50. mezinárodní konference archeologie středověku

Mezinárodní konference archeologie středověku se bude konat na státním zámku Valtice od 17. do 21. září 2018.
https://www.npu.cz/archaeologia_historica
Zámek Valtice - Valtice Castle
Pořadatelem 50. mezinárodní konference archeologů středověku je Národní památkový ústav. Partnery mu jsou Pamiatkový úrad

SR a Ústav archeologie a muzeologie Brno. Tradice Mezinárodní konference archeologů středověku má svůj počátek v roce 1969 v Praze, kde se poprvé sešli čeští, moravští a slovenští specialisté na archeologii středověku.
***
Nosné téma letošního setkání je Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek. Toto obecné téma bude pak ještě rozděleno do pěti tematických bloků, kterými jsou:

BLOK I. – Montanistika, hutnictví a další výrobní odvětví (hutnění kovů, sklářství, těžba a zpracování ostatních nerostných surovin…);
BLOK II. – Sídlištní struktura (zaniklá sídelní struktura v krajině...);
BLOK III. – Komunikační infrastruktura a členění krajiny (obory, parcelace, cesty, plužiny….);
BLOK IV. Vodní hospodářství a vodní výrobní zařízení (rybníky, mlýny, náhony, stoupy, pily, papírny…);
BLOK V. – Místa střetů (válečné konflikty a jejich pozůstatky, obranné/ obléhací práce v krajině…).

Každému z bloků bude předsedat jeden z předních odborníků na danou tematiku z České nebo Slovenské republiky a jádro jednotlivých bloků budou tvořit vyžádané příspěvky. Mezi účastníky budou nejen archeologové z obou zemí bývalého Československa, ale také další hosté z Polska, Rakouska či Německa. Kromě několika desítek příspěvků, které účastníci vyslechnou, se v rámci exkurze seznámí také s vybranými zajímavými lokalitami Jihomoravského kraje, případně rakouského příhraničí. Věříme, že možnost ohlédnutí se za uplynulými padesáti lety přiláká do Valtic také pamětníky minulých konferencí.

Vzhledem k dlouhé tradici setkávání se obracíme na účastníky předchozích konferencí s prosbou o zaslání fotografií z jednotlivých ročníků s krátkou popiskou, zejména s vročením, na e-mail konference (jako jpeg, scan apod.). Fotografie budou zveřejněny na této stránce a pořadatelé počítají s možností vydání nevelké vzpomínkové publikace.
***
Zveřejňujeme registrační formulář, podrobné informace pro účastníky a následně konečnou verzi programu konference. Na konferenci je možné se registrovat do 30, dubna 2018 prostřednictvím registračního formuláře.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Konferenční poplatek činí 1000 Kč / 40 eur, pro studenty 700 Kč / 25 eur. Konferenční poplatek zahrnuje registraci, zajištění služeb, konferenční materiály a exkurzi. Součástí konferenčního poplatku nejsou cestovní náklady na konferenci ani ubytování ve Valticích.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte konferenční e-mailovou adresu
archaeologia.historica@npu.cz.
Důležité termíny

30. 4. 2018 – ukončení registrace
31. 5. 2018 – zveřejnění konečného programu konference

POŘADATEL ZDŮRAZŇUJE NUTNOU VČASNOU REGISTRACI A ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ, A TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZÁŘIJOVOU SEZONU BURČÁKU VE VALTICÍCH.

▼ Show More Information

Státní zámek Valtice, Zámek 1, 691 42
Valtice
17 September , Monday 10:00

More Events Nearby

 24 November , Saturday
 Wine Wellness Hotel Amande, Hustopece
 08 December , Saturday
 Kulturstadl Althöflein, Großkrut
 09 December , Sunday
 Stadtsaal Mistelbach, Mistelbach
 30 November , Friday
 Barockschlössl, Mistelbach