefs about sacrifice – the sacrifice of one’s life, being a victim of fate, desti¬ny, wars; forced and voluntary sacrifice, whether made in mythical times, when gods still meddled in human affairs, or in the twentieth century, when the fate of victims had shed its literary character of tragedy and was turned into material for brutal reportage. Where is responsibility in today’s world of trivialized tragedy? Should sacrifice be doubted? What if one sacrifice gives rise to another, and then another? Can such a succession be stopped?
The performance is based on texts by Aeschylus, Euripides, Hanna Krall and J. M. Coetzee and is an extraordinary voy¬age through the great slaughterhouse of human history. Marching in this deathly procession are people, gods and hero¬es, victims and henchmen, actors and viewers. Warlikowski delves not only into the heroic but also into the every¬day aspects of sacrifice. He discovers what really happened when Iphigenia, Alcestis and Apollonia, who rescued Jews during World War II, pronounced their quiet ‘yes’, ready to give up their lives.

REŻYSERIA DIRECTOR Krzysztof Warlikowski
ADAPTACJA ADAPTATION Piotr Gruszczyński, Jacek Poniedziałek, Krzysztof Warlikowski
SCENOGRAFIA, KOSTIUMY SET DESIGN, COSTUMES Małgorzata Szczęśniak
MUZYKA MUSIC Renate Jett, Paweł Mykietyn, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz
SONGI SONGS Renate Jett
REŻYSERIA ŚWIATEŁ LIGHTING DESIGN Felice Ross
DRAMATURGIA DRAMATURGY Piotr Gruszczyński

OBSADA CAST Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Maja Ostaszewska / Anna Radwan, Magdalena Popławska / Jaśmina Polak, Anna Radwan / Dorota Kolak, Andrzej Chyra, Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr
Muzycy Musicians Paweł Bomert, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz, Fabian Włodarek

KOPRODUKCJA COPRODUCTION
Festival d’Avignon, Théâtre National de Chaillot, Théâtre de Liège, Comédie de Genève-Centre Dramatique, Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Z NAPISAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM SUBTITLED IN ENGLISH
4H30 (1 PRZERWA / 1 INTERMISSION)
Bilety:100/90/70/60/50/40 PLN

▼ Show More Information

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513
Warsaw
07 September , Thursday 19:00

More Events Nearby

 31 December , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 30 December , Saturday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 24 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Pałac Prezydencki w Warszawie,
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 30 December , Saturday
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 U Fukiera, Warsaw
 31 December , Sunday
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw
 31 December , Sunday
 Stadion Narodowy, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Pałac Prezydencki w Warszawie,
 14 January , Sunday
 WOŚP, Mokotów
 01 January , Monday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Zloty i Spoty w Polsce, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 01 January , Monday
 Warszawa Centralna, Warsaw
 31 December , Sunday
 Polska, Poland, Warsaw
 16 January , Tuesday
 Torwar COS, Warsaw
 22 December , Friday
 Progresja, Warsaw
 31 December , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 31 December , Sunday
 Świat Cały, Warsaw
 19 December , Tuesday
 Palladium, Warsaw