Åpent møte i Bodø om sannhetskommisjonens mandat

Stuorradigge l mierredam ásadit duohtavuodakommisjåvnåv mij galggá guoradallat dárojduhttempolitihkav ja vierredagojt ma li Vuona sámij ja guojnaj vuoksjuj dagáduvvam. Dálla besa árvvalusájt Duohtavuodakommisjåvnå mandáhttaj buktet. Sámedigge bivddi rabás tjåhkanimijda Duohtavuodakommisjåvnå sáme sebrudahkaj

tjanátjit.
Lågå ienep dánna:
https://www.samedigge.no/AAdaasa/Moalgedime-Duohtavuoda-ja-semadimkommisjaavnaa-mandahta-birra

Goassa/gånnå: Vuoratjismáno 12. b., kl. 18.00, Stormen girjjevuorkká, Bådåddjo
_______________________________________________
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.
Les mer her:
https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat

Tid og sted: Torsdag 12. april, kl. 18.00-20.00, Stormen bibliotek, Bodø

▼ Show More Information

Storgata 1A, 8006
Bodø
12 April , Thursday 18:00

More Events Nearby

 16 August , Thursday
 Parkenfestivalen, Bodø
 27 July , Friday
 Opptur, Bodø
 03 August , Friday
 Nyholms Skandse,
 27 July , Friday
 Bodø, Norway, Bodø
 03 August , Friday
 Langsandfestivalen,
 11 August , Saturday
 Nordland Musikkfestuke, Bodø
 27 July , Friday
 Bodø, Norway, Bodø
 07 August , Tuesday
 Stormen Konserthus, Bodø
 06 August , Monday
 Stormen Konserthus, Bodø
 08 August , Wednesday
 International Summer Camp, Norway - Krav Maga, Bodø
 03 August , Friday
 Langsandfestivalen,
 16 August , Thursday
 ByParken, Bodø