Åpent #metoo-møte

Onsdag 18. april inviteres det til åpent møte for scenekunstfeltet i Bergen for å diskutere veien videre etter #metoo, #stilleforopptak, #nårdansenstopper og #ikkehososs.

Ønsket er å samle de som på ulike vis inngår i det bergenske scenekunstfeltet, være seg skapende, utøvende, programmerende og produserende

aktører, samt fag- og interesseorganisasjoner. Vi vil diskutere hva vi kan gjøre, både som enkeltaktører og i fellesskap, for å håndtere problemstillingene #metoo-bevegelsen har fått frem i lyset.

Møtet innledes av et foredrag av forfatter og journalist Hilde Sandvik, som blant annet har utgitt boka «Hersketeknikk (en slags håndbok)». Ved å sette fokus på hersketeknikker og maktstrukturer vil vi drøfte hvilke mekanismer som ligger bak de aktuelle formene for trakassering og maktmisbruk, og hvordan de kan identifiseres, håndteres og bekjempes. Foredraget etterfølges av en åpen diskusjon der vi inviterer de ulike aktørene i feltet til å dele sine refleksjoner og innspill til hvordan vi kan forebygge og slå ned på ukultur.

Spørsmål vi ønsker å berøre i løpet av møtet inkluderer:
· Hvordan kan man identifisere hersketeknikker, og hva bør man gjøre dersom man selv eller andre blir rammet av hersketeknikker eller trakassering?
· Hvor kan man henvende seg og hvilke ordninger kan man benytte seg av dersom man blir utsatt for trakassering?
· Hvor går grensen for ansvaret mellom å være leder og kollega når så mange jobber med «flere hatter» og har både administrativt, økonomisk, kunstnerisk ansvar samtidig som man også er kolleger?
· Hva kan man gjøre individuelt og kollektivt for å forebygge og endre den ukulturen #metoo-bevegelsen har avdekket?

Møtet er ment som begynnelsen på et lengre arbeid for å fremme bevisstgjøring rundt maktstrukturer og bekjempelse av trakassering. Det blir enkel servering og vennepriser i baren, så samtalen kan gjerne fortsette utover kvelden.

Vel møtt!

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Norsk Skuespillerforbund, BIT Teatergarasjen, Proscen, Carte Blanche (NO), Bergen Dansesenter, Norske Dansekunstnere og Cornerteateret.

▼ Show More Information

Kong Christian Frederiks plass 4, 5006
Bergen
18 April , Wednesday 17:30

More Events Nearby

 04 August , Saturday
 Bergenhus Festning, Bergen
 11 August , Saturday
 Bergenhus Festning, Bergen
 07 August , Tuesday
 Bergenhus Festning, Bergen
 15 August , Wednesday
 Bergenhus Festning, Bergen
 17 August , Friday
 Bergenhus Festning, Bergen
 16 August , Thursday
 Landmark Bergen, Bergen
 11 August , Saturday
 Speedball.Club, Bergen
 18 August , Saturday
 Fløien Folkerestaurant, Bergen
 17 August , Friday
 Alvøen Sommer Cup, Godvik
 29 July , Sunday
 Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Bergen
 21 July , Saturday
 Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Bergen
 10 August , Friday
 Cafe Sanaa, Bergen
 26 July , Thursday
 Galeasen Loyal, Steinsland
 18 August , Saturday
 Bergen, Norway, Bergen
 06 August , Monday
 Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Bergen
 17 August , Friday
 MadamFelle, Bergen
 18 August , Saturday
 Fjordfun, Bergen
 11 August , Saturday
 Nesttun Idrettsplass, Nesttun
 11 August , Saturday
 Bergen, Norway, Bergen
 10 August , Friday
 One Slow Yogi, Bergen
 29 July , Sunday
 Museet Gamle Vossebanen, Bergen