3. Scimeth - Etička pitanja u suvremenim lingv. istraživanjima

Centar za jezična istraživanja (CJI) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira 2. svibnja 2018. znanstveni simpozij SCIMETH – "Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima" kao pretkonferencijski

događaj u sklopu 32. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 3. do 5. svibnja 2018. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci.
Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije, koji su zainteresirani za nove spoznaje o etičkim izazovima u lingvističkim istraživanjima i/ili su i sami u svome radu bili suočeni s nekom etičkom dvojbom. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

▼ Show More Information

Sveučilišna avenija 4, 51000
Rijeka
02 May , Wednesday 09:00

More Events Nearby