Apollonia

Warlikowski burzy niezłomne przekona¬nia na temat przymusowej i dobrowolnej ofiary z ludzkiego życia, ofiar losu, prze¬znaczenia, wojen, składanych w czasach mitycznych, kiedy bogowie mieszali się jeszcze do ludzkich spraw, i w XX wieku, kiedy los ofiar utracił literacki charakter tragedii i stał się

tematem dotkliwego reportażu. Co z odpowiedzialnością w dzisiejszym świecie tragedii zbanali-zowanej? Czy ofiara nie powinna budzić wątpliwości? Co, jeśli jedno ofiarowanie pociąga za sobą inne ofiary? Czy ten po¬chód w ogóle można zatrzymać?
Spektakl na podstawie tekstów m.in. Ajschylosa, Eurypidesa, Hanny Krall oraz J. M. Coetzeego i jest wędrówką przez wielką rzeźnię, jaką są losy ludz¬kości. W tej śmiertelnej defiladzie biorą udział nie tylko ludzie, ale także bogowie i herosi, ofiary i kaci, aktorzy i widzowie. Warlikowski penetruje nie tylko hero¬iczne, ale przede wszystkim codzienne aspekty ofiarowania. Odkrywa, co tak naprawdę zdarzyło się, kiedy Ifigenia, Alkestis i Apolonia, która ratowała życie Żydów w czasie II wojny, powiedziały swoje ciche „tak”, gotowe na poświęce¬nie życia.

Warlikowski overturns our ingrained beliefs about sacrifice – the sacrifice of one’s life, being a victim of fate, desti¬ny, wars; forced and voluntary sacrifice, whether made in mythical times, when gods still meddled in human affairs, or in the twentieth century, when the fate of victims had shed its literary character of tragedy and was turned into material for brutal reportage. Where is responsibility in today’s world of trivialized tragedy? Should sacrifice be doubted? What if one sacrifice gives rise to another, and then another? Can such a succession be stopped?
The performance is based on texts by Aeschylus, Euripides, Hanna Krall and J. M. Coetzee and is an extraordinary voy¬age through the great slaughterhouse of human history. Marching in this deathly procession are people, gods and hero¬es, victims and henchmen, actors and viewers. Warlikowski delves not only into the heroic but also into the every¬day aspects of sacrifice. He discovers what really happened when Iphigenia, Alcestis and Apollonia, who rescued Jews during World War II, pronounced their quiet ‘yes’, ready to give up their lives.

REŻYSERIA DIRECTOR Krzysztof Warlikowski
ADAPTACJA ADAPTATION Piotr Gruszczyński, Jacek Poniedziałek, Krzysztof Warlikowski
SCENOGRAFIA, KOSTIUMY SET DESIGN, COSTUMES Małgorzata Szczęśniak
MUZYKA MUSIC Renate Jett, Paweł Mykietyn, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz
SONGI SONGS Renate Jett
REŻYSERIA ŚWIATEŁ LIGHTING DESIGN Felice Ross
DRAMATURGIA DRAMATURGY Piotr Gruszczyński

OBSADA CAST Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Maja Ostaszewska / Anna Radwan, Magdalena Popławska / Jaśmina Polak, Anna Radwan / Dorota Kolak, Andrzej Chyra, Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr
Muzycy Musicians Paweł Bomert, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz, Fabian Włodarek

KOPRODUKCJA COPRODUCTION
Festival d’Avignon, Théâtre National de Chaillot, Théâtre de Liège, Comédie de Genève-Centre Dramatique, Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Z NAPISAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM SUBTITLED IN ENGLISH
4H30 (1 PRZERWA / 1 INTERMISSION)
Bilety:100/90/70/60/50/40 PLN

▼ Show More Information

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513
Warsaw
07 September , Thursday 19:00

More Events Nearby

 11 August , Saturday
 PGE Narodowy, Warsaw
 11 August , Saturday
 PGE Narodowy, Warsaw
 11 August , Saturday
 PGE Narodowy, Warsaw
 12 August , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 26 July , Thursday
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw
 28 July , Saturday
 AKTYWNA WARSZAWA, Warsaw
 11 August , Saturday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 20 July , Friday
 Warshaw,
 01 August , Wednesday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 23 July , Monday
 Klub Proxima, Warsaw
 02 August , Thursday
 Świat Cały, Warsaw
 31 July , Tuesday
 okolice Warszawy,
 29 July , Sunday
 Hybrydy, Warsaw
 28 July , Saturday
 Klub Proxima, Warsaw
 29 July , Sunday
 Warszawa , Cmentarz Wojskowy Powazki, Warsaw
 17 July , Tuesday
 Progresja, Warsaw
 17 July , Tuesday
 Pogłos, Warsaw
 28 July , Saturday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 31 July , Tuesday
 klub Stodoła, Warsaw
 01 August , Wednesday
 Warshaw,
 13 August , Monday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 01 August , Wednesday
 DOG Line - szkolenie, pomoc behawioralna, hotel, Warsaw
 31 July , Tuesday
 Kobyłka, Poland, Kobyłka
 20 July , Friday
 Klub Hydrozagadka, Praga
 20 July , Friday
 Przychodnia Skłot, Warsaw
 12 August , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 21 July , Saturday
 Canistic, Warsaw
 30 July , Monday
 Akademia Tańca Ireneusz Sulewski, Warsaw
 11 August , Saturday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 11 August , Saturday
 PGE Narodowy, Warsaw
 10 August , Friday
 Chillout Team, Warsaw
 02 August , Thursday
 Chillout Team, Warsaw