7@nite. Synagogi Nocą 2017

7 x 7 czyli siódma noc siedmiu synagog. A że to noc jubileuszowa to zapraszamy na międzypokoleniowy miks tradycji i nowoczesności w rytmie house music.
Po raz kolejny zapraszamy wszystkich – młodych i starych - na krakowski Kazimierz. Jak co roku, w tą wyjątkową noc otworzymy szeroko drzwi siedmiu,

unikatowych w skali światowej, synagog. Tym razem zapraszamy do wyruszenia we wspólną, pokoleniową podróż. Pokażemy wam różne historie i opowieści. Nieoczywiste, wymagające indywidualnej refleksji. Niejednokrotnie urwane, niedokończone... Ale także wzruszające, i te ze szczęśliwym zakończeniem.
W każdej z synagog przygotowaliśmy inny rodzaj wydarzenia – wystawy, warsztaty, multimedialny spektakl i DJ-ski maraton.
Zapraszamy w nocy z soboty na niedzielę - 27/28 maja 2017 r. Naszą pokoleniową wędrówkę zaczynamy o godz. 22.00 uroczystą Hawdalą w JCC, a potem bawimy się niemal do białego rana.

22:30 - 2:00

# Synagoga Tempel, Miodowa 24
Groove, funk i house. Muzyka łączy nie tylko pokolenia. DJ - show
Ona - Ellyott - zadziorna punkówa, co to z niejednego pieca jadła. Na początku lat 90. współtworzyła brytyjską, pionierską formację z nurtu Riot Grrrl - Sister George, potem grała w równie bezkompromisowej kapeli Nightnurse. Obecnie rezyduje w Izraelu i wykręca ostre house'owe melanże z bliskowschodnią nutą.
On – Tomasz Jurecki, DJ, multiinstrumentalista, retronauta. 1/4 projektu, MLDVA, 1/3 Estropical, 1/3 Trio Polis, 1/5 Easy Cheesy. Zapoda wam Israeli groove connection, soul, funk i big bit.
Mury synagogi zadrżą w posadach.

# Synagoga Kupa, Miodowa 27
Spotkania
Historie i świadectwa członków społeczności żydowskiej w Krakowie. Rodzinne i pokoleniowe. Przodkowie spotkają się z potomkami w wyjątkowych opowieściach. Przyjdą bracia, siostry, wnukowie z babkami... Będą wspólnie „tu i teraz”. Doświadczymy historii, które ożyją. Nie tylko w opowiadających, ale i w nas.

# Synagoga Remu, Szeroka 40
Zatrzymane chwile
Duma, radość, młodość, doświadczenie, niewinność, miłość, tradycja i nowoczesność. Są takie momenty w naszym życiu, gdy dzięki jednej fotografii utrwalającej pamięć o pokoleniach możemy tego wszystkiego doświadczyć. Ale, gdy się przyjrzymy bliżej, to dostrzeżemy jeszcze więcej… Wszystko tu jest. Wyjątkowa wystawa fotografii, które stworzyły pokoleniowy kalendarz JCC Kraków.

# Synagoga Poppera, Szeroka 16
Jedyne takie drzewo
Macie już swoje drzewko genealogiczne? Jeśli nie, to w czasie warsztatu plastycznego będziecie mieli niepowtarzalną okazję zrobić swoje własne drzewko genealogiczne metodą żydowskiej wycinanki. Warsztaty poprowadzą instruktorzy SCKM – Anna Lewińska i Marzena Dudziuk – Koluch.

# Synagoga Stara, Szeroka 24
„I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE…”
Ciągle widzimy ich twarze i słyszymy ich głosy. Byli, są i będą. W pamięci wnuków, prawnuków. Podróżująca wystawa fotografii Żydów polskich przygotowana przez fundację Fundację Shalom Gołdy Tencer-Szurmiej - pokaz multimedialny.

# Synagoga Wysoka, Józefa 38
Poczuj swoją historię….
W „Wysokiej” zapraszamy na multimedialny pokaz. Tym razem będą to mocno abstrakcyjne wariacje na temat pokoleń. Każdy może je „przeżyć po swojemu” a dowolność interpretacyjna mile widziana. Ścieżki, po których prowadzi nas autor Wiktor Podgórski pozwalają nam na indywidualną, pokoleniową podróż. To trzeba nie tyle zobaczyć, co poczuć. Bo historia pokoleń to przede wszystkim, to co jest w nas, co czujemy, ale niekoniecznie postrzegamy.

# Synagoga Izaaka, Kupa 18
Krakowskie pokolenia
Jeszcze niedawno przechadzali się z rodzinami tymi samymi ulicami, którymi będziemy podążać szlakiem siedmiu synagog. Kto wie, może niektórzy z nich przed wojną modlili się w synagodze Izaaka… Albo prowadzili kram na Placu Nowym.
Wystawa zdjęć prezentująca codzienność ośmiu rodzin przedwojennego Krakowa.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

# JCC Kraków, Miodowa 24
- 22:30 - Czulent i chałka. Serdecznie zapraszamy do ogródka JCC, by spróbować tych tradycyjnych potraw, które są obecne w żydowskiej kuchni od pokoleń!
- 22:15-23:45 - Projekcja filmu "Oma i Bella", reż. Alexa Karolinsky
- 0:00-1:00 - Warsztaty kulinarne "Żydowska kuchnia międzypokoleniowa". Prowadzenie: Kasia i Sylwia Leonardi (Obowiązują zapisy: rsvp@jcckrakow.org lub tel. 12 370 57 70)
- 22:00-2:00 - Tefilat haderech - Modlitwa przed podróżą. Wystawa Ewy Gordon

# JCC West, Izaaka 5
- 22:30-0:30 - Trzecie pokolenie a Izrael. Członkowie Klubu Studenckiego Hillel GIMEL zapraszają na slajdowisko i opowieści o swoich doświadczeniach i przygodach w Izraelu.

# Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
- 22:30 - 1:00 - Potańcówka międzypokoleniowa - czy w muzeum wypada tańczyć? U nas wręcz trzeba! Usłyszycie utwory artystów żydowskich i pochodzenia żydowskiego - od przedwojennych piosenek Hemara i Warsa, przez Gershwina, Cohena, Paulę Abdul, Amy Winehouse po Reginę Spektor czy Matisyahu!


ENGLISH VERSION
We’d like to invite you to the 7th edition of 7@nite. Come join us in the Kazimierz District of Krakow for an intergenerational mix of tradition and the contemporary, all in the rhythm of house music.
As in years past, we will open wide the doors of the seven synagogues of Kazimierz – something unique to this single place in the world. We will reveal all kinds of stories and histories, things that are not immediately apparent, and some that require individual reflections. There will be discontinuity and many stories will remain unfinished, but they will move you and leave you with a renewed spirit. We prepared different kind of program for each synagogue - exhibitions, workshops, multimedia performances and a DJ marathon all await.
Everything begins on the evening of May 27th. We will start at 10 pm with a festive Havdalah in the JCC and then enjoy ourselves till the early hours of the next morning.

10:30 pm - 2 am

# Tempel Synagogue, Miodowa 24
Groove, funk and house. Music connects not only generations…. DJ show
Ellyott – she’s a punk woman with huge music experience. At the beginning of the 90s, she co-created a pioneering British band in the Riot Grrrl style, Sister George. She then played in the equally renowned band, Nighnurse. She now lives in Israel and plays hot house melange with middle eastern scores.
Tomasz Jurecki – he’s a DJ, multiinstrumentalist, retronaut. 1/4 of the project, MLDVA, 1/3 Estropical, 1/3 Trio Polis, 1/5 Easy Cheesy. He will play Israeli groove connection, soul, funk and big bit. The walls of Tempel will shake.

# Kupa Synagogue, Miodowa 27
Encounters
Histories and testimonies of the members of the Krakow Jewish Community. Familiar and generational. Ancestors will meet with descendants in very special stories. There will be brothers and sisters, grandkids and grandparents…. Brought together by the “here and now”. We will experience stories that will come alive. Not only in the storytellers, but also in ourselves.

# Remu Synagogue, Szeroka 40
Captured Moments
Proud, joyous, youthful, experiences of innocence, love, tradition and modernity. There are moments in our lives when one photo can capture the memory of entire generations. And when we look closer, we can see even more… Everything is right here. A very special photo exhibition that was published in the JCC Krakow calendar.

# Popper Synagogue, Szeroka 16
The One and Only Tree
Do you have your own genealogical tree? If not, come join us in Popper to create your own genealogical tree. Workshop conducted by Anna Lewińska and Marzena Dudziuk – Koluch.

# Old Synagogue, Szeroka 24
“And I still see their faces…”
We still see their faces and hear their voices. They were, are and will be. In the memory of grandkids, great grandkids. Exhibition of the photographs of the Polish Jews created by the Shalom Foundation of Gołda Tencer-Szurmiej – a multimedia show.

# High Synagogue, Józefa 38
Feel your own story…
We invite you for a multimedia show. This time there will be high abstractionist variations on the generations. You can feel them in your own way and interpret it in your own way. Paths on which the author Wiktor Podgórski leads us, will allow us to trace individual journeys. This is not only to see, but to feel, because the history of the generations is about what is in us, what we feel, rather than simply what we see….

# Isaac Synagogue, Kupa 18
Krakow Generations
It was almost like yesterday when they walked with their families through the same streets which we will walk visiting the seven synagogues. Who knows, maybe some of them prayed in the Isaac synagogue before the war… Or owned a small shop in the New Square. A photo exhibition showing the everyday lives of eight families from prewar Krakow.

ACCOMPANY EVENTS:

# JCC Kraków, Miodowa 24:
- 10:30 p.m - Cholent and challah
- 10:15 p.m - 11:45 p.m - Film screening: "Oma and Bella", directed by Alexa Karolinsky
- 12 midnight - 1:00 a.m - Jewish cuisine through generations - a culinary workshop by Kasia and Sylwia Leonardi (Reservation required: rsvp@jcckrakow.org or call 12 370 57 70)
- 10:00 p.m - 2:00 a.m - Tefilat haderech - the Traveler's Prayer. The exhibition by Ewa Gordon

# JCC WEST, Izaaka 5
10:30 p.m - 0:30 a.m - Israel through the Eyes of the Third Generation. ��Members of Hillel GIMEL Jewish Student Club would like to invite you to this presentation and slideshow, where they will share their experiences and talk about their adventures in Israel

# Galicja Jewish Museum, Dajwór 18
- 10:30 p.m - 1:00 a.m - Intergenerational Dance Party.
Can you dance at a museum? We don’t see why not! We’ll have music from different time periods, by artists who are either Jewish, or have Jewish roots: from pre-war songs of Hemar and Wars, to Gershwin, Cohen, and Paula Abdul, to Amy Winehouse, Regina Spektor, and Matisyahu!

▼ Show More Information


Kazimierz
27 May , Saturday 22:00

More Events Nearby

 09 June , Saturday
 Krakowskie Błonia, Kraków
 18 June , Monday
 PTSF Oddział Kraków, Kraków
 08 June , Friday
 Arena Kraków, Kraków
 09 June , Saturday
 Centrum Sportu Parkowa - Stadion Korona Kraków, Kraków
 02 June , Saturday
 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód", Kraków
 08 June , Friday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 04 June , Monday
 Zalew Nowohucki, Kraków
 01 June , Friday
 Beerweek Festival, Kraków
 22 June , Friday
 EXPO Kraków, Kraków
 08 June , Friday
 Hercules Tour, Pieskowa Skała
 25 May , Friday
 Klub Studio, Kraków
 01 June , Friday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 29 May , Tuesday
 Kraków, Poland, Kraków
 03 June , Sunday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 02 June , Saturday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 05 June , Tuesday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 16 June , Saturday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 21 June , Thursday
 Kraków, Poland, Kraków
 04 June , Monday
 Klub Studio, Kraków
 08 June , Friday
 ICE Kraków Congress Centre, Kraków
 07 June , Thursday
 Kraków, Poland, Kraków
 09 June , Saturday
 Kraków, Poland, Kraków
 16 June , Saturday
 Kraków, Poland, Kraków
 02 June , Saturday
 Stara Zajezdnia Kraków, Kraków
 09 June , Saturday
 Kraków, Poland, Kraków
 16 June , Saturday
 ICE Kraków Congress Centre, Kraków
 01 June , Friday
 EXPO Kraków, Kraków
 27 May , Sunday
 Kraków, Poland, Kraków
 16 June , Saturday
 Galeria Krakowska, Kraków
 01 June , Friday
 Radio Kraków, Kraków
 25 May , Friday
 Ośrodek Wypoczynkowy Korzkiew, Korzkiew
 05 June , Tuesday
 Zet Pe Te, Kraków
 17 June , Sunday
 ICE Kraków Congress Centre, Kraków
 03 June , Sunday
 Dobczyce gmina, Poland, Dobczyce gmina