Åpent møte i Bodø om sannhetskommisjonens mandat

Stuorradigge l mierredam ásadit duohtavuodakommisjåvnåv mij galggá guoradallat dárojduhttempolitihkav ja vierredagojt ma li Vuona sámij ja guojnaj vuoksjuj dagáduvvam. Dálla besa árvvalusájt Duohtavuodakommisjåvnå mandáhttaj buktet. Sámedigge bivddi rabás tjåhkanimijda Duohtavuodakommisjåvnå sáme sebrudahkaj

tjanátjit.
Lågå ienep dánna:
https://www.samedigge.no/AAdaasa/Moalgedime-Duohtavuoda-ja-semadimkommisjaavnaa-mandahta-birra

Goassa/gånnå: Vuoratjismáno 12. b., kl. 18.00, Stormen girjjevuorkká, Bådåddjo
_______________________________________________
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.
Les mer her:
https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat

Tid og sted: Torsdag 12. april, kl. 18.00-20.00, Stormen bibliotek, Bodø

▼ Show More Information

Storgata 1A, 8006
Bodø
12 April , Thursday 18:00

More Events Nearby